M
18/03/2021 19:08

Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Trong quý I/202, bên cạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; nâng cao các chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động… các cấp Công đoàn huyện Ba Vì đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động.

Huyện Ba Vì: Hơn 200 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19 Nhiều hoạt động hướng về người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị tổng kết và khen thưởng 53 tập thể, 82 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2020, có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có thành tích trong hoạt động văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, biểu dương điển hình tiên tiến.

Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì cũng tổ chức triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021; Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn các cấp trong triển khai thực hiện phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; nâng cao các chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; tăng cường phối hợp các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động.

Đinh Luyện

Nguồn :