Khi nghị quyết của Đảng về đất đai vào cuộc sống

(LĐTĐ) “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” là quan điểm có tính nguyên tắc, không thể thay đổi. Và thực tế, chẳng cần “tư hữu hóa” đất đai như các thế lực rêu rao thì trên khắp mọi miền đất nước, với việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bằng cơ chế, chính sách, thời gian qua người dân đã, đang làm giàu trên những mảnh đất của mình, thậm chí có những gia đình đang sử dụng, canh tác trên diện tích lên tới hàng héc ta…
Các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp xây dựng Dự thảo Luật Đất đai

Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Đây là một trong những nghị quyết đặc biệt quan trọng không chỉ khơi thông nguồn lực đất đai mà thực sự là Nghị quyết “của lòng dân”, “hợp lòng dân” vì mục tiêu cao nhất là điểu chỉnh các mối quan hệ hài hòa, lấy lợi ích của người dân làm trung tâm, khắc hạn chế, bất cập về đất đai vốn để xảy ra những vụ khiếu kiện kéo dài, thậm chí tham nhũng, tiêu cực.

Khi nghị quyết của Đảng về đất đai vào cuộc sống
Hội nghị lần thứ năm, BCH TW khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 18 để khắc phục những bất cập về đất đai theo đúng tính thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng đất một cách công bằng, hiệu quả và bền vững" (Ảnh: TTXVN)

Như chúng ta đều biết, đất đai với người dân vốn như máu với thịt. Xưa trong màn đêm nô lệ, nhân dân ta phải chịu cảnh một cổ hai tròng, để giải phóng dân tộc với mục tiêu độc lập - tự do, đưa quyền làm chủ về tay nhân dân, Đảng ta đã đưa ra lời “hiệu triệu”: “Đánh đuổi thực dân, đế quốc giải phóng dân tộc; đánh đổ phong kiến người cày có ruộng”. Nghe theo Đảng, cả dân tộc đã đứng dậy cùng Việt Minh làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám long trời, lở đất. Đất nước được độc lập, người cày được có ruộng. Cuộc sống bước sang một trang sử mới.

Cùng với quá trình đổi mới nền kinh tế, đất đai dần trở thành loại hàng hóa, thậm chí là hàng hóa đặc biệt. Để khơi thông nguồn lực đất đai, năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại”. Tiếp đó, năm 2013, Quốc hội cũng thông qua Luật Đất đai (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014). Đây chính là những nền tảng quan trọng để hoàn thiện công tác lãnh đạo, quản lý Nhà nước về đất đai.

Tuy nhiên, do thực tế có sự buông lỏng công tác quản lý, đặc biệt ở cấp địa phương dẫn đến những hệ lụy đến nay chưa thể giải quyết dứt điểm. Đó là tình trạng khiếu kiện liên quan đến đất đai, trong đó chủ yếu thu hồi đất đền bù chưa thỏa đáng; quy hoạch treo, dự án treo Những vụ khiếu kiện kéo dài, vượt cấp gây bức xúc trong nhân dân, làm mất an toàn xã hội… Nhiều vụ án liên quan đến tham nhũng, buông lỏng quản lý gây thất thoát liên quan đến đất đai đã, đang được xử lý; nhiều cán bộ bị kỷ luật về Đảng, những vụ việc này không chỉ làm mất niềm tin trong nhân dân mà cũng là cớ để các thế lực thù địch “rêu rao” trên không gian mạng về cái gọi là “cội nguồn” dẫn đến tiêu cực, tham nhũng đất đai ngày một nhiều. Bởi thế, các thành phần này kêu gọi, Đảng, Nhà nước phải sửa Hiến pháp, sửa Nghị quyết để đất đai phải thuộc sở hữu tư nhân như một số quốc gia, không thể để “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”!

Khi nghị quyết của Đảng về đất đai vào cuộc sống
Thực hiện việc dồn đền, đổi thửa để tạo ra cánh đồng mẫu lớn áp dụng khoa học vào sản xuất, nhiều hộ dân canh tác trên diện tích hàng héc ta (Ảnh: Thu hoạch lúa ở Giai Lai-BGL)

Vậy thực tế ra sao? Là một nước nông nghiệp, “đất với dân như máu với thịt”, nên trước cách mạng tháng Tám, Đảng đã ra lời hiệu triệu “đánh đuổi thực dân, đế quốc giải phóng dân tộc, đánh đổ phong kiến người cày có ruộng” và sau khi nước nhà độc lập, vấn đề đất đai luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Rất nhiều cơ chế, chính sách về đất đai đã được ban hành nhờ đó đảm bảo hành lang pháp lý cho người dân được sử dụng hợp pháp nguồn lực đất đai. Từ thành thị, đến nông thôn, người dân đều được tiếp cận đất đai một cách dễ dàng, Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng hợp pháp về đất, sở hữu về nhà cho nhân dân. Nhiều người làm giàu từ đất đai; nhà nước không khống chế hạn điền, nhờ đó nhiều cánh đồng mẫu lớn do nhân dân sử dụng ngày nhiều…

Song muốn trở nên giàu có, chúng ta không thể mãi là “đất nước nông nghiệp”. Chính vì thế, Đảng ta đã chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó đó có việc chuyển đổi một số diện tích đất sang mục đích khác để khai thác giá trị gia tăng như làm khu công nghiệp, nhà máy, khu du lịch. Tuy nhiên, bất luận hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước đều đặt lợi ích người dân lên trên hết. Chỉ vì cơ chế, chính sách mà cụ thể Luật Đất đai hiện hành đã nảy sinh một số bất cập, tạo “kẽ hở” để một số kẻ có chức quyền lợi dụng làm sai “chủ trương của Đảng”, “pháp luật của Nhà nước” dẫn đến những sự vụ đáng tiếc như thời gian vừa qua.

Đảng ta là Đảng cầm quyền, nhưng Đảng không làm thay Nhà nước; Nhà nước ta là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, quyền lực Nhà nước là thống nhất, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và thực tiễn của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đến nay không có mục đích gì hơn là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Bởi vậy, vấn đề “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” là một phạm trù xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đất đai là của toàn dân, Nhà nước chỉ “đại diện” chủ sở hữu và thống nhất quản lý (về mặt pháp luật). Nhà nước luôn lấy pháp luật bảo hộ quyền sở dụng đất đai và sở hữu nhà ở cho nhân dân, nhưng “tuyệt đối” không được tư nhân hóa đất đai bởi điều này sẽ tạo ra những hệ lụy nguy hiểm. Do đó, việc cổ xúy hay đổ lỗi chuyện quy định đất đai sở hữu toàn dân, Nhà nước đại diện chủ sở hữu là căn nguyên gây ra khiếu kiện, tham nhũng, tiêu cực là không đúng, không có cơ sở.

Xin nhắc lại, có dịp đi khắp đất nước, từ đồng bằng đến miền núi, đặc biệt các tỉnh Tây Nguyên, chúng ta bắt gặp những cánh đồng hoa màu, cây công nghiệp bát ngát. Có những hộ dân sử dụng cả héc ta, thậm chí hàng chục héc ta phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất. Không ai, không có văn bản luật nào khống chế về mặt hạn điền trong việc trồng trọt, canh tác… đối với người dân.

Là Đảng cầm quyền, Đảng được thành lập và rèn luyện bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính yêu, nên Đảng ta trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn thấm nhuần lợi dạy của Bác: “Việc làm gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì tránh”. Lấy tinh thần cầu thị vì nước, vì dân làm trọng tâm, nên khi nhận thấy những vấn đề bất cập về đất đai, đặc biệt số vụ khiếu kiện về đất đi liền với cán bộ quản lý bị khởi tố, điều tra, cảnh cáo có xu hướng tăng, Đảng đã lắng nghe dư luận, “nghe tiếng nói dân”, nghiên cứu thấu đáo và kịp thời ban hành Nghị quyết mới về đất đai.

Khi nghị quyết của Đảng về đất đai vào cuộc sống
Nghị quyết 18 tạo niềm tin cho nông dân yên tâm sản xuất trên những cánh đồng, mảnh đất của mình

Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Nghị quyết số 18 có một số điểm mới cực kỳ quan trọng. Cụ thể như bỏ khung giá đất, có phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; Đánh thuế cao hơn đối với người sở hữu nhiều nhà, đất; Giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; có quy định cụ thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu người dân bị thu hồi đất; Mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông

Phải khẳng định, đây là một nghị quyết mang tính đột phá, nói là lịch sử cũng không sai. Vì nó tạo tiền đề giải quyết mâu thuẫn âm ỉ rất lâu dẫn đến xung đột lợi ích đó là một số nơi chính quyền buông lỏng quản lý, thậm chí cấu kết với doanh nghiệp, “lách luật” để thực hiện việc quy hoạch, lấy đất của dân bừa bãi. Thu hồi giá thấp để doanh nghiệp bán giá cao.

“Lật thuyền mới biết dân là nước”- chúng ta làm cách mạng cũng phải dựa vào dân, nên một khi người dân có quá nhiều tâm tư, bức xúc gửi đến Đảng, Nhà nước và đã được Đảng ta lắng nghe, điều chỉnh kíp thời thì nói đây là nghị quyết ý Đảng- lòng dân . Đặc biệt với Nghị quyết số 18, Đảng ta chủ trương mở rộng hạn điền sử dụng đai, xóa bỏ cơ chế hai giá, lấy lợi ích của người dân làm trung tâm là bước tiến quan trọng thể hiện tầm nhìn của Đảng ta về quản lý đất đai và cũng là thể hiện quan điểm xuyên suốt "người dân là trung tâm", là chủ thể thụ hưởng, không cần cái gọi là "tư hữu hóa đất đai". Nghị quyết về đất đai của Đảng được ban hành, Đảng đã lắng nghe dân để kịp thời điều chỉnh chính sách đất đai, dân càng tin Đảng…

Qua đúng gần một năm kể từ khi Nghị quyết số 18 được ban hành, dẫu Chính phủ (ban soạn thảo) đang hoàn thiện các ý kiến đóng góp của Nhân dân nhằm trình các cơ quan và Quốc hội xem xét về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), nhưng phải khẳng định nghị quyết số 18 đã thực sự đi vào cuộc sống. Trên khắp cả nước, việc quản lý đất đai đã bắt đầu vào quy củ. Nhiều nơi chính quyền đã tạm dừng cấp đất cho doanh nghiệp mà không thông qua đấu giá.

Nói một cách ngắn gọn, dù Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng lĩnh vực quản lý đất đai dần được thiết lập. Người dân không còn nỗi lo nơm nớp mất đất; các quy hoạch về sử dụng đất được công bố công khai. Ở đâu đất dành cho công nghiệp, ở đâu đất dành cho dịch vụ, du lịch, nông nghiệp dân đều được công bố công khai để người dân cùng biết. Một không khí tin tưởng, phấn khởi phủ khắp các làng quê. Đây chính là chân lý thêm một lần nữa khẳng định chân lý: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” là quan điểm đã được thực tiễn chứng minh và không thể thay đổi.

Hà Lê

Nên xem

Ba Vì: Kết nối hơn 2.200 chỉ tiêu việc làm, học nghề cho lao động địa phương

Ba Vì: Kết nối hơn 2.200 chỉ tiêu việc làm, học nghề cho lao động địa phương

(LĐTĐ) Ngày 23/9, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì lần thứ II trong năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, với sự tham gia của 30 đơn vị, doanh nghiệp, tuyển sinh, tuyển dụng 2.235 chỉ tiêu.
Học sinh Hà Nội thực hành kỹ năng chữa cháy và thoát hiểm

Học sinh Hà Nội thực hành kỹ năng chữa cháy và thoát hiểm

(LĐTĐ) Những ngày gần đây, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn.
Việt Nam ưu tiên phát triển các vắc xin mới phòng ngừa bệnh lao

Việt Nam ưu tiên phát triển các vắc xin mới phòng ngừa bệnh lao

(LĐTĐ) Việt Nam ưu tiên phát triển các vắc xin mới phòng ngừa bệnh lao và hiện nay là 1 trong 7 quốc gia tích cực tham gia vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vắc xin lao M72.
Ấn tượng Liên hoan văn nghệ lần thứ 6 Công đoàn Cơ quan UBND huyện Thanh Trì

Ấn tượng Liên hoan văn nghệ lần thứ 6 Công đoàn Cơ quan UBND huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 23/9, Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Trì tổ chức Liên hoan văn nghệ lần thứ 6 năm 2023, chào mừng 69 năm giải phóng huyện Thanh Trì (6/10/1954 - 6/10/2023) và 69 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023).
Chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

Chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 23/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Bánh trung thu nhiều mẫu mã đẹp vẫn vắng khách mua

Bánh trung thu nhiều mẫu mã đẹp vẫn vắng khách mua

(LĐTĐ) Tết Trung thu đã cận kề, nhiều quầy bánh tuy được trang hoàng rực rỡ, bắt mắt nhưng vẫn không thể hút khách mua. Nhiều chủ cửa hàng tỏ ra ngao ngán khi được hỏi về doanh thu.
Sôi nổi Vòng sơ khảo cuộc thi “Giọng hát hay mở rộng quận Long Biên” năm 2023

Sôi nổi Vòng sơ khảo cuộc thi “Giọng hát hay mở rộng quận Long Biên” năm 2023

(LĐTĐ) Chiều nay (23/9), tại Trung tâm Thương mại Savico Megamall Long Biên đã diễn ra Vòng sơ khảo cuộc thi “Giọng hát hay mở rộng quận Long Biên” năm 2023.

Tin khác

Cụ thể hóa Tuyên bố Đối tác Chiến lược Toàn diện

Cụ thể hóa Tuyên bố Đối tác Chiến lược Toàn diện

(LĐTĐ) Nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, trong lịch trình dày đặc, chiều 18/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới Thung lũng Silicon, thăm các công ty công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới. Tại đây các công ty đều cam kết, sẽ đầu tư mạnh vào Việt Nam ở lĩnh vực công nghệ cao, với mong muốn Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng ngành bán dẫn toàn cầu.
Nghĩa đồng bào

Nghĩa đồng bào

(LĐTĐ) Sáng qua (18/9), tất cả các cơ quan, công sở, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã dành 1 phút để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do hỏa hoạn tại chung cư mini trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Trước đó, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ cũng đã dành 1 phút để tưởng niệm các nạn nhân.
Nâng tầm quan hệ vì khát vọng chung

Nâng tầm quan hệ vì khát vọng chung

(LĐTĐ) Sau khi nước nhà độc lập (ngày 2/9/1945), ngày 17/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện văn cho Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman, đề nghị phía Hoa Kỳ công nhận nước Việt Nam, cùng một số thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ. Đặc biệt, bức thư gửi Tổng thống Truman ngày 16/12/1946, trong đó bày tỏ Việt Nam mong muốn được “hoàn toàn độc lập” và ý nguyện thiết lập “hợp tác đầy đủ” với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vì lý do lịch sử, thời đại, 77 năm sau, vào ngày 10/9/2023, tại Thủ đô Hà Nội, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã đưa ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hoa kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Tạo bước đột phá công tác cán bộ

Tạo bước đột phá công tác cán bộ

(LĐTĐ) Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Vì vậy, với thành phố Hà Nội, Thủ đô của đất nước, muốn thực hiện khát vọng phát triển xứng tầm khu vực, công tác sử dụng cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng.
Xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại

Xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại

(LĐTĐ) Phát huy tinh thần quật cường của Cách mạng tháng Tám và những giá trị bất hủ của Tuyên ngôn Độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn thành phố Hà Nội và toàn thể nhân dân Thủ đô ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất… để góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, vì mục tiêu đất nước hùng cường như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra.
Dấu ấn cải cách hành chính của ngành Nội vụ

Dấu ấn cải cách hành chính của ngành Nội vụ

(LĐTĐ) “Rừng” chứng chỉ, văn bằng đã và đang dần được tinh giản, bãi bỏ góp phần giảm gánh nặng “bằng cấp” đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đây thực sự là dấu ấn đậm nét của ngành Nội vụ trong công tác cải cách hành chính.
Để các cơ quan báo chí phát triển

Để các cơ quan báo chí phát triển

(LĐTĐ) Báo chí là sản phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu thông tin của bạn đọc, mà hơn hết còn phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Trong bối cảnh đa số các cơ quan báo chí chuyển sang mô hình cơ quan sự nghiệp công lập, hoạt động tự chủ thì chính sách thuế lại càng phải ưu đãi.
Phủ sóng an sinh

Phủ sóng an sinh

(LĐTĐ) Dân số ngày một già, trong số đó có rất nhiều người là nông dân, ngư dân, người dân thành thị không có việc làm chính thức… đa số khi về già không có lương hưu. Chính vì thế, việc đề xuất trợ cấp an sinh hưu trí cho người từ 75 tuổi trở lên và khi ngân sách khá hơn sẽ giảm độ tuổi trợ cấp là một chính sách nhân văn.
Để giảm gánh nặng học phí đại học

Để giảm gánh nặng học phí đại học

(LĐTĐ) Một năm học mới chuẩn bị bắt đầu. Với những gia đình có thu nhập trung bình có con vào lớp 1, lớp 10 công lập đã tạm thở phào, song với những gia đình có con đỗ đại học, đặc biệt các trường đại học tên tuổi, lại đối mặt với nỗi lo “học phí”.
Tính lương hưu nên theo tuổi nghỉ

Tính lương hưu nên theo tuổi nghỉ

(LĐTĐ) Đi làm ngoài vấn đề tiền lương, tiền công, người lao động quan tâm nhất là chính sách bảo hiểm, vì đây là lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống khi về hưu.
Xem thêm
Phiên bản di động