M
04/12/2020 15:30

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 17

Chiều nay (4/12), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII tổ chức phiên họp lần thứ 17 để cho ý kiến, thảo luận một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch và một số nội dung để trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 7.

Từ 10/12: Bắt đầu bình chọn bài dự thi video clip thể dục giữa giờ Đổi mới phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đảm bảo thiết thực, hiệu quả hơn Nâng cao hiệu quả tổ chức Công đoàn trong quân đội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Trong thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 4 nội dung: Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021; Hướng dẫn Quy trình giới thiệu nhân sự bầu cử Ban chấp hành, chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại đại hội; Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp; Báo cáo hoạt động chăm lo, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 17
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Về Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021, theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2021 là năm Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, đồng thời là năm kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động và các sự kiện lớn của Đảng, đất nước, dự kiến Tháng Công nhân năm 2021 sẽ lấy phương châm hành động “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Theo Kế hoạch, Tháng Công nhân năm 2021 dự kiến sẽ tập trung 4 hoạt động trọng tâm lớn: Tổ chức Chương trình “100 nghìn sáng kiến, cải tiến, vượt khó khăn đến thành công” năm 2020 của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động; đề xuất tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, viên chức, lao động sáng kiến - sáng tạo tiêu biểu; tổ chức chương trình “Một ý kiến - Nhiều niềm vui”, công đoàn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”.

Về các nội dung Đoàn Chủ tịch sẽ cho ý kiến để trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 7, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Hội nghị sẽ cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Đề cương Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh các nội dung trên, Đoàn Chủ tịch cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến vào: Báo cáo kết quả triển khai chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tờ trình về kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong tình hình mới; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn và bàn một số nội dung về công tác cán bộ…

B.D

Nguồn :