M
25/11/2020 21:44

Nâng cao hiệu quả tổ chức Công đoàn trong quân đội

(LĐTĐ) Chiều 25/11, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2025.

Tổng Liên đoàn tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 6,3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân vùng lũ miền Trung Cần có giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ mới

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí: Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu và Trần Văn Thuật.

Nâng cao hiệu quả tổ chức Công đoàn trong quân đội
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Báo cáo về chương trình phối hợp giữa hai đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Để triển khai tốt chương trình phối hợp, các đơn vị quân đội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, các cấp công đoàn địa phương trên địa bàn đóng quân triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; chương trình chuyển đổi cơ cấu sản phẩm nông nghiệp theo chuẩn nông thôn mới; vận động sắp xếp ổn định dân cư theo các đề án của Chính phủ tại các tỉnh biên giới...

Kết quả, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn và các đơn vị quân đội còn làm tốt công tác vận động cán bộ chiến sĩ, công nhân, viên chức người lao động, đoàn viên công đoàn đóng góp hơn 12 triệu 500 ngày công giúp nhân dân sửa chữa, làm mới 9.750 km đường giao thông nông thôn; cải tạo, nạo vét hơn 5.350 km kênh mương thủy lợi nội đồng; xây dựng, sửa chữa 1.436 phòng học, nhà ở cho giáo viên nội trú với số tiền gần 380 tỉ đồng; nâng cấp, làm mới gần 220 trạm y tế xã trị giá hơn 122 tỉ đồng…

Đánh giá về kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bên giai đoạn 2016-2020, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, chương trình đã góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị quân đội với tổ chức Công đoàn các cấp, cùng tham gia tích cực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện, tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh về mọi mặt; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Nâng cao hiệu quả tổ chức Công đoàn trong quân đội
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, trong 5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên, các cơ quan, đơn vị trong quân đội và tổ chức Công đoàn các cấp đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các nội dung của chương trình sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với từng thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua triển khai đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo có sức lan toả trong xã hội, tạo sự đồng thuận hưởng ứng trong các tầng lớp nhân dân được triển khai như các chương trình: "Giúp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự làm việc trong các công ty, xí nghiệp"; "Động viên con em gia đình công nhân, viên chức, lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự"; "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"...

Trước tình hình mới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, hai cơ quan cần phải tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi bên, nhất là trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, diễn biến trong các tầng lớp nhân dân trong đó có công nhân, viên chức, lao động; lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả của tổ chức Công đoàn trong quân đội, xây dựng lực lượng công nhân, viên chức, lao động quốc phòng lớn mạnh...

Nâng cao hiệu quả tổ chức Công đoàn trong quân đội

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực và 3 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức lao động quốc phòng về xây dựng nền quốc phòng vững mạnh.

Chương trình cũng hướng tới đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn; mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung phối hợp hoạt động, đa dạng hóa các loại hình hoạt động phù hợp với thực tiễn; xây dựng các mô hình công đoàn hoạt động hiệu quả, thiết thực, hướng về cơ sở, qua đó đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ hậu cần phục vụ chiến đấu, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Bảo Duy

Nguồn :