M
28/11/2020 08:42

Infographic: Cách điều chỉnh căn cước công dân sai thông tin

(LĐTĐ) Thẻ căn cước công dân bị sai thông tin thì sửa như thế nào? Trình tự, thủ tục sửa sai thông tin trên Thẻ căn cước công dân thực hiện ra sao?

Minh Phương

Nguồn :