M
05/09/2020 07:08

Huyện ủy Mê Linh chú trọng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Xác định phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn mình, thanh lịch là việc cần thiết, trong 5 năm qua, Huyện ủy Mê Linh đã triển khai thực hiện tốt các đề án, phong trào thi đua tại các cơ sở. Đây được coi là nền tảng vững chắc để Huyện ủy tiếp tục thực hiện các đề án về văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Tham vấn tốt sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho các công trình văn hóa
Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp
Thị xã Sơn Tây đẩy mạnh xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015- 2020, văn hóa tiếp tục phát triển, có nhiều mặt chuyển biến tích cực. Theo đó, Huyện ủy Mê Linh đã thực hiện tốt các chủ trương về nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa ở cơ sở; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai mạnh mẽ với nhiều nội dung thiết thực như tập trung xây dựng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa.

chu trong phat trien van hoa xay dung nguoi ha noi thanh lich van minh
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Mê Linh đã triển khai thực hiện tốt các đề án, phong trào thi đua về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Đến nay, toàn huyện đã có 90% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; 85,3% thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa. Hệ thống các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, đến nay, huyện đã có 91/91 thôn, tổ dân phố đã có nhà văn hóa (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết), đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư.

Huyện cũng đã xây dựng và triển khai đề án tuyên truyền; lắp đặt biển hiệu, đặt tên các tuyến đường, tuyến phố phục vụ yêu cầu phát triển của huyện như: đường Chi Đông, Quang Minh, Mê Linh, Đại Thịnh, Lê Chân, Hồ Đề, Bát Nàn... Cùng đó, công tác quản lý nhà nước về vấn đề văn hóa được huyện ủy Mê Linh chú trọng thực hiện. Việc bảo tồn, tôn tạo, nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hóa được tiến hành đồng bộ, đạt kết quả tốt.

Đặc biệt, Huyện ủy Mê Linh đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, trang trí tổng thể huyện Mê Linh giai đoạn 2018-2020”. Dự án trên bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực về cảnh quan và diện mạo của huyện. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được mở rộng, trong 5 năm, huyện đã triển khai 155 buổi chiếu phim lưu động; 180 buổi biểu diễn nghệ thuật quần chúng, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh việc phát triển văn hóa, việc xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” cũng được Huyện ủy chú trọng và đạt kết quả đáng ghi nhận. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều phong trào, hoạt động xây dựng mô hình văn hóa ở cơ sở tiếp tục được triển khai đạt kết quả tốt. Những giá trị, nét đẹp văn hóa của người Mê Minh trong các thôn, tổ dân phố, gia đình, họ tộc và cộng đồng dân cư được kế thừa, phát huy. Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nhất là trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tốt (tỷ lệ hỏa táng đạt bình quân 54,6%, tăng 30% so với đầu nhiệm kỳ.)

Ngoài ra, Huyện ủy Mê Linh cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử trong các cơ quan và nơi công cộng với sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức, giải đáp phong phú, đa dạng; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của người dân Mê Linh.

Lương Hằng

Nguồn :