M
02/06/2021 09:38

Huyện Thanh Trì công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

(LĐTĐ) Ủy ban bầu cử huyện Thanh Trì đã ký Quyết định số 17/QĐ-UBBC ngày 27/5/2021 về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Thanh Trì: 60 năm bản lĩnh và khát vọng Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì hoàn thành tiếp xúc cử tri
Huyện Thanh Trì công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Toàn huyện Thanh Trì có tổng số 179.477 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Toàn huyện Thanh Trì có tổng số 179.477/182.702 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 131 khu vực bỏ phiếu, đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và 35 đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện.

Cơ cấu, thành phần của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được đảm bảo, với số đại biểu nữ là 11 người, chiếm tỷ lệ 31,43%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 1 người, chiếm tỷ lệ 2,85%; có 1 đại biểu là người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 2,85%; 15 đại biểu tái cử, chiếm 42,85%; 1 đại biểu là thành phần tôn giáo, chiếm tỷ lệ 2,85%.

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, có 445 đại biểu trúng cử tại 120 đơn vị bầu cử thuộc 16 xã, thị trấn. Trong đó, xã, thị trấn có 100% cử tri đi bầu cử bao gồm: Duyên Hà, Thị trấn Văn Điển và Yên Mỹ. 131/131 khu vực bỏ phiếu công tác an ninh, trật tự được đảm bảo, không có vấn đề phát sinh. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt trước, trong và sau khi bỏ phiếu.

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao của các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử, các tổ bầu cử của các xã, thị trấn; đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của toàn thể cử tri và nhân dân huyện Thanh Trì đã góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo Thoa

Nguồn :