M
23/02/2021 21:02

Huyện Sóc Sơn tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong 21 ngày

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử huyện Sóc Sơn, huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong 21 ngày (kể từ ngày 22/2 - 14/3). Địa điểm tiếp nhận hồ sơ là tại Trụ sở Thường trực Ủy ban bầu cử huyện, phòng Nội vụ, cơ quan Uỷ ban nhân dân huyện.

Hà Nội ban hành tiêu chuẩn chọn đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới Hà Nội: Thành lập 15 đoàn công tác chỉ đạo việc bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu và bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo Quyết định số 14/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Sóc Sơn là đơn vị số 23 và số lượng đại biểu được bầu 4 đại biểu.

Huyện Sóc Sơn tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong 21 ngày
Khu vực trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Sóc Sơn (Ảnh minh họa).

Theo đó, Ủy ban Bầu cử huyện Sóc Sơn đã có thông báo số 13/TB-UBBC về mẫu hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Sóc Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ - HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mẫu hồ sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 quy định tại Nghị quyết số 41/NQ - HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội mục Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc Cổng thông tin điện tử của huyện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/2/2021 và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 14/3/2021 (Riêng thứ Bảy ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử huyện sẽ trực trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ là tại Trụ sở Thường trực Ủy ban bầu cử huyện, phòng 207, nhà A6, phòng Nội vụ, cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn.

P.Ngân

Nguồn :