M
31/07/2020 20:24

Huyện Sóc Sơn: Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn tiếp tục đưa nội dung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Đồng chí Phạm Quang Thanh được bầu làm Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn
Xây dựng Sóc Sơn trở thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh của Thủ đô

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại, thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn quán triệt, triển khai đến các công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện thành các nhóm vấn đề cụ thể.

Trong đó, Công đoàn tham gia thương lượng, xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; đảm bảo về công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở; tổ chức tốt các hoạt động hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân viên chức lao động.

Công tác kiểm tra cũng được Liên đoàn Lao động huyện chú trọng. Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện triển khai đến 100% công đoàn cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra tài chính công đoàn năm 2020; triển khai đến 100% công đoàn cơ sở kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện đã tiếp nhận 2 đơn kiến nghị của đoàn viên công đoàn và đã chỉ đạo giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định.

5525 985f6217 b444 42f1 b9c5 620c0a337753
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác nữ công.

Đối với công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã vận động thành lập 4 công đoàn cơ sở với 101 đoàn viên.

Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác giám sát đối với các hoạt động của công đoàn cơ sở và ban chấp hành công đoàn cơ sở; tiếp tục triển khai các lớp tập huấn về nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở; chỉ đạo kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp và triển khai kế hoạch kiểm tra điều lệ và tài chính công đoàn các cấp đảm bảo chỉ tiêu.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn xác định nhiều giải pháp để đẩy mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là tập trung tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thành lập công đoàn và phát triển đoàn viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2020.

Đồng thời tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tài chính công đoàn và hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn và ban thanh tra nhân dân, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện Điều lệ Công đoàn và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho ban chấp hành công đoàn cơ sở theo kế hoạch đã được duyệt.

P.Ngân

Nguồn :