M
11/04/2021 10:58

Huyện Phúc Thọ rộn ràng chào đón ngày hội toàn dân

(LĐTĐ) Những ngày này, khắp các trục đường chính trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Hà Nội đều được trang trí trực quan bằng nhiều hình thức như treo pano, băng rôn, khẩu hiệu... để chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cán bộ Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ cần không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ Phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử Thi đua chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử, huyện Phúc Thọ đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền từ huyện đến cơ sở.

Trong đó, huyện đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền trực quan bằng pano, băng rôn, khẩu hiệu, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền và nghĩa vụ của mình, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Huyện Phúc Thọ rộn ràng chào đón ngày hội toàn dân

Huyện Phúc Thọ rộn ràng chào đón ngày hội toàn dân

Huyện Phúc Thọ rộn ràng chào đón ngày hội toàn dân

Huyện Phúc Thọ rộn ràng chào đón ngày hội toàn dân

Huyện Phúc Thọ rộn ràng chào đón ngày hội toàn dân

Huyện Phúc Thọ rộn ràng chào đón ngày hội toàn dân

Huyện Phúc Thọ rộn ràng chào đón ngày hội toàn dân

Huyện Phúc Thọ rộn ràng chào đón ngày hội toàn dân

Mai Quý

Nguồn :