M
02/10/2020 12:02

Liên đoàn Lao động Thành phố:

Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

Liên đoàn Lao động Thành phố mới đây đã ban hành hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII Đảm bảo cấp điện an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố Nắm vững tình hình trong nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

Liên đoàn Lao động Thành phố xác định, công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; về những thành tựu của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ qua và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống.

Cùng đó, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm củng cố niềm tin của đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với Đảng, với chế độ, hiểu đúng, ủng hộ công cuộc đổi mới của đất nước và Thủ đô; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng, chính quyền…

Về nội dung tuyên truyền, Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn cụ thể nội dung tuyên truyền theo từng mốc thời gian: trước khi diễn ra Đại hội, trong thời gian Đại hội và thời gian sau Đại hội.

Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII
Ảnh minh họa

Trong đó, trước Đại hội, các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những thành tích, kết quả nổi bật công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô đạt được khi thực hiện Kế hoạch phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động với chủ đề “Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh vì đời sống, việc làm của người lao động”; Phản ánh sự quan tâm, theo dõi của xã hội, tình cảm, ý kiến đóng góp và nguyện vọng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với Đại hội; giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, công tác tuyên truyền tập trung nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; trách nhiệm của Đại biểu dự Đại hội; quy chế bầu cử trong Đảng; diễn biến của Đại hội; kết quả bầu cử của Đại hội; Sự thống nhất trong Đảng bộ, sự quan tâm của xã hội, tình cảm, kỳ vọng, sự tin tưởng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với Đại hội; kết quả, sự thành công của Đại hội…

Sau Đại hội, các cấp Công đoàn đẩy mạnh phản ánh các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội; thông báo nhanh về kết quả Đại hội; thông tin, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Tuyên truyền các phòng trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố; Phản ánh dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thành công của Đại hội; tổng hợp, định hướng thông tin dư luận xã hội về Đại hội.

Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tuyên truyền thông qua các hình thức học tập, hội nghị, hội thảo, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, căng treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; đôn đốc các cơ quan, đơn vị và vận động các hộ gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc...

Liên đoàn Lao động Thành phố nhấn mạnh, quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ phục vụ Đại hội cần đảm bảo khoa học, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tạo không khí phấn khởi, động lực mạnh mẽ để cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu dạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” , “Công nhân giỏi Thủ đô” chào mừng Đại hội Đảng.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kinh tế gặp nhiều khó khăn việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ cần tiến hành phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Thành phố.

Phạm Diệp

Nguồn :