M
17/01/2021 19:03

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Quỹ Trợ vốn năm 2021

(LĐTĐ) Mới đây, Cơ quan Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (Quỹ Trợ vốn) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Trao cơ hội thoát nghèo Tạo kế sinh nhai bền vững cho đoàn viên công đoàn Tăng thu nhập 70 triệu đồng/năm từ vốn vay 20 triệu đồng

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2020; Báo cáo công khai tài chính việc quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi và quỹ bổ sung thu nhập.

Với tinh thần sôi nổi, công chức, viên chức, người lao động đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận vào dự thảo báo cáo của Cơ quan. Nhiều kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Quỹ trợ vốn và Chủ tịch công đoàn giải đáp thỏa đáng, đúng theo tâm tư, nguyện vọng.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Quỹ Trợ vốn năm 2021
Giám đốc Quỹ Trợ vốn Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan quyết định và trao tặng cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020; Công nhận 07 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở; tặng giấy khen cho 07 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2020; Công đoàn Quỹ trợ vốn công nhận 07 đoàn viên Công đoàn xuất sắc năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Quỹ trợ vốn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà cơ quan và Công đoàn Quỹ trợ vốn đã đạt được trong năm 2020. Ban lãnh đạo Quỹ trợ vốn gửi lời cảm ơn các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn với chất lượng, hiệu quả cao hơn nữa trong năm 2021, xây dựng Quỹ trợ vốn ngày càng ổn định và phát triển.

P.D

Nguồn :