M
09:52 | 23/08/2018

Hiệu quả từ chương trình phối hợp

Sau 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn khối Giáo dục trên địa bàn, sự phối hợp giữa LĐLĐ thị xã Sơn Tây với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã mang lại hiệu quả cao. Qua phối hợp chỉ đạo của hai bên, việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, nhà giáo, người lao động được thực hiện tốt.

hieu qua tu chuong trinh phoi hop LĐLĐ thị xã Sơn Tây và Phòng Giáo dục và Đào tạo sơ kết chương trình phối hợp
hieu qua tu chuong trinh phoi hop Ký kết chương trình phối hợp
hieu qua tu chuong trinh phoi hop Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2018 - 2023

Theo bà Vương Thị Minh Hải – Phó trưởng Phòng GD&ĐT thị xã, hiện nay số công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ thị xã Sơn Tây gồm 47 đơn vị ở cấp học. Trong đó, Mầm non là 16 trường; Tiểu học là 15 trường; Trung học Cơ sở là 15 trường; 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên (CBGVNV) là 2.090 người, đoàn viên 2.077, trong đó số nữ là 1.840 người. Trình độ đạt chuẩn của CBGVNV trong các cấp học là 100%.

hieu qua tu chuong trinh phoi hop
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Chính Hữu trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ và Bằng khen của LĐLĐ TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Năm học này là giai đoạn đầu chuyển giao CĐCS các nhà trường từ công đoàn ngành Giáo dục về trực thuộc LĐLĐ thị xã, sự xáo trộn về tổ chức công đoàn đã tác động không nhỏ đến nề nếp, hoạt động của CĐCS các nhà trường.

Tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ Thành phố và Sở GD&ĐT Hà Nội; LĐLĐ và Phòng GD&ĐT thị xã Sơn Tây đã xây dựng và triển khai Chương trình phối hợp công tác số 03/CT- LĐLĐ-GD&ĐT ngày 15/11/2017 giai đoạn 2017-2020 tới 100% các nhà trường. Chủ động trao đổi, nắm bắt và phối hợp chỉ đạo các hoạt động công đoàn gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn đảm bảo hiệu quả, thiết thực, không chồng chéo.

Theo LĐLĐ thị xã Sơn Tây, sau khi tiếp nhận bàn giao CĐCS các nhà trường từ Công đoàn ngành Giáo dục, LĐLĐ thị xã đã chỉ đạo Ban Chấp hành công đoàn các nhà trường củng cố, kiện toàn ổn định công tác tổ chức; 100% đơn vị phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức viên chức, người lao động theo đúng thời gian quy định. Thông qua tổ chức hội nghị, người lao động đã đóng góp sửa đổi, bổ sung ý kiến vào nội quy, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế làm việc... từ đó phát huy được quyền dân chủ của đoàn viên, người lao động.

Năm học vừa qua, trên cơ sở kết quả đánh giá thi đua về chuyên môn, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã đã tổ chức hội nghị đánh giá, bình xét thi đua năm học 2017 – 2018 đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai. Kết quả có 38/47 CĐCS trường học xếp loại Vững mạnh (đạt 81%), 9 CĐCS trường học xếp loại Khá (đạt 19%). Đề nghị 18 tập thể, 42 cá nhân trình Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố, UBND thị xã, LĐLĐ thị xã tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen.

Các phong trào thi đua cũng thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức sao cho sát với thực tế. Qua đó góp phần tuyên tuyền, giáo dục, thu hút cán bộ, giáo viên, người lao động hăng hái tham gia. Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” cũng được cụ thể hóa. Qua phong trào, đã có 11 cá nhân thuộc CĐCS khối trường học được UBND thị xã tặng giấy khen, 28 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực.

Phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” được công đoàn các trường hưởng ứng, triển khai hiệu quả đi vào nề nếp qua đó góp phần tạo nên môi trường làm việc khang trang, xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Nhằm tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chính sách, pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, LĐLĐ Thị xã luôn chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Trong đó, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn sau đại hội. Cụ thể, trong năm 2018 đã tổ chức 3 đợt tập huấn gồm 6 lớp dành cho cán bộ CĐCS, trong đó số cán bộ công đoàn khối trường học tham gia tập huấn 785 lượt người.

Nội dung tập huấn được đổi mới phù hợp với tình hình hoạt động thực tế kết hợp với các buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đồng chí cán bộ CĐCS, nhất là công tác tổ chức đại hội, hội nghị cán bộ viên chức; các chế độ chính sách và các văn bản liên quan đến đội ngũ CBGVNV; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, kiểm tra, chính sách pháp luật…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã biểu dương sự phối hợp chặt chẽ cũng như những kết quả đạt được giữa LĐLĐ Thị xã và Phòng GD&ĐT Thị xã Sơn Tây. Ông Hữu đề nghị LĐLĐ thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT chỉ đạo, quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết công đoàn các cấp, của Thị ủy, và Thành ủy sao cho CBGVNV, người lao động trong các cấp học dễ hiểu nhất.

Đặc biệt, tiếp tục tập trung đổi mới các hoạt động để từ đó nâng cao đời sống người lao động. Kịp thời quan tâm đến chế độ chính sách và có ý kiến đề xuất để tháo gỡ. Ban Chấp hành Công đoàn thị xã cũng cần tiếp tục nghiên cứu các chính sách như cho tăng vay vốn để cán bộ giáo viên có thể thụ hưởng những chính sách của công đoàn.

Đinh Luyện

Nguồn :