Hiệu quả từ các đề án thí điểm

(LĐTĐ) Năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung triển khai 4 đề án thí điểm, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô và khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, thực chất tổ chức và hoạt động Công đoàn để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Tô thắm màu áo xanh Công đoàn Chú trọng nâng cao đời sống tinh thần Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã thực sự đổi mới, sáng tạo, thích ứng, linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã xây dựng 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2021 và chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả 4 đề án thí điểm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn như: Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, đội ngũ cán bộ Công đoàn trong tình hình mới; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)...

Hiệu quả từ các đề án thí điểm
Người lao động tại Công ty TNHH MTV Kinh đô đọc Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở. Ảnh: Mai Quý

Cụ thể, nhằm tận dụng thời gian vàng trước khi thực hiện các cam kết mới để nhanh chóng phát triển tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên, không để khoảng trống, khoảng trắng ở những địa bàn trọng điểm, các khu công nghiệp và chế xuất, các cụm công nghiệp, doanh nghiệp, LĐLĐ Thành phố đã triển khai đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”. Đến nay đã có 77 CĐCS được hỗ trợ, với số tiền 77 triệu đồng, qua đó tạo động lực, khích lệ các cá nhân, tập thể tích cực tham gia công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Ngoài ra, với mục tiêu không ngừng nâng cao vị thế, tăng cường chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung triển khai đề án thí điểm “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong doanh nghiệp”, kèm theo quy chế hỗ trợ tài chính đối với các bản TƯLĐTT ký kết được. Đến nay, LĐLĐ Thành phố đã hỗ trợ cho các tập thể và cá nhân trực tiếp tham gia thương lượng, ký kết, chấm điểm, phân loại các bản TƯLĐTT với số tiền 2 tỷ 462 triệu đồng.

Năm 2021, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả 4 đề án thí điểm, gồm: Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS”; Đề án thí điểm “Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS khu vực ngoài Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp”.

Đối với đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS”, đến nay đã có 3 ấn phẩm “Bản tin sinh hoạt CĐCS” với 21.540 cuốn được phát hành tới các cấp Công đoàn và được cơ sở đón nhận, đánh giá cao bởi tính thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên, người lao động, được cán bộ CĐCS coi là cuốn cẩm nang hoạt động Công đoàn.

Về đề án thí điểm “Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS khu vực ngoài Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”, LĐLĐ Thành phố đã phân bổ 109 lớp (50 học viên/lớp), với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng để Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2022, nhận định dịch Covid-19 sẽ còn tác động đến đời sống, việc làm của người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục triển khai 4 đề án thí điểm và 2 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” và “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước” để thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn; hướng các hoạt động về CĐCS và người lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, “Tháng Công nhân”, quan tâm đối tượng trực tiếp sản xuất, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Cạnh đó, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn bám sát chủ đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và chủ đề của thành phố Hà Nội là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, để tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Rà soát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

Hiệu quả từ các đề án thí điểm
“Bản tin sinh hoạt CĐCS” được phát hành tới các cấp Công đoàn.

Đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân lao động ở những nơi đã thành lập Công đoàn, nhất là các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp và chế xuất, Cụm công nghiệp và doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Tập trung nguồn tài chính cho CĐCS; tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chủ chốt CĐCS; Ưu tiên đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ Chủ tịch CĐCS nơi có đông đoàn viên, người lao động, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, kỹ năng đối thoại, thương lượng, đàm phán. Nâng cao vai trò đại diện của CĐCS trong ổn định quan hệ lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc. Với tinh thần: Tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm của người lao động. Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài chính Công đoàn nhằm phòng, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia Lâm: Nâng cao đời sống tinh thần của người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Gia Lâm: Nâng cao đời sống tinh thần của người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

(LĐTĐ) Cùng với quan tâm chăm lo việc làm, thu nhập, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, trong những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm cũng luôn coi công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, trong đó đặc biệt coi trọng việc xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.
Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt

Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt

(LĐTĐ) Tối 9/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam”,“Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2023. Chương trình kéo dài trong 2 ngày 9 - 11/12.
Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

(LĐTĐ) Chiều nay (9/12), tại Sân bóng đá Phú Viên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường lần thứ I năm 2023, thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 20 năm Ngày thành lập LĐLĐ quận Long Biên (9/12/2003 - 9/12/2023).
Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động

Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động

(LĐTĐ) Thị trường lãi suất ngân hàng tiếp tục đà giảm khi có thêm 2 ngân hàng hạ lãi suất huy động là Eximbank và VietABank.
Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội

Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội

(LĐTĐ) Chương trình “Lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội năm 2023 - Ba Vì trải nghiệm xanh” giới thiệu với du khách hành trình trải nghiệm khám phá các sản phẩm du lịch sinh thái nổi bật của Hà Nội thông qua chương trình nghệ thuật giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc, đa dạng trên hình ảnh điểm đến của các địa phương, làm nổi bật tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội.
Hà Nội sẽ có hành lang tàu thủy buýt dọc sông Hồng

Hà Nội sẽ có hành lang tàu thủy buýt dọc sông Hồng

(LĐTĐ) Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065 vừa được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, sông Hồng với định hướng là trục trung tâm sẽ được tăng cường nhiều hạng mục kết nối.
Gần 1.000 thí sinh tham gia cuộc thi thử thách công dân số X-Project 2023

Gần 1.000 thí sinh tham gia cuộc thi thử thách công dân số X-Project 2023

(LĐTĐ) Ngày 9/12, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Công ty Trường học công nghệ Mindx tổ chức vòng Chung kết cuộc thi thử thách công dân số X-Project.

Tin khác

Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

(LĐTĐ) Chiều nay (9/12), tại Sân bóng đá Phú Viên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường lần thứ I năm 2023, thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 20 năm Ngày thành lập LĐLĐ quận Long Biên (9/12/2003 - 9/12/2023).
LĐLĐ huyện Thanh Trì: Thành lập Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Hà Nội

LĐLĐ huyện Thanh Trì: Thành lập Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Hà Nội

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tổ chức Lễ công bố thành lập Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Hà Nội. ​Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Hà Nội gồm 26 đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời gồm 5 đồng chí.
LĐLĐ quận Long Biên kỷ niệm 20 năm thành lập, gặp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn

LĐLĐ quận Long Biên kỷ niệm 20 năm thành lập, gặp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều nay (8/12), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập LĐLĐ quận (9/12/2003 - 9/12/2023); gặp mặt cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023-2028

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Sáng 8/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm chính trị quận tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 và tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
LĐLĐ quận Thanh Xuân: Tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động đại diện, chăm lo cho người lao động

LĐLĐ quận Thanh Xuân: Tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động đại diện, chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân vừa báo cáo kết quả công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động quận Thanh Xuân năm 2023. Trong đó, công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được thực hiện hiệu quả.
Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An và VietinBank Vinh ký kết thoả thuận hợp tác

Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An và VietinBank Vinh ký kết thoả thuận hợp tác

(LĐTĐ) Sáng 8/12, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh (VietinBank Vinh) tổ chức ký kết thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên.
Tiên phong đổi mới, lan toả tinh thần thi đua trong công đoàn toàn tỉnh

Tiên phong đổi mới, lan toả tinh thần thi đua trong công đoàn toàn tỉnh

(LĐTĐ) Cụm Công đoàn ngành được LĐLĐ tỉnh Nghệ An xem là Cụm đặc thù, tiên phong, động lực trong hoạt động của Công đoàn toàn tỉnh. Năm 2023, Cụm Công đoàn ngành tiếp tục đạt kết quả toàn diện, nổi bật.
LĐLĐ thành phố Hà Nội trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh

LĐLĐ thành phố Hà Nội trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh

(LĐTĐ) Chiều 6/12, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc).
Công đoàn TP.Hồ Chí Minh: Làm tốt những nhiệm vụ căn cốt của Tổ chức

Công đoàn TP.Hồ Chí Minh: Làm tốt những nhiệm vụ căn cốt của Tổ chức

(LĐTĐ) Công đoàn (CĐ) các cấp thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai quyết liệt các giải pháp để đạt được các mục tiêu đề ra tại Đại hội CĐ Thành phố khóa XII (nhiệm kỳ 2023 - 2028), trong đó có giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp người lao động (NLĐ) khu vực phi chính thức.
Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân: Góp phần tạo cuộc sống bình yên

Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân: Góp phần tạo cuộc sống bình yên

(LĐTĐ) Nhằm giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, các cấp Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng Công an triển khai nhiều giải pháp thiết thực để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại khu vực có đông công nhân lao động thuê trọ.
Xem thêm
Phiên bản di động