Chú trọng nâng cao đời sống tinh thần

(LĐTĐ) Xác định công tác chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang chủ động, linh hoạt triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong CNVCLĐ. Qua đó, giúp CNVCLĐ có điều kiện để giao lưu, học hỏi, tái tạo sức lao động và cải thiện đời sống tinh thần.
Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe cho người lao động Nâng cao đời sống tinh thần, trình độ, học vấn cho công nhân, viên chức, lao động

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, thời gian qua, các cấp Công đoàn đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ” gắn với thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại nơi làm việc và nơi công cộng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ghi nhận thực tế cho thấy, đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết thi đua thực hiện quy tắc ứng xử, nếp sống văn hóa công nghiệp, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp…

Chú trọng nâng cao đời sống tinh thần
Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân lao động tại huyện Đông Anh (Ảnh Mai Quý: Chụp trước khi xảy ra dịch Covid-19 ).

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng thường xuyên tổ chức các hội khỏe, hội thao, giải thể thao, ngày hội văn hóa thể thao, các phong trào văn hóa văn nghệ, liên hoan, hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, tổ chức các buổi “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát”...

Ngoài ra, để đưa các thiết chế văn hóa đến với công nhân lao động, từ năm 2010, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng đề án “Xây dựng các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” nhằm phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, đồng thời phối hợp với Công an Thành phố xây dựng mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân. Đến nay, trên địa bàn Thành phố đã có 35 Cụm văn hóa thể thao, 51 Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, 92 Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân… Qua đó, từng bước xây dựng các thiết chế văn hóa tại cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ Thủ đô.

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao – LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2026. Trong đó, nêu rõ 04 nội dung phối hợp gồm: Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền; tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh trong đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô; nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Đặc biệt, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ Thành phố cùng với Sở Văn hóa và Thể thao đã ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2026.

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thúc của lãnh đạo và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và CNVCLÐ về vai trò của văn hóa, pháp luật về văn hóa, nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa phù hợp với từng giai đoạn cụ thể; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người lao động các lĩnh vực về giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; vấn đề bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình văn hóa.

Đồng thời, LĐLĐ Thành phố cùng với Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh trong đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô.

Trong đó, các cấp Công đoàn tiếp tục lồng ghép thực hiện các nội dung quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và quy tắc ứng xử nơi công cộng vào hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bổ sung vào tiêu chí xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Phát hiện gương điển hình tiên tiến, cách làm hay trong thực thi công vụ; đề xuất chính quyền và chuyên môn cùng cấp kịp thời động viên, khen thưởng.

Hai đơn vị phối hợp hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị, trong các khu, cụm, điểm công nghiệp phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân lao động; định kỳ tổ chức các cuộc thi, liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng; hội thao, hội khỏe, giải thể thao các cấp nhân dịp kỷ niệm Quốc tế lao động 1/5 và ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7…

Chú trọng nâng cao đời sống tinh thần
Công nhân lao động tham gia hoạt động văn hóa thể thao do Công đoàn tổ chức. (Ảnh Mai Quý: Chụp trước khi xảy ra dịch Covid-19 ).

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố cùng với Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá thể thao cơ sở; vận động các cơ sở xây dựng các thiết chế văn hóa - thông tin - thể thao cơ sở như: Nhà văn hóa, Câu lạc bộ văn hóa - thể thao, thư viện, phòng đọc, phòng truyền thống, phòng tập, sân tập thể dục thể thao ngoài trời, bảng tin,..

Đồng thời vận dụng điều kiện cơ sở vật chất và chuyên môn sẵn có tại các địa phương để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của CNVCLĐ, đặc biệt là những nơi có các khu công nghiệp, khu chế xuất và nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Tiến hành khảo sát và đề xuất phương án xây dựng các công trình thiết chế văn hóa trong các khu nhà ở công nhân và thiết chế văn hóa cấp xã, khu dân cư liền kề các khu, cụm công nghiệp (nơi có nhiều công nhân thuê ở).

Tiếp tục tổ chức các hoạt động phục vụ nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động như: Tổ chức các buổi chiếu phim miễn phí, các buổi biểu diễn nghệ thuật, hài kịch; hoạt động “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát” phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân phù hợp với từng loại hình đơn vị và điều kiện sinh hoạt của CNVCLĐ. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cán bộ văn hóa, thể thao quần chúng làm hạt nhân của phong trào. /.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho lao động đã làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho lao động đã làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản

(LĐTĐ) Ngày 21/7, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc ...
Quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông an toàn, minh bạch

Quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông an toàn, minh bạch

(LĐTĐ) Cùng với thí sinh cả nước, gần 98.000 thí sinh Hà Nội sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022. Với quyết tâm tổ ...
Biểu trưng mang tầm nhìn và khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ Thủ đô

Biểu trưng mang tầm nhìn và khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ Thủ đô

(LĐTĐ) Thành Đoàn Hà Nội vừa công bố biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, ...
Uzbekistan: 18 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại Nukus

Uzbekistan: 18 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại Nukus

Xung đột đã xảy ra giữa lực lượng thực thi pháp luật và những người tham gia tuần hành phản đối kế hoạch sửa đổi hiến pháp của chính quyền ...
Ban Nội chính Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Chiều nay (4/7), Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và lễ trao ...
Thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục sụt giảm mạnh

Thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục sụt giảm mạnh

(LĐTĐ) Giao dịch chứng khoán đầu tuần ngày 4/7, thị trường phân hóa mạnh và rung lắc trong suốt cả phiên chiều do lực bán từ nhóm thủy sản và dầu ...
Hà Nội: 3.000 lao động được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp

Hà Nội: 3.000 lao động được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã phối hợp với Hiệp hội ...

Tin khác

Tạo động lực cho đoàn viên xây dựng hạnh phúc gia đình

Tạo động lực cho đoàn viên xây dựng hạnh phúc gia đình

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Tiền Phong B (trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh) luôn chú trọng triển khai các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu”. Theo đó, các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia, hưởng ứng, tạo động lực giúp đoàn viên an tâm làm việc, xây dựng hạnh phúc gia đình.
LĐLĐ quận Tây Hồ: Chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước

LĐLĐ quận Tây Hồ: Chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua đã tạo động lực thúc đẩy đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn quận phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, doanh nghiệp.
Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Phát huy những kết quả đã đạt được trong những tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2022 Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội có phương hướng cụ thể để khắc phục tồn tại, khó khăn và tập trung vào 6 nhiệm vụ chủ yếu, nhằm về đích các chỉ tiêu đã đề ra.
Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất tiếp tục chuyển biến rõ nét, làm tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
30 Công đoàn cơ sở ký mới Thỏa ước lao động tập thể

30 Công đoàn cơ sở ký mới Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Với sự chỉ đạo, đôn đốc tích cực của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm, trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 100% cơ quan hành chính sự nghiệp, xã, thị trấn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC); 62% Công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ); 55% CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị đối thoại và 30 CĐCS ký mới Thỏa ước lao động tập thể, đạt 150% kế hoạch năm 2022.
Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(LĐTĐ) Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm

Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm

(LĐTĐ) Công đoàn Bộ Tư pháp vừa quyên góp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương.
Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động

Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Nhờ sự chủ động vào cuộc của Công đoàn và sự tạo điều kiện của Ban Giám đốc, đoàn viên, người lao động của công ty ngày càng tin tưởng vào Công đoàn, an tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.
Phát huy phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động

Phát huy phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và các Công đoàn cơ sở thành viên tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) và phong trào nữ công cũng được phát huy hiệu quả.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Triển khai tích cực các hoạt động Tháng Công nhân

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Triển khai tích cực các hoạt động Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với việc tích cực triển khai nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong "Tháng Công nhân" năm 2022, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.
Xem thêm
Phiên bản di động