M
17/08/2020 21:45

Hà Nội: Vận động người đã điều trị khỏi Covid-19 hiến huyết tương

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội cần chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt, tuyên truyền vận động những người đã điều trị khỏi Covid-19 hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân nặng.

Hà Nội: Nhà hàng, quán bia, cà phê thực hiện "giãn cách" từ 0h ngày 19/8
Nhiều cửa hàng ở phố cổ Hà Nội treo biển “giảm giá, trả mặt bằng”
Đã rõ nguồn lây Covid-19 trên địa bàn Hà Nội

Đó là nội dung được nêu trong công văn số 2646 CV/BTGTU ngày 17/8/2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

5358 2917 0bb731b8 bdb8 46c1 be56 8096b864159f
Vận động người đã điều trị khỏi Covid-19 hiến huyết tương để điều trị cho bệnh nhân nặng (ảnh minh họa)

Công văn nêu rõ: Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, thời gian gần đây dịch bệnh Covid-19 có diễn biến mới theo chiều hướng rất phức tạp. Hà Nội là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập, bùng phát dịch cao. Do đó, để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; thực hiện Công văn số 9112-CV/BTGTW ngày 10/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương; chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy để nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

Các quận, huyện, thị ủy; Đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong đó có Điện ngày 28/7/2020 và ngày 5/8/2020 của Thường trực Ban Bí thư), các chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp; các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; huy động toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch; bám sát tình hình dịch bệnh và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; rà soát phương án, chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát nội dung Hướng dẫn số 102-HD/BTGTU ngày 12/02/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, xây dựng và tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tuyệt đổi không chủ quan, lơ là nhưng không hoang mang; yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước; bình tĩnh, đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia phòng, chống dịch.

Cán bộ tuyên giáo, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên tích cực đăng tải, chia sẻ, lan tỏa các thông tin chính thống về diễn biến tình hình dịch bệnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, các khuyến cáo, khuyến nghị của ngành y tế và các cơ quan chức năng trên internet, mạng xã hội. Phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, mạng lưới cộng tác viên dư luận trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của nhân dân trước diễn biến dịch bệnh, cung cấp và sớm dự báo tình hình, lên phương án thông tin, tuyên truyền trong trường hợp dịch bệnh lây lan, bùng phát mạnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để đẩy lùi dịch bệnh.

Đặc biệt, tuyên truyền vận động những người đã điều trị khỏi Covid-19 hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân nặng. Tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội để sẻ chia, hỗ trợ các đơn vị, đồng bào bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng trước diễn biến mới của dịch bệnh để chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền một cách phù hợp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa và Thể Thao chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức, tập trung về diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới; nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, ý thức phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng; tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở khu trung tâm, địa phương, trường học, doanh nghiệp....

Các báo, đài, bản tin, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, Trang thông tin Đảng bộ Thành phố mở thêm các chuyên mục, diễn đàn; nâng cao chất lượng thông tin dự báo; tăng cường kiểm duyệt chặt chẽ tin, bài; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tuân thủ sự chỉ đạo và sử dụng các nguồn thông tin chính thức từ các cơ quan có trách nhiệm.

Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch, khắc phục tác động của dịch bệnh trong tình hình mới từ Trung ương tới địa phương, đi đôi với phát hiện, phê phán đấu tranh với những hoạt động, hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh.

Hoàng Phúc

Nguồn :