M
28/11/2020 17:31

Hà Nội: Thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 452 đảng viên

(LĐTĐ) Trong năm 2020, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 452 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết tố cáo đối với 83 đảng viên đảm bảo thực hiện đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, quy trình, quy định của Trung ương…

Hà Nội: Tổng thu ngân sách ước thực hiện 279.359 tỷ đồng Yêu cầu đảng viên giữ nguyên hiện trạng tài sản khi thấy có dấu hiệu vi phạm Thường trực Thành ủy Hà Nội sẽ làm việc với 5 huyện đang phát triển lên quận

Ngày 28/11, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII lần thứ hai, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã trình bày “Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021”.

Hà Nội: Thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 452 đảng viên
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trình bày Báo cáo tại hội nghị

Báo cáo nêu rõ, năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19, nhưng vượt lên hoàn cảnh, toàn Đảng bộ thành phố đã vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, vừa lãnh đạo hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả nổi bật là 100% tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã tổ chức Đại hội thành công. Không khí đại hội diễn ra trang trọng, thu hút sự chú ý, quan tâm sâu sắc của đông đảo các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Đảng bộ thành phố đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, thực chất về mọi mặt, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ Chính trị.

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn; tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm trong toàn Đảng bộ, tạo thống nhất cao trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Nhiều nội dung mới, phức tạp được triển khai theo tinh thần đổi mới và có tính đột phá cao, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, tạo được sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, được dư luận, cán bộ, đảng viên đồng thuận, đánh giá cao.

Toàn thành phố đã thành lập được 75 tổ chức đảng; phát triển 359 đảng viên; 442 tổ chức công đoàn, 32.540 đoàn viên; 87 tổ chức đoàn, hội với 1.911 đoàn viên, hội viên….

Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm thực hiện. Công tác thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong năm qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 452 đảng viên, Ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết tố cáo đối với 83 đảng viên đảm bảo thực hiện đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, quy trình, quy định của Trung ương…

Hà Nội: Thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 452 đảng viên
Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Dự thảo báo cáo cũng nêu một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Theo Dự thảo báo cáo, mục tiêu trọng tâm trong năm 2021 đặt ra là khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

"Lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội năm 2020 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 10 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Thành phố, tạo bước chuyển biến trong xây dựng và phát triển Thủ đô. Giữ vững ổn định chính trị xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2021-2026", Dự thảo Báo cáo nêu rõ.

Hoàng My

Nguồn :