M
01/01/2020 16:15

Hà Nội tăng cường hoạt động kiểm tra công vụ trong năm 2020

(LĐTĐ) Thực hiện Chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 30/12/2019 về việc kiểm tra công vụ năm 2020.

ha noi tang cuong hoat dong kiem tra cong vu trong nam 2020 Tạo sức hút du lịch Thủ đô từ ẩm thực
ha noi tang cuong hoat dong kiem tra cong vu trong nam 2020 Những yếu tố giúp Hà Nội hấp dẫn khách du lịch quốc tế
ha noi tang cuong hoat dong kiem tra cong vu trong nam 2020
Hội nghị Giao ban trực tuyến với các quận huyện, thị xã về công tác, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của TP (ảnh minh hoạ)

Theo đó, việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị;

Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

Việc tổ chức triển khai các nội dung công việc, nhiệm vụ được Thành ủy, UBND Thành phố giao; trong đó, tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm, 2015 - 2020;

Việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020 của UBND Thành phố;

- Việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; các Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố;

Việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ TTHC, quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hoạt động kiểm tra công vụ sẽ tiến hành kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra). Kiểm tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

T.V

Nguồn :