M
06/01/2021 20:14

Hà Nội phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 5742/QĐ-UBND về phê duyệt đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp Nâng cao hiệu suất làm việc bằng nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS Cần có chế tài xử lý tình trạng doanh nghiệp tùy tiện "sa thải" người lao động

Theo đó, có 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ thực hiện đề án trên, gồm: Hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ theo cơ chế của Hà Nội.

Thông qua các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Thành phố phấn đấu đạt mục tiêu: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường, góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới bình quân khoảng 10%/năm (bình quân khoảng 30.000 doanh nghiệp mới/năm), phấn đấu giai đoạn 2021-2025, thành phố có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới.

may hang van khau trang cho ngay hoc sinh toi truong
(Ảnh minh họa)

Ủy ban nhân dân Thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: Tạo thêm khoảng 1,5 triệu việc làm mới cho người lao động; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô; đóng góp trên 40% tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) và trên 30% ngân sách thành phố.

Cùng với đó, củng cố, nâng cấp các mô hình sản xuất tập trung, liên kết sản xuất hiện có để phát triển hình thành khoảng 10 cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thuộc 5 ngành tiềm năng phát triển gồm: Công nghệ thông tin; công nghiệp điện tử; cơ khí chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm.

Trong khuôn khổ đề án, thành phố cũng sẽ hỗ trợ ít nhất 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành: Công nghệ thông tin; công nghiệp điện tử; cơ khí chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công.

Kinh phí để thực hiện đề án là 957,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ 832,5 tỷ đồng; đối ứng của các tổ chức, cá nhân 125,1 tỷ đồng. Ngoài kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo dự toán của đề án trên, hằng năm, các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã sẽ xây dựng dự toán kinh phí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên cho các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được phê duyệt để triển khai thực hiện.

Đối tượng được tham gia Đề án là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội; Các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Các hộ kinh doanh đăng ký hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì Đề án; Các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thành lập và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tuyên truyền phổ biến đến hội viên về các nội dung, chính sách của Đề án; Thực hiện việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp tham gia triển khai thực hiện Đề án; Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Thành phố để kịp thời tháo gỡ, tạo môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển.

Mai Quý

Nguồn :