M
29/03/2021 16:09

Hà Nội: Bầu bổ sung 7 Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại Kỳ họp thứ mười chín, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV đã thực hiện kiện toàn công tác nhân sự, bầu bổ sung 7 Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XV và miễn nhiệm một số đồng chí do nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

Hà Nội: Xem xét miễn nhiệm và kiện toàn Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Huyện Đan Phượng cần hướng tới đô thị kiểu mẫu Hà Nội: Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đồng bộ, khoa học
Hà Nội: Bầu bổ sung 7 Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đại biểu vừa được miễn nhiệm, bầu bổ sung

Cụ thể, Hội đồng nhân dân Thành phố đã miễn nhiệm 5 đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố do nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác khác.

Đó là các đồng chí: Lê Hồng Thăng - Nguyên Giám đốc Sở Công thương; Tô Văn Động - Nguyên Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Nguyễn Khắc Hiền - Nguyên Giám đốc Sở Y tế; Vũ Đăng Định - Nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Nguyễn Việt Hà - Nguyên Giám đốc Sở Tài chính.

Hội đồng nhân dân Thành phố cũng bầu bổ sung, kiện toàn 7 đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đó là các đồng chí: Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch; Bùi Duy Cường - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Ngô Minh Hoàng - Giám đốc Sở Ngoại vụ; Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế; Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Xuân Lưu - Giám đốc Sở Tài chính.

Hoàng Phúc

Nguồn :