M
26/03/2021 16:29

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Huyện Đan Phượng cần hướng tới đô thị kiểu mẫu

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, huyện Đan Phượng cần quan tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới thực hiện đô thị kiểu mẫu để xây dựng huyện Đan Phượng thành quận theo chủ trương của Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Chủ động phòng, chống dịch Covid-19 cho ngày bầu cử Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Quan tâm đến công tác giám sát và quản lý đảng viên Hà Nội: Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đồng bộ, khoa học

Sáng 26/3, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tại Huyện ủy Đan Phượng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Huyện Đan Phượng cần hướng đô thị kiểu mẫu
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo

Báo cáo Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đan Phượng Lê Văn Thìn cho biết, Đảng bộ huyện Đan Phượng có 40 tổ chức cơ sở Đảng với 6.611 đảng viên.

Bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã chủ động xây dựng chương trình hành động, ban hành quy chế làm việc, nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện; xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của thành phố Hà Nội và của huyện Đan Phượng về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

"Các cấp ủy đã kịp thời triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị", ông Lê Văn Thìn cho biết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Huyện Đan Phượng cần hướng đô thị kiểu mẫu
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm Nhà Truyền thống xã Song Phượng (huyện Đan Phượng).

Sau khi nghe các thành viên đoàn kiểm tra trao đổi một số ý kiến, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, đánh giá cao việc Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và quán triệt nghị quyết đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%.

Bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng tiếp tục tập trung nghiên cứu, cập nhật những vấn đề mới được nêu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bám sát 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII vừa ban hành để rà soát điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện cho phù hợp với thực tiễn.

"Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; giám sát, quản lý đảng viên và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới thực hiện đô thị kiểu mẫu để xây dựng huyện Đan Phượng thành quận theo chủ trương của Thành phố", bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu, huyện Đan Phượng cần tập trung chỉ đạo, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Hoàng Phúc

Nguồn :