M
11/06/2021 21:21

Hà Nội: Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng lộ trình, hiệu quả, kịp thời

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1835 /UBND-KGVX ngày 11/6/2021 về quán triệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2022.

Ngày 11/6: Việt Nam có 96 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp nhận 25.000 khẩu trang ủng hộ công nhân lao động

Văn bản nêu rõ, trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cần tiếp tục chuyển trạng thái, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công, thực hiện hiệu quả chiến lược "5K+vaccine" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm đảm bảo việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2022 theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 7/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, đảm bảo đúng quy định, công bằng, minh bạch; tiêm miễn phí cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm một số nội dung .

Hà Nội: Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng lộ trình, hiệu quả, kịp thời
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quán triệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2022.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phải triển khai xây dựng Kế hoạch, rà soát, lập danh sách đối tượng theo thứ tự ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn theo đúng chỉ đạo tại Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 7/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả phong trào vận động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 theo chi đạo tại văn bản số 1712/UBND-KT ngày 2/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đồng thời chỉ đạo rà soát, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh việc ban hành văn bản không rõ nội dung, không thống nhất với chủ trương, kế hoạch của Thành phố đã ban hành. Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, đổi mới, sáng tạo các hình thức, biên tập nội dung, tăng cường tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn để kip thời nắm bắt, thực hiện và ủng hộ chủ trương của Chính phủ và Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp Sở Y tế và các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông Thành phố phối hợp các cơ quan báo chí, truyên thông của Trung ương tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, mục đích và các chính sách của Thành phố để người dân hiểu, kịp thời nằm bắt thông tin và ủng hộ chủ trương của Chính phủ và Thành phố.

Chủ trì phối hợp Sở Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng các nội dung, thông điệp, kịp thời cập nhật, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tuyên truyền trên các phương tiện truyển thanh tại cơ sở. Nắm bắt các thông tin phản ánh của nhân dân, dư luận, chủ động trao đổi, kịp thời hướng dẫn các quận, huyện, thị xã.

Sở Y tế cần thực hiện các nhiệm vụ của ngành Y tế theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Thành phố. Tổ chức việc thực hiện, triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng lộ trình, hiệu quả, kịp thời.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong hoạt động truyền thông, xây dựng nội dung thông điệp truyền thông, thông cáo báo chí, phóng sự truyền thông về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Phương Ngân

Nguồn :