M
12/11/2020 09:40

Gắn công tác thi đua khen thưởng với thực tiễn

(LĐTĐ) Nhận thức được thi đua là công tác mấu chốt, trọng tâm, là động lực thúc đẩy cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao, thời gian qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã quan tâm, chú trọng triển khai các chương trình thi đua khen thưởng đồng thời tăng cường phổ biến, quán triệt toàn thể người lao động nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thi đua khen thưởng.

Đổi mới thi đua, khen thưởng phải hướng tới phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác thi đua khen thưởng Thi đua khen thưởng để tạo động lực phát triển

Nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả

Thời gian qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng kịp thời xây dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2015-2020.

Trong đó năm 2020, với vai trò, trách nhiệm là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 thành phố Hà Nội, ngay từ đầu năm, Công đoàn ngành Xây dựng đã phối họp với các đơn vị trong cụm tổ chức, điều hành Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020; xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động, Chương trình, Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng.

Gắn công tác thi đua khen thưởng với thực tiễn
Thời gian qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng

Công đoàn ngành đã xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua, tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị trong Cụm, thống nhất ban hành, đảm bảo đúng thời gian, nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố và Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, làm cơ sở để các đơn vị trong Cụm tổ chức triển khai thực hiện.

Tích cực đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng, giáo dục lịch sử truyền thống; nêu gương người tốt - việc tốt; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường phổ biến, trao đổi, học tập kinh nghiệm của các mô hình mới, nhân tố mới.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành cũng tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Thành phố phát động gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cụ thể: Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới ”; phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm công tác, kế hoạch cải cách hành chính; phong trào “Thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Sáng kiến Thủ đô”; “Người tốt - việc tốt”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”; các cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện ”; thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước…

Việc phát động thi đua với chỉ tiêu cụ thể, đồng thời lồng ghép các phong trào thi đua, chương trình, kế hoạch của Thành phố với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng phòng, đơn vị giúp chất lượng công tác thi đua được nâng lên, các phong trào thi đua đã phát huy tác dụng. Đặc biệt, phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020 cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các chỉ tiêu đã hoàn thành như: Tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch 100%; tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn khu vực đô thị 100%; chỉ tiêu Tỷ lệ cụm công nghiệp xây dựng mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%; diện tích nhà ở bình quân toàn Thành phố đến hết năm 2019 đạt 27,09 m2/người, dự kiến đến hết năm 2020 đạt 27,25 m2/người (vượt kế hoạch).

Đổi mới, thiết thực hơn với người lao động

Trong giai đoạn 2015 - 2020, thực hiện Chương trình, Kế hoạch của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố, hằng năm, trên cơ sở các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Uỷ ban nhân dân thành phố giao, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phối hợp xây dựng các mô hình, giải pháp mới để triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, năm 2015, ngành Xây dựng Hà Nội đã đăng ký và thực hiện có hiệu quả chuyên đề thi đua: Thực hiện hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị”; năm 2016: Xây dựng thành phố Hà Nội "Xanh - Sạch - Đẹp; năm 2017: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước; năm 2018: Đổi mới, tăng cường hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; năm 2019: Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong việc quản lý nhà chung cư trên địa bàn Thành phố; năm 2020: Phát huy sức mạnh của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của Ngành Xây dựng Hà Nội.

Gắn công tác thi đua khen thưởng với thực tiễn
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được quan tâm, đổi mới hơn. Theo đó, Căn cứ các hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, các Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố về gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước và phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn hằng năm, Công đoàn ngành Xây dựng đã thực hiện xây dựng tiêu chí điển hình, có kế hoạch chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến. Theo đó gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến.

Ngành cũng đã có các văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị định kỳ hằng tháng thực hiện rà soát, phát hiện, giới thiệu và viết bài về gương điển hình tiên tiến. Tiếp tục các biện pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc thi “Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”.

Tổng kết cuộc thi viết đến nay, Sở Xây dựng đã nhận được hơn 60 bài viết giới thiệu gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và đã lựa chọn 20 bài viết gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố.

Phát động các phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến tại các phòng, ban, đơn vị. Thực hiện tốt việc tuyên truyền về gương điển hình, tổ chức học tập phương pháp, cách làm hiệu quả của các điển hình tiên tiến để nghiên cứu, vận dụng vào thực tế của các phòng, ban, đơn vị.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, trong thời gian tới, Công đoàn ngành sẽ tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi với phương châm “Đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đổi mới, sáng tạo”. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô giai đoạn 2020-2025./.

Kim Tiến

Nguồn :