M
05/06/2021 16:37

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Miễn phí trong 15 ngày đầu khai thác thương mại

(LĐTĐ) Tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông sẽ áp dụng giá vé dao động trong khoảng 7.000 - 15.000 đồng/lượt. Trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt đô thị này bắt đầu khai thác vận hành thương mại, thành phố Hà Nội sẽ miễn giá vé cho toàn bộ hành khách.

Phân luồng giao thông tuyến Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn - Trần Bình Trọng Cán bộ coi thi phải nắm chắc quy chế thi

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND về việc ban hành giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.

Theo Quyết định, đối tượng được áp dụng là các tổ chức, cá nhân sử dụng, quản lý, khai thác dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trợ giá tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Miễn phí trong 15 ngày đầu khai thác thương mại
Quyết định ban hành giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông có hiệu lực từ ngày 14/6/202.

Mức giá cụ thể như sau:

Vé lượt tính theo chặng sử dụng, dao động từ 8 nghìn đồng - 15 nghìn đồng/lượt đối với thanh toán bằng tiền mặt và từ 7,42 nghìn đồng - 14,5 nghìn đồng/lượt đối với thanh toán bằng thẻ tùy theo chặng. Vé ngày 30.000 đồng/vé (loại vé này không hạn chế số lần sử dụng dịch vụ trong 1 ngày).

Đối với giá vé tháng: Hành khách phổ thông đi lại trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông là 200.000 đồng/người/vé/tháng; học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp là 100.000 đồng/người/vé/tháng; người lao động tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể là 140.000 đồng/người/vé/tháng.

Người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo là đối tượng ưu tiên được miễn giá vé.

Giá vé trên đã bao gồm tiền bảo hiểm thân thể hành khách đi trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và các khoản chi phí trung gian thanh toán, nếu có.

Đáng chú ý, Thành phố sẽ miễn giá vé cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông bắt đầu khai thác vận hành thương mại.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/6/2021 và mức giá vé được áp dụng trong thời gian kể từ ngày đưa phương tiện vào khai thác.

Sau khi có định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành và các quy định về chi phí quản lý, vận hành đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính đánh giá, tổng kết và trình Thành phố xem xét ban hành mức giá vé phù hợp.

P.Ngân

Nguồn :