M
06/07/2020 21:40

Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà":

Động lực giúp nữ công nhân, viên chức, lao động thể hiện bản thân

(LĐTĐ) 10 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân, viên chức, lao động đã được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã được chú trọng nâng cao. Nội dung của phong trào thi đua này phù hợp với nguyện vọng của đông đảo lao động nữ toàn quận, trở thành động lực giúp họ nâng cao vị trí, vai trò, phát huy năng lực của bản thân.

Hiệu quả từ công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động
Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công
Hàng trăm ngàn nữ CNVCLĐ Thủ đô “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được đẩy mạnh, gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua khác trong CNVCLĐ quận.

Các tài năng sáng tạo nữ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và các cuộc vận động được tôn vinh, biểu dương kịp thời, đa dạng, kết hợp với việc giáo dục về truyền thống và phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

0158 img 1193
Các tập thể đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2019.

"Đây là phong trào thi đua mang đặc thù giới xuyên suốt quá trình hoạt động nữ công của các cấp Công đoàn. Căn cứ vào các văn bản của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và LĐLĐ Thành phố chỉ đạo, LĐLĐ quận đã triển khai hướng dẫn việc triển khai phong trào sát với tình hình thực tế của quận" - Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho biết.

Để hoạt động nữ công được hiệu quả, hàng năm, LĐLĐ quận đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động nữ công và triển khai hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" ngay từ đầu năm tới 100% Công đoàn cơ sở.

Cùng với việc triển khai hướng dẫn và phát động thực hiện phong trào thi đua đến cơ sở, ngay từ những năm đầu thành lập, LĐLĐ quận đã đa dạng hình thức tổ chức sơ kết, bình chọn, biểu dương và khen thưởng các điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" hằng năm: Tổ chức tổng kết phong trào kết hợp hội nghị biểu dương khen thưởng, hội thảo, giáo dục truyền thống… Nhờ đó phong trào dần đi vào nề nếp tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút 100% CĐCS tham gia.

Kết quả, qua các phong trào thi đua đã có gần 5.000 lượt cá nhân nữ CNVCLĐ được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp; 36.040 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" các cấp (cấp cơ sở: 35.000 lượt người; cấp quận: 1.032 lượt người; cấp Thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 12 tập thể, 08 cá nhân). Điều này càng thêm khẳng định được năng lực uy tín vai trò của nữ CNVCLĐ trên các cương vị công tác.

Điển hình về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ là đồng chí Đào Thị Bích Việt - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn CEO Việt Nam trực thuộc LĐLĐ quận đã vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2018.

Từ những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào trên địa bàn quận, có thể khẳng định mục tiêu, nội dung phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đã phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nữ CNVCLĐ toàn quận. Các tiêu chí của phong trào đã trở thành động lực giúp mỗi nữ CNVCLĐ nâng cao vị trí, vai trò, phát huy được năng lực của bản thân, quyết tâm vượt khó khăn thử thách để đạt thành tích cao trong lao động sản xuất, công tác và thành công trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ còn nhiều khó khăn. Công tác nữ của một số Công đoàn cơ sở ngoài nhà nước còn hạn chế, chưa thu hút nhiều nữ CNVCLĐ tham gia, đặc biệt các Công đoàn cơ sở ít đoàn viên, ít lao động nữ. Hình thức, nội dung tuyên truyền của một số Công đoàn cơ sở còn đơn giản, chưa kịp thời.

Lý giải về một số khó khăn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cho biết, doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ. Trong đó, tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động công đoàn. Ngoài ra, người sử dụng lao động ở một số đơn vị cơ sở chưa coi trọng hoạt động công đoàn, thiếu quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện và hiểu biết của một bộ phận người lao động về tổ chức công đoàn còn hạn chế.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm, phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" chỉ có thể thật sự đi vào cuộc sống, có chất lượng và hiệu quả đòi hỏi các mục tiêu và nội dung của Chỉ thị phải được cụ thể hoá phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của ngành, địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, quá trình chỉ đạo thực hiện, thường xuyên kiểm tra rút kinh nghiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ, tổng kết, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình các tập thể và cá nhân tiêu biểu để động viên phong trào. Đặc biệt, cần quan tâm củng cố tổ chức và kiện toàn đội ngũ cán bộ nữ công công đoàn các cấp đủ mạnh để tham mưu có hiệu quả cho Ban Chấp hành công đoàn về công tác vận động nữ...

Phương Bùi

Nguồn :