M
14/03/2021 16:21

Đóng bảo hiểm tai nạn lao động tại 3 công ty, khi bị tai nạn, có được hưởng 3 nơi?

(LĐTĐ) Bạn đọc batuan@gmail.com hỏi: Tôi hiện đang ký hợp đồng lao động tại 3 công ty khác nhau và có đóng bảo hiểm tai nạn lao động tại cả 3 công ty theo quy định. Vừa rồi, tôi bị ngã gãy chân trong khi đi kiểm tra công trình xây dựng của 1 công ty. Vậy tôi muốn hỏi, tôi có được hưởng chế độ tai nạn lao động tại cả 3 công ty hay không? và mức hưởng như thế nào?

Giảm thiểu tai nạn lao động: Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp Ứng dụng VssID có tiện ích gì nổi bật? Bị tai nạn lao động được hưởng quyền lợi gì?

Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông tin như sau: Theo quy định, bạn bị tai nạn mà được coi là tai nạn lao động thì được hưởng chế độ tai nạn lao động (theo quy định tại Điều 45, Luật số 84/2015/QH13 quy định về Luật An toàn vệ sinh lao động).

Nếu bạn được Hội đồng giám định y khoa kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì bạn được hưởng trợ cấp tai nạn lao động.

Mức tiền hưởng trợ cấp tai nạn lao động được quy định tại điểm d Khoản 7, Điều 11, Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15/9/2020) quy định về mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động đối với trường hợp người lao động có giao kết với nhiều chủ sử dụng lao động như sau:

“Trường hợp người lao động đồng thời giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì tiền lương tính hưởng trợ cấp bằng tổng các mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tất cả các hợp đồng lao động tại tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp của lần sau cùng nhưng không quá 20 tháng lương cơ sở”.

Như vậy, bạn có giao kết hợp đồng lao động với 3 công ty, nếu bạn bị tai nạn mà được coi là tai nạn lao động thì bạn thực hiện thủ tục hồ sơ giải quyết tai nạn lao động tại công ty nơi bạn bị tai nạn lao động và mức hưởng trợ cấp để tính hưởng theo quy định nêu trên.

B.D

Nguồn :