M
03/04/2021 07:58

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên:

Để Tháng Công nhân thiết thực vì người lao động

(LĐTĐ) Để chuẩn bị cho Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đang khẩn trương lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chấp hành để tiến tới tổ chức Tháng Công nhân được thiết thực, hiệu quả nhất.

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động

Theo ông Đào Đức Gương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, trên cơ sở kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện đã họp Ban Chấp hành để cho ý kiến vào các nội dung của Tháng Công nhân.Theo đó, Tháng Công nhân năm 2021 sẽ có 4 nội dung.

Thứ nhất, các Công đoàn cơ sở tổ chức, triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; vận động công nhân lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt khuyến khích khả năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao.

Để Tháng Công nhân thiết thực vì người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã họp Ban Chấp hành để cho ý kiến vào các nội dung của Tháng Công nhân

Từ đó, Công đoàn tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện; phổ biến, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia Chương trình; tổng hợp, thẩm định và giới thiệu những sáng kiến của đoàn viên, công nhân viên chức lao động hưởng ứng Chương trình đã được người sử dụng lao động, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý triển khai thực hiện, đã có hiệu quả hoặc áp dụng thử có khả năng mang lại lợi ích thiết thực gửi về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Thứ hai, các cấp Công đoàn bám sát cơ sở, lắng nghe đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong lao động và cuộc sống của người lao động, lựa chọn nội dung cấp bách, có tác động, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên, người lao động để có biện pháp giải quyết phù hợp, có hiệu quả; truyền thông kịp thời kết quả thực hiện.

Thứ ba, căn cứ điều kiện thực tế, Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đề xuất với người sử dụng lao động lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp để “Cảm ơn người lao động” đã gắn bó, đồng hành với đơn vị nhất là trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển kinh tế, góp phần thể hiện sự trân trọng, ghi nhận người lao động là vốn quý của doanh nghiệp thông qua các hoạt động cụ thể.

Để Tháng Công nhân thiết thực vì người lao động
Để chuẩn bị cho tháng công nhân, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động “Cám ơn người lao động”, Chương trình “Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ".

Thứ tư là tổ chức hội nghị phát động “Tháng Công nhân” gắn với hưởng ứng “Tháng hành động An toàn, vệ sinh, lao động” năm 2021; Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2021). Tuyên dương công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2021; “Sáng kiến – Sáng tạo” và “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2020.

“Để chuẩn bị cho tháng công nhân, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động “Cám ơn người lao động”, Chương trình “Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ”,… trong Tháng Công nhân 2021, xem họ như thành viên “hữu cơ” để cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp phát triển, ghi nhận đóng góp quan trọng của người lao động và động viên người lao động gắn bó lâu dài, bền vững với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” – ông Gương cho biết thêm.

Anh Tuấn

Nguồn :