M
12/05/2021 15:22

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân:

Đề nghị Công đoàn cơ sở tạm dừng các hoạt động tập trung đông người

(LĐTĐ) Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua, đặc biệt Thành phố đã ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng, có lịch trình di chuyển phức tạp..., Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân yêu cầu các Công đoàn cơ sở tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế tiếp nhận 10.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 hỗ trợ phòng, chống dịch Nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại và chợ dân sinh Tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công điện số 06/CĐ-UBND về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân yêu cầu các Công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm các nội dung theo Công văn số 32/LĐLĐ ngày 4/5/2021 của Liên đoàn Lao động quận.

Đề nghị Công đoàn cơ sở tạm dừng các hoạt động tập trung đông người
Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cụ thể, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm yêu cầu "5K" của Bộ Y tế, đồng thời, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn trực thuộc cần phải nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra tại Công văn số 27/LĐLĐ ngày 27/4/2021 của Liên đoàn Lao động quận về việc Tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong Công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương làm tốt công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly với phương châm "Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình", đảm bảo nguyên tắc “4 tại chỗ” và thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Song song với đó, kể từ ngày 5/5/2021, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân yêu cầu 100% Công đoàn cơ sở tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và chủ động nghiên cứu điều chỉnh phương án tổ chức các hoạt động Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao đông năm 2021 sao cho thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Quá trình thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối tuân thủ sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và cơ quan y tế trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đỗ Đạt

Nguồn :