Để công nghiệp văn hóa phát triển

(LĐTĐ) Ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp nhằm khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; áp dụng thuế suất 5% hoặc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của doanh nghiệp đầu tư trong các ngành công nghiệp văn hóa... là những đề xuất quan trọng của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội trong xây dựng chính sách sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô.
Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô Để công nghiệp văn hóa Thủ đô thành ngành kinh tế mũi nhọn

Bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm để chi đầu tư cho văn hóa

Cụ thể, UBND Thành phố đề xuất bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm để chi đầu tư cho văn hóa, kết hợp với huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Để công nghiệp văn hóa phát triển
Việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã giúp Hà Nội thu hút được đông đảo du khách, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến tới bạn bè quốc tế. Ảnh: Viết Thành

Trong đó, ưu tiên đầu tư bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích, các công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn Thủ đô. Khuyến khích sáng tạo, phát triển giá trị văn hóa tinh thần mới dựa trên di sản; đảm bảo hài hoà với phát triển kinh tế, du lịch bền vững.

Đồng thời, Thành phố khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp văn hóa bằng quy định ưu đãi đầu tư cao hơn mức ưu đãi đầu tư trong các luật hiện hành. Cụ thể: Ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp nhằm khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; áp dụng thuế suất 5% hoặc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của doanh nghiệp đầu tư trong các ngành công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, đề xuất Thủ đô được quy định chính sách hỗ trợ, đãi ngộ, tôn vinh đối với nghệ nhân di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ nghệ nhân bảo vệ, truyền dạy cho đội ngũ kế cận, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng ở trong nước và ở nước ngoài. “Mức hỗ trợ cao hơn mức Trung ương quy định theo khả năng cân đối ngân sách của Thủ đô”, Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Thủ đô và đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) nêu.

Ngoài ra, Thành phố đề xuất được thành lập Quỹ bảo vệ di sản và phát triển văn hóa Thủ đô (quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách) với mục tiêu bảo vệ di sản, hỗ trợ các hoạt động giáo dục, quảng bá và sáng tạo dựa trên di sản văn hóa.

Đáng quan tâm, Hà Nội đề xuất việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch chuyên ngành phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ di sản và phát triển văn hóa.

Sử dụng nguồn lực xã hội trong lĩnh vực văn hoá còn bất cập

Theo UBND Thành phố, thực tiễn cho thấy, công tác bảo tồn, khai thác, phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập, phát triển chưa tương xứng với các tiềm năng, thế mạnh, vai trò, vị thế, bề dày văn hóa lịch sử Thủ đô.

Một số di sản, giá trị văn hóa tinh thần người Hà Nội đang dần bị mai một. Hệ thống thiết chế văn hóa cả ở cấp Thành phố và cơ sở còn thiếu, chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng chưa cao. Xã hội hóa và huy động, sử dụng nguồn lực xã hội trong lĩnh vực văn hoá còn bất cập.

Lĩnh vực văn học nghệ thuật chưa huy động được hết tiềm năng sáng tạo và tâm huyết của trí thức - văn nghệ sỹ, chưa có nhiều tác phẩm xuất sắc. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa chưa được chú trọng đúng mức. Phát triển công nghiệp văn hóa; quảng bá văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa đạt kết quả như mong muốn.

“Văn hóa ứng xử của người dân trong gia đình và nơi công cộng chuyển biến chưa đồng đều, thiếu bền vững. Văn hóa chưa thực sự trở thành nguồn sức mạnh, nguồn động lực cho cho phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Thủ đô”, Báo cáo nêu rõ.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là nguồn lực đầu tư cho bảo vệ, phát triển văn hóa còn rất hạn hẹp, chủ yếu từ ngân sách Nhà nước. Chính vì vậy, các đề xuất nhằm hướng đến việc thu hút, huy động nguồn lực đầu tư từ xã hội cho bảo vệ, phát triển văn hóa.

Đối với đề xuất thành lập Quỹ bảo vệ di sản và phát triển văn hóa Thủ đô: Qua nghiên cứu kinh nghiệm nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy đều tồn tại loại hình quỹ này và cơ bản hoạt động có hiệu quả, trong đó nguồn tài chính từ ngân sách Nhà nước chỉ mang tính chất là “vốn mồi”, có tính dẫn dắt, còn lại cơ bản là từ sự ủng hộ, đóng góp, đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngoài khu vực Nhà nước. Vì vậy, việc thành lập quỹ nêu trên là một trong những giải pháp hữu hiệu để huy động nguồn lực từ xã hội để đầu tư cho văn hóa.

Cần nhấn mạnh đến kinh tế văn hóa, công nghiệp văn hóa

Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu văn hóa, đại biểu Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, từ khi ban hành Luật Thủ đô, thực tiễn cuộc sống, trong đó bao gồm cả lĩnh vực văn hóa, đã có quá nhiều sự thay đổi. Chính vì thế, cần sửa đổi, ban hành Luật Thủ đô với mục đích tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển tương xứng với vị thế và tiềm lực của Thủ đô.

“Tôi cho rằng, chính sách về phát triển văn hóa trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã bao quát và xử lý được nhiều vấn đề của văn hóa Thủ đô. Các chính sách đưa ra, đặc biệt là đột phá trong phát triển công nghiệp văn hóa và cam kết tỷ lệ tối thiểu 2% chi ngân sách hằng năm cho văn hóa sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa Thủ đô, để Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn nhất của cả nước, là biểu tượng của niềm tự hào văn hóa Việt Nam”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, ngoài chính sách hỗ trợ đất đai, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển các doanh nghiệp văn hóa, chúng ta cũng cần hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án, hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa ở Thủ đô.

“Cũng như chúng ta không chỉ có chính sách đãi ngộ, tôn vinh nghệ nhân mà cần chú ý đến cả các tài năng nghệ thuật, thể thao của Thủ đô. Tôi nghĩ, đây là những yếu tố quan trọng để chúng ta hình thành một môi trường hỗ trợ cho sự phát triển bền vững văn hóa cũng như lan tỏa sức mạnh của văn hóa đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác của Thủ đô”, ông Sơn nói.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng cho rằng, Hà Nội có rất nhiều thế mạnh về văn hóa. Thế mạnh này đến từ lịch sử ngàn năm là Thủ đô của đất nước, tụ hội, kết tinh và tỏa sáng những giá trị tinh túy của cả văn hóa vật thể và phi vật thể, thể hiện trong kho tàng đồ sộ các di tích đình, đền, chùa, qua lối sống, cách ứng xử tinh tế, ẩm thực phong phú, nghề thủ công truyền thống độc đáo, hay phong tục tập quán, lễ hội giàu bản sắc.

“Không những thế, chúng ta còn có đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ tài năng có thể khai thác kho tàng văn hóa để kết nối quá khứ, hiện tại với tương lai, tạo ra những giá trị kinh tế, sức mạnh tổng hợp cho Hà Nội. Đặc biệt hơn, chúng ta còn có quyết tâm phát triển văn hóa từ lãnh đạo Thành phố.

Các chính sách văn hóa trong Luật Thủ đô cần nhấn mạnh đến kinh tế văn hóa, công nghiệp văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa, tôn vinh nghệ nhân, nghệ sĩ, tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Đây chắc chắn sẽ là những điểm mới để Luật Thủ đô không chỉ giúp quản lý mà còn kiến tạo cho văn hóa Thủ đô phát triển’, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Sơn cũng đề nghị Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có nêu việc xây dựng Hà Nội trở thành 1 trong 3 trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước, cũng như ghi nhận Hà Nội trở thành thành viên trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO từ năm 2019 như là những cơ sở pháp lý và thực tiễn cho việc đưa ra các chính sách phát triển văn hóa Thủ đô. /.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM”

Hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM”

(LĐTĐ) Ngày 6/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức hội thảo khoa học: “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM nhiệm vụ, giải pháp”.
Ngăn chặn các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao: Ý thức người dân vẫn là trên hết!

Ngăn chặn các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao: Ý thức người dân vẫn là trên hết!

(LĐTĐ) Chưa khi nào tội phạm công nghệ cao lại diễn biến phức tạp như hiện nay. Cảnh báo, tuyên truyền rất nhiều trên đủ các phương tiện truyền thông nhưng người dân vẫn “sập bẫy” của tội phạm lừa đảo này.
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở

Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở

(LĐTĐ) Hai tuần sau sự kiện 1.500 người nộp hồ sơ bốc thăm suất mua 149 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Trung Văn, quận Nam Từ Liêm; những câu chuyện mang chủ đề “nhà ở xã hội” vẫn tiếp tục thu hút dư luận khi lần lượt các dự án mới được công bố. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Câu chuyện học phí đại học

Câu chuyện học phí đại học

(LĐTĐ) Liên quan đến vấn đề tự chủ đại học, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội… đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên) cho hay, hiện nay, học phí đại học đang tăng lên rất cao.
Cần công khai chất lượng doanh nghiệp bảo hiểm

Cần công khai chất lượng doanh nghiệp bảo hiểm

(LĐTĐ) Trước nhiều vụ việc gây bức xúc trên thị trường bảo hiểm, các chuyên gia đã kiến nghị tăng cường vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước, tăng chất lượng và số lượng chế tài để tạo hàng rào bảo vệ các quan hệ trên thị trường và cụ thể hóa trách nhiệm của doanh nghiệp.
Huyện Ứng Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI

Huyện Ứng Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng chào mừng Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 7, 8/6/2023), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hòa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về Đại hội tại các Công đoàn cơ sở.
Có trường hợp đi lao động ở nước ngoài bị lừa từ cả 2 đầu

Có trường hợp đi lao động ở nước ngoài bị lừa từ cả 2 đầu

(LĐTĐ) Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, có trường hợp người đi lao động ở nước ngoài bị lừa ở cả 2 đầu, phía doanh nghiệp Việt Nam và phía doanh nghiệp nước ngoài.

Tin khác

Kết nối văn hóa đọc từ bộ sách “Bách khoa thư phụ nữ”

Kết nối văn hóa đọc từ bộ sách “Bách khoa thư phụ nữ”

(LĐTĐ) Với những ngôn từ lắng đọng, những phân tích chuyên sâu và một số lượng lớn ví dụ thực tế gần gũi, bộ sách “Bách khoa thư phụ nữ” như một người bạn đồng hành tin cậy giúp phụ nữ hoàn thiện bản thân.
Việt Nam - Phần Lan mở màn đêm khai mạc DIFF 2023

Việt Nam - Phần Lan mở màn đêm khai mạc DIFF 2023

(LĐTĐ) Tối ngày 2/6/2023, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 đã chính thức khai mạc. Việt Nam và Phần Lan là hai đội thể hiện phần thi đấu mở màn với chủ đề “Hoà bình cho nhân loại”. Đây là “bữa tiệc” nghệ thuật giữa âm thanh và ánh sáng mang lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng du khách khi đến với thành phố sông Hàn.
Lễ hội pháo hoa DIFF 2023 Đà Nẵng đã sẵn sàng

Lễ hội pháo hoa DIFF 2023 Đà Nẵng đã sẵn sàng

(LĐTĐ) Sau 3 năm ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay trở lại với nhiều hoạt động sôi nổi và các màn trình diễn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách quốc tế đến với thành phố Đà Nẵng thăm quan và chiễm ngưỡng.
Mùa gió nắng lao xao

Mùa gió nắng lao xao

(LĐTĐ) Từ trong sương sớm, những hạt nắng đầu ngày đã ươm mình trên từng cánh lá nhỏ đang lao xao dập dềnh trong gió. Gió tinh nghịch rung rinh những hàng cây bãi cỏ trong bản đồng ca bất tận của mùa sang. Để nắng ngẩn ngơ rơi mình từ nơi này qua nơi khác, nắng nhảy nhót chuyền cành từ cành này sang cành khác. Ta đi trong nắng mai hồng, óng ánh như tơ lụa, vai ta đầy nắng chảy, tóc ta gió mê mải, thổi bồng bềnh nhẹ bay.
Nhiều hoạt động đặc sắc trong Lễ hội kỷ niệm 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Lễ hội kỷ niệm 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

(LĐTĐ) Lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428 - 2023) do Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm tổ chức sẽ diễn ra vào tối 2/6 (tức ngày 15/4 năm Quý Mão) tại khu vực Tượng đài Vua Lê Thái Tổ (16 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), để tưởng nhớ, tri ân người Anh hùng dân tộc.
Chim trong phố

Chim trong phố

(LĐTĐ) Đêm. Lũ chuột khiêu vũ trong leo lét xó vắng. Đêm. Loài sâu tách kén biến hình. Và cũng giữa đêm tôi nghe tiếng đồng quê nghẹn ngào phố vắng. Con cu gáy nhà bên nức nở xuân thì. Chim trong phố. Chao ơi là buồn!
Nhân rộng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong cộng đồng

Nhân rộng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong cộng đồng

(LĐTĐ) Ngày 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng.
Hơn 1.600 drone trình diễn ánh sáng nghệ thuật tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

Hơn 1.600 drone trình diễn ánh sáng nghệ thuật tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

(LĐTĐ) Hơn 1.600 drone (thiết bị bay không người lái) sẽ trình diễn ánh sáng nghệ thuật trong lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. Đây được xem là điểm nhấn nổi bật của sự kiện vừa được công bố tại buổi họp báo vào sáng 25/5.
Gặp lại Hà Nội - chạm miền ký ức

Gặp lại Hà Nội - chạm miền ký ức

(LĐTĐ) Người ta bảo, ký ức luôn là điều gì đó thân thương lắm! Ký ức với tôi về Hà Nội trôi qua, dù vui hay buồn tôi cũng đều nhớ. Tôi xếp tỉ mỉ từng kỷ niệm trong ngăn trái tim. Để làm gì ư? Để tôi tưới tắm tâm hồn mình, một ngày nào đó khô cằn giữa dòng đời xuôi ngược, nhớ về những tháng ngày thân thương của tuổi trẻ, được vuốt ve quá khứ đã đi qua, tự níu cảm xúc xa xưa như một phép màu, trở về ôm ấp.
Nghe cổ vật “kể chuyện” gốm Bát Tràng

Nghe cổ vật “kể chuyện” gốm Bát Tràng

Bát Tràng là trung tâm sản xuất gốm có lịch sử lâu đời, nằm bên tả ngạn sông Hồng, phía Bắc kinh đô Thăng Long xưa, nay là Thủ đô Hà Nội. Làng gốm Bát Tràng từng là điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội, trải qua năm tháng, khó có thể tìm thấy dấu tích gốm cổ ở nơi đây. Nhưng may mắn thay, có một nơi ở ngay phố Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), những cổ vật được quy tụ về vẫn đang thầm lặng kể câu chuyện lịch sử về gốm cổ Bát Tràng.
Xem thêm
Phiên bản di động