M
13/09/2020 16:34

Đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề cho công nhân dệt may

(LĐTĐ) Công đoàn Dệt May Việt Nam và Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội vừa ký kết chương trình hợp tác "Đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động".

Công nhân dệt may: Hy sinh mọi nhu cầu vì lương không đủ sống
Ước muốn của công nhân dệt may

Theo ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam, một trong những chế độ phúc lợi dành cho công đoàn viên, người lao động của các doanh nghiệp là: Hỗ trợ các doanh nghiệp về công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động giúp các doanh nghiệp tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động. Chính vì vậy, hoạt động hợp tác này nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống, việc làm, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên.

Đồng thời, hoạt động này cũng thể hiện vai trò đồng hành, chia sẻ của Công đoàn Dệt May Việt Nam cùng doanh nghiệp trong công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo, đào tạo chuyển đổi nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là tại bối cảnh khó khăn do dịch Covid- 19 hiện nay.

5150 ky ket 2
Công đoàn Dệt May Việt Nam và Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội ký kết chương trình hợp tác đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân dệt may.

Theo chương trình hợp tác được ký kết, trong 4 tháng cuối năm, 2 đơn vị sẽ phối hợp tổ chức 20 lớp đào tạo cho khoảng 1.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc ngành ở khu vực miền Bắc và miền Trung về 3 chuyên đề: Kỹ thuật chuyền ngành may, kỹ năng mềm cho tổ trưởng sản xuất, quản lý tổ sản xuất ngành may. Công đoàn Dệt May Việt Nam hỗ trợ chi phí giảng dạy, các cơ sở chịu chi phí ăn, ở và đi lại của học viên.

Đối với khu vực miền Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam dự kiến ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP Hồ Chí Minh tổ chức 20 lớp cho khoảng 1.000 cán bộ, đoàn viên, người lao động. Sáu chuyên đề huấn luyện gồm: Kiểm tra chất lượng sản phẩm, kỹ thuật chuyền, quản trị chất lượng, tổ trưởng - chuyền trưởng, quản lý sản xuất ngành may, sửa chữa máy móc - thiết bị.

P.D

Nguồn :