Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 26/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022 Quán triệt chủ trương của Thành ủy về kỷ cương, trách nhiệm, kỷ luật trong giải quyết công việc

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội trao Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội cho đồng chí Nguyễn Huy Khánh và chức danh Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội cho đồng chí Lê Xuân Trường.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố cho biết, trong năm 2023, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối, có nhiều đổi mới, chủ động trong công tác lãnh đạo các Chi, Đảng bộ bộ phận thực hiện đạt kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố và các Chi, Đảng bộ bộ phận đã chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Trong đó, ở khối các Ban LĐLĐ Thành phố, cấp ủy, Chi bộ các ban LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ Thành phố, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII; tham mưu Thường trực LĐLĐ Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mặt hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô năm 2023, nhất là trong việc chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội trao khen thưởng cho đại diện các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Ở khối các đơn vị sự nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan, các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận đã chỉ đạo chuyên môn, cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn như: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã phục vụ chu đáo, an toàn các hội nghị lớn của Trung ương, Thành phố, duy trì hoạt động câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ sở thích phục vụ công nhân lao động (CNLĐ); Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội thực hiện hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn và tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp;

Báo Lao động Thủ đô đẩy mạnh công tác xuất bản, phát hành báo giấy, báo điện tử và các chuyên trang; tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến với CNLĐ về chính sách pháp luật và những vấn đề mà CNLĐ quan tâm, xuất bản đều đặn Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở; Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đẩy mạnh công tác cho vay vốn giúp người lao động thoát nghèo; Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, tư vấn pháp luật, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn…

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bên cạnh làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm qua, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố còn lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, mà trước hết là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết chính trị nội bộ; tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng và xây dựng Chi, Đảng bộ bộ phận trong sạch vững mạnh. Công tác kiểm tra được tăng cường góp phần quan trọng vào việc thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đạt được trong năm 2023. Qua phân tích điều kiện, bối cảnh của năm 2024, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh đã định hướng một số nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng năm 2024 mà Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố cần chú trọng.

Trong đó, đồng chí yêu cầu Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố và các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận cần tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; rà soát toàn bộ chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ đã đề ra cũng như các kế hoạch, nhiệm vụ mà Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã giao cho để hoàn thành trong năm 2024; tiếp tục đổi mới hơn nữa về tư duy, phương pháp, phương thức chỉ đạo, điều hành của cấp ủy.

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
Đồng chí Đào Tiến Dũng - nguyên Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới các đại biểu.

Về nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh mong muốn Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố và các Chi, Đảng bộ bộ phận căn cứ vào chủ đề công tác năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội và trọng tâm công tác của LĐLĐ Thành phố để xây dựng cụ thể hóa thành chương trình của Đảng ủy cơ quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của tổ chức Công đoàn; xây dựng được hình ảnh rõ nét của đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô…

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trân trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh đề nghị các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận phát huy những kết quả đã đạt được, tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2024.

Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tặng Giấy khen cho 5 Chi bộ và 25 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Dịp này, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng - nguyên Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Hà Nội: Chú trọng thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chú trọng thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội chú trọng, qua đó kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa nguy cơ tai nạn lao động.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

(LĐTĐ) Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến công khai đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG.
Tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024

Tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Trong quý II/2024, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân sẽ tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 gắn với hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.
Ghi nhận trên 124.000 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức

Ghi nhận trên 124.000 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức

(LĐTĐ) Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát an toàn thông tin trên không gian mạng, trong tháng 3/2024, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ghi nhận 124.579 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho lao động nữ

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho lao động nữ

(LĐTĐ) Trong những tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã tập trung chỉ đạo hoạt động của các cấp Công đoàn trong quận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Quận ủy, đặc biệt là công tác nữ công, chăm lo cho lao động nữ.

Tin khác

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động