M
20/08/2020 11:15

Đảm bảo mỗi học sinh, sinh viên được cấp một thẻ bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã kịp thời tham mưu cho Quận ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên 100% cho các cơ sở giáo dục. Hoạt động này cũng nhằm đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên, phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đạt 100%.

Kiến nghị cơ chế “mở” thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động trong thời gian nghỉ làm vì Covid
Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 đối với người có thẻ bảo hiểm y tế
Bỏ quy định doanh nghiệp phải đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho người lao động
1657 1 ynh bai trang 7
Hà Nội phấn đấu mỗi học sinh được cấp một thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: B.D

Phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn gửi Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021.

Theo đó, Hướng dẫn nêu rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách bảo hiểm y tế, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, đảm bảo các trường có 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã trong việc hướng dẫn học sinh, sinh viên rà soát thông tin (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mã quyền lợi hưởng, số điện thoại…) để thực hiện cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho học sinh, sinh viên.

Trường hợp sai sót đề nghị Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã cấp lại thẻ bảo hiểm y tế ngay cho học sinh, sinh viên theo quy định, đảm bảo mỗi học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm Y tế được cấp một mã số bảo hiểm xã hội, một thẻ bảo hiểm y tế duy nhất.

Đối với học sinh, sinh viên chưa tham gia hoặc thẻ đã hết hạn sử dụng, Bảo hiểm xã hội thành phố đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên qua hình thức giao dịch hồ sơ điện tử; phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã lập danh sách và vận động tham gia bảo hiểm y tế.

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

Về mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên năm học mới 2020- 2021 được thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau: Năm học mới 2020- 2021 (12 tháng) mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên là 804.600 đồng. Trong đó: Học sinh, sinh viên đóng 70% là 563.220 đồng; ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% là 241.380 đồng.

Về phương thức thu, các cơ sở giáo dục sẽ linh hoạt thu tiền bảo hiểm y tế để giảm nhẹ tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học (3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng). Chỉ thực hiện thu phí bảo hiểm y tế một lần cả 12 tháng nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

Để đảm bảo phát hành thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đúng thời hạn, Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị cơ sở giáo dục thực hiện lập danh sách mẫu D03-TS và nộp tiền trước ngày 20/9/2020 để gia hạn thẻ có giá trị đến 31/12/2020; chuyển tiền và lập Danh sách mẫu D03-TS chậm nhất vào ngày 20/12/2020 để gia hạn thẻ có giá trị từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2021.

Giao chỉ tiêu đến từng cơ sở

Nhằm đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên, Bảo hiểm xã hội thành phố chỉ đạo Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã kịp thời tham mưu cho Quận ủy, Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên 100% cho các cơ sở giáo dục, coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường, gắn với việc bình xét thi đua và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.

Đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có văn bản đôn đốc các cơ sở giáo dục có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên thấp.

Để đạt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đạt 100%, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ giao chỉ tiêu phát triển đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội, phân công chuyên quản phụ trách các cơ sở giáo dục để đảm bảo bám sát, nắm bắt tình hình, đôn đốc, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; hướng dẫn cách thức tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, kê khai và lập danh sách theo quy định./.

B.Duy

Nguồn :