Công đoàn quận Hà Đông: Quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ mới

(LĐTĐ) Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Công đoàn quận Hà Đông nỗ lực phấn đấu để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công đoàn quận Hà Đông sẵn sàng cho ngày hội lớn LĐLĐ quận Hà Đông tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở Đồng chí Lại Hà Phương được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông

Trong 10 chỉ tiêu mà Nghị quyết khóa XI, Công đoàn quận Hà Đông đưa ra, có nhiều chỉ tiêu nhận được sự đồng thuận và nhất trí cao từ các đoàn viên, người lao động, như: Phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối hành chính sự nghiệp và 55% CĐCS khu vực ngoài Nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% CĐCS khối hành chính sự nghiệp và 90% CĐCS khu vực ngoài Nhà nước đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng; phấn đấu có trên 95% cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn; 90% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phấn đấu hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố giao về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Công đoàn quận Hà Đông: Quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ mới
Đoàn viên, người lao động quận Hà Đông quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Công đoàn quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng đó, một số chỉ tiêu được đoàn viên phấn đấu quyết tâm đạt và vượt, đó là, phấn đấu 85% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng, thương lượng, ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị; đến cuối nhiệm kỳ, có ít nhất 75% CĐCS tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở hằng năm kiểm tra từ 20% CĐCS trở lên, Ủy ban kiểm tra CĐCS thực hiện kiểm tra đồng cấp. Hằng năm, mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Để hiện thực hóa và hoàn thành 10 chỉ tiêu đề ra, Ban Chấp hành Công đoàn quận Hà Đông khóa XI đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Các cấp Công đoàn quận tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong tình hình mới; xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức Công đoàn, để Công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động.

Chủ động phối hợp với người đứng đầu chính quyền các cấp định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động; kịp thời chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Chú trọng hình thức đối thoại đột xuất, liên quan những vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động…

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng đảm bảo quyền an sinh xã hội và tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của đoàn viên Công đoàn so với người lao động, tạo gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên và tổ chức Công đoàn. Đẩy mạnh công tác chăm lo thường xuyên và nhân rộng các mô hình chăm lo hiệu quả, lợi ích thiết thực hướng về cơ sở, đoàn viên và người lao động.

Đồng thời, đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động; ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là đoàn viên, người lao động ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận và Thủ đô. Trong đó, phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, tập trung vào phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, phối hợp tổ chức các hội thi thợ giỏi. Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, tập trung vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực tham gia các phong trào thi đua; tham gia thực hiện và hoàn thành với chất lượng cao, đảm bảo tiến độ các công trình, sản phẩm mang tên các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước; tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ đoàn viên và người lao động trong tình hình mới. Trong đó, thúc đẩy việc thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng CĐCS ngay sau Đại hội và đồng bộ việc thành lập CĐCS với thành lập Ban Nữ công quần chúng tại các đơn vị đủ điều kiện, theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động…

Kế thừa và phát huy truyền thống của tổ chức Công đoàn, Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn quận khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra; xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng quận Hà Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ vọng làm “sống lại” 4 dòng sông nội đô

Kỳ vọng làm “sống lại” 4 dòng sông nội đô

(LĐTĐ) Việc phục hồi lại chất lượng nước, môi trường và cảnh quan 4 con sông nội đô thuộc khu vực trung tâm thành phố Hà Nội như sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Đền Lừ, Sét đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, việc phục hồi chất lượng nước, môi trường, cảnh quan của các dòng sông này đang được các chuyên gia cùng các cấp chính quyền Thủ đô đặc biệt quan tâm.
Thành công nhờ không ngừng sáng tạo

Thành công nhờ không ngừng sáng tạo

(LĐTĐ) Hạnh phúc của một người lao động là có được môi trường làm việc tốt, được thỏa sức sáng tạo, cống hiến hết mình, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Đó là quan niệm của anh Lê Viết Văn (sinh năm 1991) - kỹ sư làm việc tại Công ty TNHH Lixil Việt Nam (địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn: Xử lý nghiêm không có ngoại lệ

Công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn: Xử lý nghiêm không có ngoại lệ

(LĐTĐ) Quyết liệt thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn, kéo giảm tai nạn, nhất là vấn đề kiểm soát nồng độ cồn, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định, tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp, xin xỏ… chỉ trong 1 tháng, lực lượng chức năng đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có hơn 100 trường hợp là công chức, viên chức, công an, bộ đội, nhà báo… và đã gửi thông báo vi phạm về cơ quan những cá nhân vi phạm.
Trăng ấm

Trăng ấm

(LĐTĐ) A, trăng lên rồi! Những tiếng reo hò trong trẻo vang lên đâu đó. Ừ nhỉ, trăng lên thật rồi!
Mở rộng hợp tác giáo dục qua giao lưu văn hóa

Mở rộng hợp tác giáo dục qua giao lưu văn hóa

(LĐTĐ) Từ nhiều năm nay, việc giao lưu văn hóa, giáo dục đã trở thành một trong những hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội được tiếp thêm động lực và thúc đẩy niềm yêu thích học tập ngoại ngữ. Đây cũng là hoạt động góp phần giúp học sinh Thủ đô hình thành nên những phẩm chất của người công dân toàn cầu: Năng động, sáng tạo và chủ động hội nhập trong tương lai.
Cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) phải rõ ràng, rành mạch

Cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) phải rõ ràng, rành mạch

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần có các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, đặc biệt, vượt trội, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ nhưng cũng giao trách nhiệm lớn cho chính quyền Thủ đô trong xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô.
Để thu hút đầu tư nhà ở xã hội

Để thu hút đầu tư nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội 2023 do Quốc hội tổ chức mới đây, trong phiên thảo luận Chuyên đề “Nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh trong bối cảnh mới”, vấn đề nhà ở xã hội đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Sáng 26/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Xuân La. Đây là công trình tiêu biểu được LĐLĐ Thành phố lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tích cực đổi mới hoạt động vì người lao động

Tích cực đổi mới hoạt động vì người lao động

(LĐTĐ) Trong 9 tháng năm 2023, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn trong chỉ đạo hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại đơn vị.
Công đoàn TP.HCM: Triển khai nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo trong vận động phát triển đoàn viên

Công đoàn TP.HCM: Triển khai nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo trong vận động phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Phát biểu chỉ đạo tại phiên làm việc thứ tư Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng Công đoàn TP.HCM vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng Công đoàn TP.HCM vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị Công đoàn TP.HCM cần quán triệt sâu sắc mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện và làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối trong mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với công nhân, người lao động.
Nỗ lực giúp người lao động phòng tránh “tín dụng đen”

Nỗ lực giúp người lao động phòng tránh “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nâng cao kiến thức tài chính là một trong những giải pháp của Tổ chức Tài chính vi mô CEP nhằm giúp người lao động phòng tránh “tín dụng đen” và quản lý hiệu quả tài chính cá nhân.
Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đồng chí Nguyễn Kim Loan tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

Đồng chí Nguyễn Kim Loan tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Sáng 23/9, Đại hội lần thứ XI Công đoàn tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2023 - 2028 bước sang ngày làm việc thứ ba. Tham dự có đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và 550 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 834.000 công nhân, viên chức, lao động, cán bộ Công đoàn trong toàn tỉnh.
Xây dựng hình ảnh Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh gần gũi với đoàn viên, người lao động

Xây dựng hình ảnh Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh gần gũi với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời gian qua đã có nhiều chương trình hỗ trợ ý nghĩa, chăm lo kịp thời đời sống đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh của tổ chức Công đoàn gần gũi, củng cố niềm tin và được sự ghi nhận trân trọng của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.
Khai mạc Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Ngày 23/9, tại Hội trường thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc. Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng 549 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên công đoàn TP.HCM.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang gợi mở 5 vấn đề lớn cho Công đoàn tỉnh Bình Dương

Đồng chí Nguyễn Đình Khang gợi mở 5 vấn đề lớn cho Công đoàn tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Tham dự và chỉ đạo phiên khai mạc chính thức của Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày 22/9, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) đã gợi mở 5 vấn đề lớn cho hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ tới.
Xem thêm
Phiên bản di động