TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
Công đoàn thị xã Sơn Tây: Sẵn sàng cho kỳ Đại hội thành công Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI Những hình ảnh ấn tượng ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã đã và đang tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây khóa X; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn thị xã trong 5 năm tới (2023 - 2028).

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, thực sự là ngày hội lớn của đoàn viên, CNVCLĐ thị xã.

Đồng thời, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã khóa X, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thị xã khóa X; đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đại biểu quét mã QR để nhận tài liệu Đại hội.

8h10: Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Các tiết mục văn nghệ của cán bộ, đoàn viên thị xã và cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 chào mừng Đại hội.

8h40: Khai mạc Đại hội

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, thị xã Sơn Tây tham dự Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội về phía LĐLĐ thành phố Hà Nội có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ Công tác chỉ đạo Đại hội số 3 của LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch LĐLĐ các huyện Cụm thi đua số 3;…

Về phía đại biểu thị xã Sơn Tây có các đồng chí: Trần Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây; Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây; Ngô Đình Ngũ - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây.

Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo các đơn vị quân đội, Đảng ủy 15 xã, phường, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các đơn vị, doanh nghiệp, trường học, đơn vị quân đội; các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ thị xã Sơn Tây qua các thời kỳ.

Đặc biệt, dự Đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đồng chí Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây diễn ra trong 2 ngày (23 và 24/6/2023). Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí, Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã khóa X; bầu Ban chấp hành LĐLĐ thị xã khóa XI và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII.

Phát biểu khai mạc ngày làm việc thứ hai, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa XI cho biết: Đại hội lần thứ XI Công đoàn thị xã Sơn Tây diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, năng động, tiếp tục đổi mới cả về tổ chức và nội dung hoạt động, cả về nhận thức và phong cách làm việc của cán bộ, đoàn viên công đoàn… Những yếu tố này đặt ra nhiều vấn đề để các cấp công đoàn quan tâm, thảo luận, xác định và đưa ra các giải pháp phù hợp.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tại ngày làm việc thứ hai hôm nay, Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI có nhiệm vụ: Thảo luận Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thị xã nhiệm kỳ 2018 - 2023, quyết định các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và kết quả Hội nghị Ban Chấp hành khoá XI lần thứ nhất.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đoàn Chủ tịch Đại hội mong muốn mỗi đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận các nội dung của Đại hội để Đại hội thành công tốt đẹp.

8h50: Đại hội theo dõi phóng sự “Công đoàn thị xã Sơn Tây - Dấu ấn một nhiệm kỳ”

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã có nhiều đổi mới, hoạt động đi vào chiều sâu, sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X Công đoàn thị xã.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đại hội theo dõi phóng sự “Công đoàn thị xã Sơn Tây - Dấu ấn một nhiệm kỳ”.

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Thị ủy Sơn Tây, sự quan tâm, phối hợp của HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát cơ sở, vận dụng các chủ trương, chính sách, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của đội ngũ CNVCLĐ, các cấp Công đoàn thị xã Sơn Tây đã hoàn thành tốt 12/12 chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội X Công đoàn thị xã đề ra.

Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn thị xã, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh của thị xã trong 5 năm qua.

Với công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn thị xã đã chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đại biểu tham dự Đại hội.

Hàng năm, có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức; 71,50% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động. Có 81% đơn vị, doanh nghiệp xây dựng được Quy chế dân chủ ở cơ sở; 76,5% đơn vị bầu Ban Thanh tra nhân dân... Qua đó đã phát huy dân chủ và kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chất lượng các bản Thỏa ước lao động tập thể ngày càng nâng cao, có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động.

Hoạt động tư vấn pháp luật được các cấp Công đoàn duy trì và đẩy mạnh. Các cấp Công đoàn đã tư vấn cho 8.322 lượt CNVCLĐ về Luật Lao động, Luật BHXH, BHYT, Luật Công đoàn và các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi của CNVCLĐ, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

9h10: Đại hội nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua đã được thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, sát với thực tế qua đó nhằm tuyên tuyền, giáo dục, vận động đông đảo CNVCLĐ hăng hái tham gia. Kết quả có trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng phát động thi đua “Lao động giỏi” “Lao động sáng tạo” gắn với phong trào “Người tốt, việc tốt” trọng tâm là phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”; vận động đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham gia phong trào “Dạy tốt, học tốt”, thi giáo viên dạy giỏi…; tham gia Hội thi thợ giỏi Thành phố. Trong nhiệm kỳ có 1.682 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, quản lý, công tác, giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Toàn cảnh Đại hội.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc được biểu dương khen thưởng. Qua thống kê, đã có 5.260 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu “Lao động giỏi” cấp cơ sở, 404 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” cấp thị xã và 6 “Công nhân giỏi Thủ đô”; có 8 lượt cá nhân được UBND - LĐLĐ Thành phố biểu dương “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; 12 thợ giỏi được LĐLĐ Thành phố biểu dương thông qua Hội thi thợ giỏi.

Ngoài ra, đã có 13 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc; 70 tập thể, 90 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND Thành phố tặng Bằng khen; 9 tập thể được LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc; 31 tập thể, 55 cá nhân được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen và 301 CNVCLĐ được công nhân danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn được các cấp Công đoàn thị xã triển khai thực hiện. Kết quả, có trên 70% Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước, Nghiệp đoàn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vai trò Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh luôn được thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; trong nhiệm kỳ Công đoàn đã giới thiệu 1.002 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, đã có 605 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tại Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu HĐND các cấp đã có nhiều đồng chí cán bộ Công đoàn được bầu vào cấp ủy, chính quyền, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị của cơ sở và thị xã.

Một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với phương châm hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu hàng năm có 100% đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức công đoàn được Công đoàn cùng cấp phổ biến thông tin, tuyên truyền, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn các cấp; phấn đấu 95% công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền cùng cấp phát động, đăng ký thực hiện các phong trào thi đua.

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở do LĐLĐ thành phố giao hàng năm. Phấn đấu 100% cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức; phấn đấu 75% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị Người lao động và xây dựng, ban hành được quy chế và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 85% doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện Thoả ước lao động tập thể; phấn đấu có ít nhất 45% bản thoả ước lao động tập thể đạt loại B.

Phấn đấu hằng năm, có trên 90% Công đoàn cơ sở trực thuộc đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; LĐLĐ thị xã Sơn Tây hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu hàng năm có trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa/ trên tổng số đơn vị đăng ký; Hàng năm LĐLĐ thị xã Sơn Tây phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra từ 100 đến 150 đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động về thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ… Phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn (từ Tổ phó đến cán bộ Công đoàn thị xã) được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn.

Hàng năm, 100% Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp. Phấn đấu hàng năm 100% đơn vị thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu dự toán thu, chi tài chính Công đoàn. Phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 70% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Phấn đấu bình quân hàng năm mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

9h20: Tham luận tại Đại hội

Đồng chí Phùng Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây tham luận với chủ đề “Giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây”.

Theo đó, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây được thành lập vào ngày 22/12/1982, tiền thân là xí nghiệp công trình đô thị Sơn Tây. Năm 1984 Công ty gia nhập tổ chức Công đoàn. Hiện nay, Công ty có tổng số 586 cán bộ, công nhân lao động.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, từ năm 1993 đến nay Công đoàn Công ty đại diện cho người lao động thương lượng với Ban Giám đốc doanh nghiệp xây dựng, ký kết Thoả ước Lao động tập thể để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Hằng năm, Thỏa ước lao động tập thể được ký lại và sửa đổi bổ sung cho phù hợp với các quy định của Nhà nước và điều kiện thực tế, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận trong đó có những điểm cao hơn Luật.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đồng chí Phùng Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây trình bày tham luận tại Đại hội.

Việc ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể đã tạo nên sự cộng đồng trách nhiệm của cả hai bên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở pháp luật lao động. Hơn thế nữa, nó còn tạo điều kiện để người lao động bằng sự thượng lượng, thỏa thuận, thông qua sức mạnh của cả tập thể với người sử dụng lao động để có thể hưởng những lợi ích cao hơn so với sự quy định trong luật. Việc thực hiện ký Thỏa ước lao động tập thể đã góp phần hài hòa lợi ích trong doanh nghiệp, hạn chế tranh chấp lao động, tạo ra những điều kiện để gắn bó chặt chẽ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây đề xuất một số giải pháp: Thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp trên cơ sở tinh thần thiện chí, hợp tác, công khai cùng chia sẻ và không gây áp lực cho doanh nghiệp, tránh việc ký Thỏa ước lao động tập thể chỉ là hình thức vì nội dung cần phải cụ thể, càng chi tiết, càng có lợi hơn cho người lao động.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đại biểu theo dõi phần tham luận tại Đại hội.

Hai bên không có sự chia sẻ thì sẽ không mang lại kết quả. Khi tổ chức một cuộc thương lượng cần phải xây dựng kế hoạch, chương trình của cuộc thương lượng; thiết lập các nguyên tắc thương lượng, xác định các thành phần tham gia và hình thức thương lượng; cách phối hợp điều hành và ghi chép văn bản thương lượng. Cán bộ Công đoàn phải xác định mục tiêu, chỉ tiêu cần thỏa thuận trong thương lượng…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND phường Lê Lợi tham luận với chủ để: “Trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kỷ cương hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”.

Với quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, do đó việc triển khai, thực hiện kỷ cương hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu” có ý nghĩa thiết thực, làm đổi mới nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức cùng chung tay cải cách hành chính, thực hiện dân chủ trong cơ quan. Với đặc thù, đoàn viên công đoàn đều là cán bộ, công chức cấp cơ sở; hàng ngày phải giao tiếp, làm việc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp đến làm việc và liên hệ công tác.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND phường Lê Lợi trình bày tham luận tại Đại hội.

Với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của UBND, các đoàn thể phường, của LĐLĐ thị xã, Công đoàn UBND phường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện kỷ cương hành chính tạo sự chuyển biến rõ nét, tinh thần, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đoàn viên công đoàn được nâng cao, kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, thái độ phục vụ nhân dân, kỹ năng giao tiếp ứng xử được nâng lên rõ rệt.

“Phát huy những kết quả đạt được, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao việc thực hiện kỷ cương hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” tại cơ quan UBND phường nhất định được đẩy mạnh, nâng chất lượng lên tầm cao mới góp phần thực hiện thắng lợi công tác cải cách hành chính, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phú Thịnh tham luận với chỉ đề “Vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phối hợp thực hiện chính sách lao động nữ và phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ”:

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa cho rằng, vai trò của Công đoàn trong công tác phối hợp chính sách lao động nữ và tổ chức phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ thực tế nhiều năm qua đã phát huy tác dụng mạnh mẽ, đã góp phần chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ nói chung và lao động nữ trong ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây nói riêng; giúp chị em yên tâm công tác, tích cực thi đua, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đồng chí Nguyễn Thị Thoa - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phú Thịnh trình bày tham luận tại Đại hội.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phối hợp với chính quyền để thực hiện tốt các chế độ, chính sách lao động nữ và triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ thị xã còn có những khó khăn, nhất là đối với đội ngũ cán bộ giáo viên.

Để khắc phục những khó khăn trên và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách lao động nữ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ đạt được kết quả tốt, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phú Thịnh chia sẻ một số giải pháp, đó là lựa chọn Cán bộ nữ công là những đồng chí có năng khiếu để tiếp cận chị em; có kiến thức cơ bản trong chuyên môn cũng như kiến thức về pháp luật, có khả năng giao tiếp, đặc biệt là hoàn cảnh gia đình hài hòa, kinh tế tương đối ổn định để có điều kiện làm tốt công tác công đoàn. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là các thành viên Ban nữ công quần chúng về kỹ năng, nghiệp vụ; quan tâm bồi dưỡng những cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt tình để đào tạo đội ngũ kế cận.

Nhằm giúp Ban nữ công Công đoàn cơ sở hoạt động tốt, cần trang bị đầy đủ các văn bản, tài liệu tuyên truyền, những hướng dẫn qui định về chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Bám sát các kế hoạch của cấp trên, chính quyền đồng cấp và tình thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch hoạt động, kinh phí dành cho hoạt động Công đoàn. Nắm bắt kịp thời điều kiện, hoàn cảnh của các lao động nữ. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại các nhà trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần được duy trì thường xuyên và thực sự đi vào chiều sâu. Từ đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc của nữ CNVCLĐ nói chung và nữ CNVCLĐ ngành giáo dục nói riêng.

9h50: Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đánh giá cao hoạt động Công đoàn thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ qua. Trong đó, Ban Chấp hành Công đoàn thị xã đã luôn cố gắng, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của cấp ủy, sự phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, với phương châm “hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và người lao động”;

Tập trung làm tốt nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn thị xã trong hệ thống chính trị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cũng đồng tình và nhất trí cao với 12 nhóm chỉ tiêu, 10 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu do Ban Chấp hành Công đoàn thị xã đề ra trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với chủ đề của Đại hội “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị Đại hội nghiên cứu, thảo luận và xây dựng Nghị quyết sát thực với thực tế hoạt động của các cấp Công đoàn.

Cụ thể, cần tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là hoạt động thường xuyên, liên tục; phải tập trung đầu tư mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện và triển khai đồng bộ.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Làm tốt việc dự báo những thuận lợi, khó khăn của thị xã, Thủ đô, đất nước tác động đến hoạt động Công đoàn, việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến đời sống, việc làm người lao động; làm tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật cho công nhân để có trình độ tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khắt khe trong điều kiện hội nhập, giữ được việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Chú trọng các phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên, người lao động tích cực lao động sáng tạo, hưởng ứng các phong trào thi đua. Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, coi đây là vấn đề cốt lõi, vấn đề căn cốt của tổ chức Công đoàn. Tiếp tục phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp; nhất là Đảng viên trẻ và xuất thân từ công nhân lao động.

“Tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã lựa chọn bầu được Ban Chấp hành khóa XI gồm 17 đồng chí thực sự tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Tôi tin tưởng, Ban Chấp hành khóa mới là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn thị xã lần thứ XI và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn thị xã ngày càng lớn mạnh”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhấn mạnh.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đại biểu tham dự Đại hội.

10h00: Đồng chí Trần Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây đánh giá cao phong trào CNVCLĐ và hoạt động của Công đoàn thị xã trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, đó là sự cố gắng nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn của các cấp Công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn để tổ chức tốt các hoạt động Công đoàn từ thị xã đến cơ sở.

Theo Bí thư Thị ủy Sơn Tây, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam và truyền thống của quê hương Sơn Tây anh hùng, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, sự phối hợp của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn toàn thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đồng chí Trần Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại kết quả thiết thực; các hoạt động xã hội, từ thiện được quan tâm... Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng; vai trò, vị thế, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định và phát huy, nhiều đoàn viên công đoàn được tín nhiệm bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, của hệ thống chính trị.

Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Bí thư Thị ủy Sơn Tây đề nghị các cấp Công đoàn thị xã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để tập trung làm tốt một số nội dung:

Một là, xác định Công đoàn là mái nhà chung của CNVCLĐ. Các cấp Công đoàn từ thị xã đến cơ sở cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động, nhất là đội ngũ công nhân trẻ. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Hai là, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; thể hiện vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và công nhân, viên chức, lao động. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội…

Ba là, tổ chức Công đoàn là chủ thể tham gia vào quan hệ lao động, vì vậy, phải làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nghiên cứu, đề xuất các hoạt động thiết thực để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Lãnh đạo Thị ủy Sơn Tây tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Bốn là, đổi mới, nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã như: Phát triển nông nghiệp hàng hoá, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển công nghiệp, du lịch; chương trình giảm nghèo; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh...

Năm là, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đội ngũ CNVCLĐ phong trào thi đua yêu nước phải triển khai thường xuyên để có các sáng kiến, sáng tạo ứng dụng vào đời sống.

Sáu là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn; đa dạng hóa hình thức tập hợp đoàn viên, người lao động thuộc các thành phần kinh tế; phối hợp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; tăng cường kiểm tra, nắm tình hình đời sống, việc làm, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; LĐLĐ phải thường xuyên giám sát các tổ chức doanh nghiệp, tránh tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm; kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây nhấn mạnh, sau Đại hội, Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã khóa XI cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng; kịp thời phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đồng chí Hứa Đức Tuấn phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và Bí thư Thị ủy Sơn Tây.

Thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây cảm ơn các ý kiến chỉ đạo sâu sắc, đánh giá khách quan, động viên những ưu điểm, chỉ rõ những điều cần khắc phục và định hướng rất phù hợp thực tế của của đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Trần Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây đã dành cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp Công đoàn Sơn Tây.

“Đoàn chủ tịch xin nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo và sẽ cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, phần việc để tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt kết quả cao nhất. Đại hội rất mong các đồng chí Thường trực LĐLĐ Thành phố, Thường trực Thị ủy - HĐND - UBND thị xã trong những năm tiếp theo tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thị xã ngày càng phát triển, góp phần xây dựng hệ thống Công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh, cùng Đảng bộ thị xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI”, đồng chí Hứa Đức Tuấn nhấn mạnh.

10h40: Đại hội trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của LĐLĐ Thành phố lần thứ XVI trình Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phí Thị Vân Phương - Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã đã trình bày Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khoá XVI và Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Về ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI trình Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, các ý kiến cho rằng, bố cục, kết cấu dự thảo báo cáo hợp lý, đã phản ánh được đầy đủ về kết quả công tác Công đoàn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và đất nước. Những nhận định, đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn mang tính khái quát cao.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đồng chí Phí Thị Vân Phương trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của LĐLĐ Thành phố lần thứ XVI trình Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII.

Nội dung dự thảo báo cáo đã nêu được những kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân phù hợp với tình hình thực tiễn của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô trong giai đoạn hiện nay, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đa số các ý kiến cho rằng những nhận định tình hình xã hội và đánh giá tình hình CNVCLĐ Thủ đô trong thời gian qua đã nêu được những vấn đề cơ bản và đánh giá đúng tình hình CNVCLĐ Thủ đô.

Các ý kiến nhất chí với các chỉ tiêu cụ thể, riêng đối với chỉ tiêu “Phấn đấu đến cuối năm 2023, có ít nhất 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể là chưa phù hợp. Vì việc ký kết Thỏa ước không phải quy định bắt buộc theo Luật chỉ là các doanh nghiệp tự nguyện. LĐLĐ Thành phố nên nghiên cứu để giảm tỷ lệ này cho phù hợp với thực tế.

Trong phần nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu có nội dung xác định phong trào thì nên có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, chồng chéo. Lựa chọn phong trào mang tính đặc thù riêng của tổ chức công đoàn để tạo ra tính khác biệt của tổ chức Công đoàn. Về công tác Nữ công nên bổ sung thêm phần giải pháp cho công tác này là “duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ Nữ công Công đoàn các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tập hợp nữ CNVCLĐ tham gia hoạt động Công đoàn”…

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đại hội theo dõi những hình ảnh nổi bật của Công đoàn thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam sửa đổi, bổ sung hướng dẫn số 149/HD- TLĐ về khen thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. Vì cán bộ Công đoàn theo quy định tại Điều 5 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam là người đảm nhiệm các chức danh từ Tổ phó Công đoàn trở lên. Đội ngũ này là những người có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn, là hạt nhân trực tiếp để xây dựng phong trào.

Tuy nhiên, trong xét khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn chỉ xét đến các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, không phù hợp với Điều 43 của Điều lệ quy định về khen thưởng. Bên cạnh đó, thời gian xét để tặng kỷ niệm chương đối với cán bộ Công đoàn Khối hành chính sự nghiệp lại quá dài, không phù hợp với thực tế cán bộ Công đoàn cơ sở đều là kiêm nhiệm như hiện nay, vì vậy không động viên được những người làm công tác Công đoàn.

10h50: Đại hội báo cáo kết quả họp phiên thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 2 ngày (từ 23 đến 24/6/2023). Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu 17 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã khóa XI gồm 5 đồng chí, bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thị xã khóa XI gồm 5 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa XI. Đồng chí Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã khoá X, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khoá XI.

11h00: Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và thị xã Sơn Tây tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thay mặt các đồng chí trong Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các đại biểu chính thức đã tín nhiệm, lựa chọn 17 đồng chí tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

“Tập thể Ban Chấp hành khóa XI xin hứa sẽ kế thừa và phát huy sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Ban chấp hành các khóa trước, tích cực trau dồi nghiệp vụ, tâm huyết, đổi mới sáng tạo để cùng đội ngũ cán bộ công đoàn thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ, chung tay xây dựng tổ chức Công đoàn thị xã Sơn Tây có những bước phát triển mới trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, xứng đáng với sự tin tưởng của Đại hội”, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI khẳng định.

11h05: Tặng hoa, tri ân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn thị xã khóa X thôi không tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra khóa XI

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đồng chí Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã tặng hoa tri ân các đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra khóa XI.

11h00: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

100% đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm bàn giao cho Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa XI để tổ chức, triển khai và thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp
Đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

11h05: Bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI không chỉ cổ vũ mạnh mẽ mà còn tạo cơ sở, điều kiện để CNVCLĐ thị xã tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn Thị xã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2023 thiết thực chào mừng 69 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây.

Với tinh thần và khí thế mới của Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, ngay sau Đại hội Công đoàn thị xã sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thị xã về kết quả đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong thị xã phát huy truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI. Trước mắt, ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn thị xã cần tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các công trình sản phẩm trong CNVCLĐ thị xã thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động”.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

(LĐTĐ) Mới đây, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thông tin, qua quá trình rà soát địa bàn, Công an phường đã phát hiện một kho chứa số lượng lớn bình khí cười.
Sắp xếp, xử lý tài sản công: Tiếp tục gỡ vướng chính sách

Sắp xếp, xử lý tài sản công: Tiếp tục gỡ vướng chính sách

(LĐTĐ) Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ).
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX

(LĐTĐ) Ngày 23/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Đống Đa để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động