Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân Tháng Công nhân Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 của LĐLĐ Thành phố về chỉ đạo Đại hội; Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; Vũ Cao Cương - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội…

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đồng chí Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết: Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, cụ thể của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Đảng ủy cơ quan Sở Y tế Hà Nội, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự tạo điều kiện của lãnh đạo các đơn vị trong ngành, đến ngày 30/4/2023, 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc ngành đã tổ chức Đại hội, Hội nghị CĐCS theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Để chào mừng Đại hội, toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Y tế Thủ đô đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn ngành phát động ngay từ đầu năm, lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội.

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội có sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ: Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVI; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trong 5 năm tới (2023 - 2028); kiểm điểm sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, đánh giá thực hiện 6 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVI; bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 20 đồng chí; chỉ định triệu tập viên phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 14 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Mục tiêu của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Công đoàn ngành xác định là: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn và chất lượng hoạt động CĐCS; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ làm mục tiêu; nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội của đoàn viên, CNVCLĐ; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa mới.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng đặt mục tiêu phấn đấu có từ 90% trở lên đoàn viên, CNVCLĐ được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn các cấp, các quy định của ngành. Hằng năm, phấn đấu 100% đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức và trên 70% đơn vị khối ngoài Nhà nước tổ chức Hội nghị Người lao động; ký kết Thỏa ước lao động tập thể, xây dựng và ban hành quy chế đối thoại tại doanh nghiệp và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đạt tỷ lệ từ 60% trở lên.

Phấn đấu từ 100% trở lên CĐCS khối hành chính sự nghiệp công lâp và từ 80% trở lên CĐCS khối ngoài Nhà nước đạt mức độ đánh giá hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có CĐCS bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Có từ 90% CĐCS trở lên triển khai phát động, hướng dẫn đăng ký các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”; “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo”…

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Sáng mai (29/6), Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ chính thức khai mạc. Toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội sẽ được báo Lao động Thủ đô truyền trực tuyến tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động”.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

(LĐTĐ) Mới đây, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thông tin, qua quá trình rà soát địa bàn, Công an phường đã phát hiện một kho chứa số lượng lớn bình khí cười.
Sắp xếp, xử lý tài sản công: Tiếp tục gỡ vướng chính sách

Sắp xếp, xử lý tài sản công: Tiếp tục gỡ vướng chính sách

(LĐTĐ) Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ).

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX

(LĐTĐ) Ngày 23/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Đống Đa để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động