M
06/08/2020 14:33

Công đoàn ngành Xây dựng triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, song nhờ sự nỗ lực của Công đoàn ngành, cùng sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động Thành phố, những tháng đầu năm, Công đoàn ngành Xây dựng đã tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; chăm lo đời sống, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động...

P.Thắng - T.Dũng

Nguồn :