M
13/07/2020 09:58

Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng

Nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động thiết thực và hiệu quả.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Nhiều hoạt động công đoàn hướng về cơ sở
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo trong Tháng Công nhân
LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, công nhân viên chức lao động

6 tháng đầu năm, các hoạt động của Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tập trung vào công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chăm lo đời sống, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động.

Cùng với đó công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn được Liên đoàn Lao động huyện quan tâm và triển khai hiệu quả.

1935 dan phuong

P.Thắng - L.Hà

Nguồn :