M
14/09/2020 15:19

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Chủ động thực hiện nhiệm vụ “kép” trong tình hình mới

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng Hà Nội chịu tác động không nhỏ. Thế nhưng, với sự chủ động biến “nguy thành cơ” đời sống, việc làm, thu nhập của đa số công nhân viên chức lao động được duy trì, các chế độ chính sách được đảm bảo, người lao động yên tâm công tác

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội mít tinh kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Theo ông Phùng Văn Chung, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, do tác động của dịch Covid-19, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản, xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ công ích... đều gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống và thu nhập của công nhân lao động. Đây là những xúc tác, tác động đến tư tưởng, tâm trạng của công nhân, viên chức, lao động và ảnh hưởng không nhỏ tới việc làm, thu nhập và đời sống người lao động.

Trước thực trạng trên, các cấp Công đoàn trong ngành đã không ngừng đồng hành cũng lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị, trực tiếp hỗ trợ, nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên công đoàn và người lao động, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong đó, Công đoàn ngành luôn chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên trong ngành, nghiêm túc triển khai chế độ báo cáo tình hình phòng chống dịch tại công đoàn cơ sở hàng tuần.

cong doan nganh xay dung ha noi chu dong nhiem vu kep trong tinh hinh moi
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hỗ trợ đoàn viên công đoàn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh đó Công đoàn ngành đã triển khai hướng dẫn Công đoàn cơ sở thủ tục xin chậm nộp/miễn nộp kinh phí, đoàn phí đông đoàn đối với những công đoàn cơ sở bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Từ nay đến cuối năm 2020, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội yêu cầu các Công đoàn cơ sở nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động và tình hình quan hệ lao động tại đơn vị, doanh nghiệp

Công đoàn ngành cũng tập trung hướng dẫn Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, có nguy cơ phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động tham gia phương án sử dụng lao động và giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật; tích cực tham mưu, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ ở doanh nghiệp.

Đặc biệt, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đồng hành cùng Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo Công đoàn cơ sở duy trì đối thoại định kỳ tại nơi làm việc nhằm trao đổi thông tin, thông báo kế hoạch, kết quả sản xuất kinh doanh, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động; tuyên truyền pháp luật, chế độ chính sách giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp.

Đây là giải pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ những xung đột trong quan hệ lao động, tránh những hậu quả về tranh chấp lao động và nghỉ việc tập thể

Tuấn Dũng

Nguồn :