M
02/02/2021 16:58

Công đoàn kiểm tra, giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh và thiên tai

(LĐTĐ) Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố vừa có Hướng dẫn số 13/HD- UBKT về thực hiện kiểm tra, giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Tiếp tục triển khai hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020 Chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam” gây quỹ hỗ trợ người lao động ảnh hưởng dịch Covid -19 Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Sát cánh cùng người lao động vượt khó

Theo Hướng dẫn, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ thực hiện kiểm tra giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với những nội dung như sau:

Trước hết, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở tiến hành kiểm tra xác định nguồn chi hỗ trợ. Cụ thể, nguồn chi hỗ trợ là từ nguồn tài chính tích lũy tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; tổng mức chi không quá 50% kinh phí dự phòng theo Quyết định giao dự toán của Liên đoàn Lao động Thành phố giao năm 2020 cho đơn vị; Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ (nếu có).

Công đoàn kiểm tra, giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh và thiên tai
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 trong năm 2020. Ảnh minh họa

Cùng đó, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện như: kiểm tra việc triển khai, hướng dẫn cụ thể hóa các tiêu chí hỗ trợ của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đúng đối tượng và tiêu chí hỗ trợ theo Quyết định số 192/QĐ- TLĐ ngày 12/1/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 19/1/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, lưu ý: Trường hợp xét đặc biệt mức hỗ trợ tối đa không quá 2.000.000 đồng và tổng số xét có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không vượt quá 20% tổng số đoàn viên, người lao động được hỗ trợ.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở cũng cần tiến hành kiểm tra hồ sơ Công đoàn cơ sở đề nghị, các biên bản (Nghị quyết) của Ban chấp hành trong việc xem xét đối tượng hỗ trợ, việc ban hành Quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền; Việc tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị, sau khi tiến hành kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổng hợp báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trước ngày 15/3/2021 về kết quả kiểm tra, giám sát; đánh giá, nhận xét về việc tổ chức chi hỗ trợ, thanh quyết toán và những kiến nghị (nếu có) để Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố tổng hợp, báo cáo Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố và Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phạm Diệp

Nguồn :