M
09/07/2020 21:11

Chương Mỹ: 2.680 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở

(LĐTĐ) Những năm qua, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" tại Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã đi vào chiều sâu, thường xuyên, liên tục tạo không khí thi đua sôi nổi và tinh thần trách nhiệm của người lao động trong lao động sản xuất.

Công nhân lao động có cơ hội và điều kiện phát huy sáng kiến kinh nghiệm
Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua
Tạo sức lan tỏa để nâng cao năng suất lao động

Thực hiện chương trình công tác công đoàn, hàng năm Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã quán triệt, chỉ đạo các công đoàn cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai phong trào thi đua phù hợp đặc điểm tình hình và điều kiện hoạt động của từng địa phương, đơn vị, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân lao động tích cực tham gia.

4542 cong nhan gioijpg
Biểu dương Công nhân giỏi huyện Chương Mỹ (Ảnh: Vũ Liên).

Qua mỗi đợt đều có sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời nên đã thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia. Từ đó đưa các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tích cực thúc đẩy tinh thần lao động, ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp hợp lý hóa trong công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các công đoàn tập trung tuyên truyền, vận động công nhân viên chức, người lao động tích cực tham gia và gương mẫu thực hiện tốt việc đăng ký, ký kết giao ước thi đua. 100% công đoàn cơ sở tổ chức tốt việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm.

100% công nhân viên chức lao động đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 30% cá nhân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, có trên 95% tập thể đăng ký đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 45% tập thể đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc được các cấp khen thưởng; Có trên 80% đoàn viên công đoàn đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, có trên 70% công đoàn cơ sở đăng ký phấn đấu đạt công đoàn cơ sở vững mạnh.

Từ thực tiễn phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được đông đảo cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động hưởng ứng, được cụ thể hoá phù hợp với từng cấp, từng ngành và đạt kết quả như: Phong trào thi đua của các cơ quan khối hành chính, khối Đảng, Đoàn thể đã tích cực, chủ động tổ chức tốt các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, gương mẫu"...

Đặc biệt, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” đã được các doanh nghiệp đón nhận và trở thành phong trào thi đua thường xuyên. Cũng trong 5 năm qua, trên cơ sở các điển hình tiên tiến được huyện biểu dương, các doanh nghiệp đã nhân rộng những điển hình tiên tiến ở nhiều lĩnh vực công tác tạo sự thi đua sôi nổi rộng khắp.

100% đơn vị tổ chức phát động ký cam kết phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi". Qua các hội nghị bình xét tại các công đoàn cơ sở đã có 2.680/9.273 “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, các công đoàn cơ sở đề nghị Liên đoàn Lao động huyện biểu dương khen thưởng 276 đồng chí có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” huyện 5 năm (2015-2020).

Tiêu biểu trong phong trào này có đồng chí Nguyễn Quý Hà, đồng chí Trần Văn Sang – Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế; đồng chí Đặng Đình Tài – Công đoàn Công ty Cổ phần sản xuất Đức Việt; đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Công đoàn Công ty TNHH điện tử Woori; đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Công đoàn Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hoàng Long…

Phong trào thi đua đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" đã thực sự đi vào đời sống và mang lại những hiệu quả thiết thực góp phần cổ vũ đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực lao động sản xuất, phát huy vai trò của giai cấp công nhân vào sự nghiệp phát triển chung của huyện và của Thủ đô.

Minh Khuê

Nguồn :