M
03/07/2020 11:27

Tạo sức lan tỏa để nâng cao năng suất lao động

(LĐTĐ) Một trong những điểm yếu nhất khiến năng lực cạnh tranh quốc gia nói chung, doanh nghiệp nói riêng là năng suất lao động của Việt Nam còn thấp. Vì vậy, cải thiện năng suất lao động để nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác điều hành nền kinh tế của Chính phủ.  

Hà Nội thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động
Giải pháp nào nâng cao năng suất lao động?
Phát huy sáng kiến, sáng tạo để tăng năng suất lao động
tao suc lan toa de nang cao nang suat lao dong
Lễ Tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức không chỉ tôn vinh những công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động mà quan trọng hơn tạo sự lan tỏa để nâng cao năng suất lao động! (ảnh Mai Quý)

Trên bình diện vi mô, tăng suất lao động góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp cũng như góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng công nhân lao động đông tóp đầu cả nước và chính giai cấp công nhân đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của kinh tế Thủ đô (GRDP). Nếu doanh nghiệp là chủ thể cạnh tranh của nền kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng thuế cho Nhà nước, thì công nhân là người trực tiếp tạo ra của cải vật chất, mang đến hiệu quả trong sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, nên giai cấp công nhân luôn có một vai trò đặc biệt quan trọng.

Công đoàn không chỉ là tổ chức thực hiện vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0), sự phát triễn như vũ bão của khoa học, công nghệ Công đoàn còn phải đồng hành cùng công nhân để nâng cao kỹ năng lao động, trình độ tay nghề, ngoại ngữ để góp phần nâng cao năng suất lao động. Chính nhận thức được vấn đề quan trọng này, những năm qua bên cạnh việc làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, Công đoàn Thủ đô luôn đặc biệt quan tâm đến “nội hàm” nâng cao năng suất lao động cho công nhân. Những phong trào “sáng kiến- sáng tạo”, những cuộc thi thợ giỏi… là minh chứng sống động cho cách làm mới của Công đoàn Thủ đô trong dòng chảy cách mạng 4.0!

tao suc lan toa de nang cao nang suat lao dong
Nâng cao tay nghề đáp ứng với làn sóng công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn Thủ đô (ảnh Mai Quý)

Từ những hiệu quả trong các phong trào thi đua, công đoàn cơ sở đã tổ chức bình xét, bình chọn những công nhân tiêu biểu đại diện cho hàng trăm, hàng nghìn công nhân đang làm việc trong các công xưởng, nhà máy, doanh nghiệp để gửi lên Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tôn vinh danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” và báo công dâng Bác.

Việc vinh danh các công nhân giỏi Thủ đô hàng năm của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa có ý tôn vinh, ghi nhận những công nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà quan trọng hơn tạo sức lan tỏa trong phong trào học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh… mục đích cuối cùng là nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự lớn mạnh của doanh nghiệp và xa hơn là sự cạnh tranh của nền kinh tế. Với phương châm “Hà Nội là Thủ đô của cả nước nên phải đi trước về trước trong các phong trào”, những năm qua, Công đoàn Thủ đô đã đi tiên phong trong các phong trào thi đua, đồng thời kịp thời biểu dương những công nhân giỏi có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, lao động động, sản xuất nhằm tạo sức lan tỏa để nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng Thủ đô đẹp giàu!

H. Lê

Nguồn :