M
03/01/2021 08:24

Xã Liên Hồng (Đan Phượng, Hà Nội):

Chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Xác định xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, liên tục, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của nông thôn. Vì vậy, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, xã Liên Hồng (Đan Phượng, Hà Nội) đã nỗ lực, đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phát huy thế mạnh của từng địa phương trong xây dựng nông thôn mới Chung tay nối dài những tuyến đường hoa Chú trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liên Hồng Nguyễn Đình Cẩn cho biết, xã Liên Hồng là một trong những xã đầu tiên của huyện Đan Phượng được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Không dừng lại ở kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Liên Hồng được đầu tư đồng bộ

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua tới các ngành, đoàn thể, các thôn và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; phát huy nội lực cũng như huy động các nguồn lực của toàn dân tham gia chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Trong những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã được phát huy và đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân với phương châm “Sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận”.

Đến nay, xã Liên Hồng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao: Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư, trường Trung học cơ sơ đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, vườn hoa, cây xanh, ao môi trường, đường giao thông được gắn biển báo, gờ giảm tốc.

Kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 65 triệu đồng, xã không còn hộ nghèo. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện, 91% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% thôn làng đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 80%.

Xã đã xây dựng được 01 mô hình sản xuất rau an toàn, thực hiện liên kết sản xuất tiêu thụ. Cảnh quan môi trường của xã được xây dựng sáng - xanh - sạch - đẹp xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tại buổi thẩm định 4 xã của huyện Đan Phượng (Thượng Mỗ, Liên Hồng, Hạ Mỗ, Thọ Xuân) đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết, căn cứ vào hướng dẫn đánh giá, chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của thành phố Hà Nội, xã Liên Hồng đã đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn năm 2020.

Mai Quý

Nguồn :