M
30/12/2020 21:40

Phát huy thế mạnh của từng địa phương trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Ngày 30/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện các đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Chung tay nối dài những tuyến đường hoa Chú trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao Những giải pháp nhằm phát triển văn hóa ở các vùng nông thôn mới

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), Hải Hậu (tỉnh Nam Định), Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) và Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) được chọn thí điểm xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu, làm cơ sở để Trung ương tổng kết, đánh giá và đề xuất Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Kết quả sau 2 năm thực hiện thí điểm, các huyện đã bước đầu hình thành được các mô hình cụ thể gắn với lĩnh vực kiểu mẫu, cụ thể như: các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa ở huyện Nam Đàn; các tuyến đường kiểu mẫu cấp thôn, xã, huyện của Hải Hậu; mô hình liên kết chuỗi giá trị gắn với sản xuất theo chứng nhận và vùng sản xuất tập trung ở Xuân Lộc; mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh ở huyện Đơn Dương...

Phát huy thế mạnh của từng địa phương trong xây dựng nông thôn mới
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Mai Quý)

Các huyện đã xây dựng và tự đề xuất được Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với điều kiện, đặc điểm nổi trội của từng địa phương, trong đó: Huyện Nam Đàn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa gắn với du lịch” theo Bộ tiêu chí gồm 42 chỉ tiêu gắn với 05 nhóm tiêu chí. Huyện Hải Hậu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững” theo Bộ tiêu chí gồm 14 chỉ tiêu gắn với nhóm tiêu chí.

Huyện Đơn Dương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh” theo Bộ tiêu chí gồm 29 chỉ tiêu gắn với 5 nhóm tiêu chí. Huyện Xuân Lộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” theo Bộ tiêu chí gồm 29 chỉ tiêu gắn với 06 nhóm tiêu chí.

Việc xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu đã góp phần tiếp tục nâng cao thu nhập và giảm nghèo trên địa bàn 4 huyện. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của 4 huyện: Nam Đàn đạt 46 triệu đồng/người, Hải Hậu đạt 58,3 triệu đồng/người, Đơn Dương đạt 66,7 triệu đồng/người, Xuân Lộc đạt 61,6 triệu đồng/người; cao hơn đáng kể so với thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn cả nước (khoảng 40,5 triệu đồng/người).

Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo tại 04 huyện tiếp tục giảm nhanh, thấp hơn khá nhiều so với bình quân của cả nước, huyện Nam Đàn còn 1,46% (năm 2018 là 3,15%); huyện Hải Hậu còn 0,05% (năm 2018 là 0,56%); huyện Đơn Dương còn 0,99% (năm 2018 là 1,87%); huyện Xuân Lộc không còn hộ nghèo từ năm 2018 (chỉ còn 434 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, chiếm 0,8%).

Đến nay, sau 2 năm triển khai thí điểm huyện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Nam Đàn đã đạt 29/42 chỉ tiêu (chiếm 69%), Xuân Lộc đạt 19/29 chỉ tiêu (chiếm 65,5%), Hải Hậu đạt 06/14 chỉ tiêu (chiếm 42,9%) và Đơn Dương đạt 10/29 tiêu chí (chiếm 34,5%).

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, việc thực hiện các đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu ở các vùng nhằm định dạng từng vùng với những nét đặc trưng thế mạnh để tổ chức sản xuất theo hướng khai thác đúng lợi thế địa phương nhằm phát triển sản xuất, kinh tế nông thôn, xây dựng thiết chế hạ tầng đồng bộ và đảm bảo môi trường, an sinh, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, trên nền tảng kết quả của 2 năm qua cùng với việc khảo sát thêm một số địa phương, thời gian tới Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có hướng dẫn để đi đôi với việc tăng số xã đạt chuẩn nông thôn mới thì có những tiêu chí khung mang tính chất hướng dẫn để các huyện dựa trên lợi thế của mình có bước bứt phá mới. Từ đó góp phần xây dựng vùng nông thôn văn minh, giàu bản sắc dân tộc, một nền nông nghiệp hiện đại với chuỗi giá trị, khai thác lợi thế từng vùng và đời sống nông dân khá, tiến tới giàu có, văn minh.

Mai Quý

Nguồn :