Họp Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội:

Chú trọng tích hợp quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch chung Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 14/4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025” tổ chức họp Ban Chỉ đạo để thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Kết quả 1 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa Hà Nội quy hoạch 6 tuyến đường sắt và 78 bãi đỗ xe ngầm

Cùng tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của Thành phố.

Quy hoạch chung đô thị bảo đảm phủ kín 100%

Dự thảo Báo cáo Kết quả 1 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU cho thấy, trong năm qua cơ quan thường trực chương trình gồm Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện chương trình. Cụ thể, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chương trình gồm: Tỷ lệ diện tích phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị; tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng vùng huyện và tỷ lệ hoàn thành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã đều đạt kết quả quan trọng.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trúc Anh, các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được UBND Thành phố phê duyệt bảo đảm phủ kín 100%. Trong 38 đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực đô thị trung tâm, hiện UBND thành phố đã phê duyệt đầy đủ 38/38 đồ án quy hoạch phân khu đô thị. Kết quả từ sau khi thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU, UBND thành phố phê duyệt thêm 8 đồ án Quy hoạch phân khu nội đô, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Quy hoạch phân khu sông Đuống; các đồ án đã được công bố rộng rãi theo quy định.

Chú trọng tích hợp quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch chung Thủ đô
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Cùng với đó, cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU đã triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gồm: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị.

Đối với hợp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, Chương trình số 05-CTr/TU đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thông bảo đảm tiêu chuẩn, quy định; tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được xử lý; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường…

Trong đó, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn tại khu vực đô thị đạt gần 100%, tại khu vực nông thôn đạt 95-100%. Lượng chất thải được thu gom, xử lý khoảng 6.500 tấn/ngày, ướt đạt 92,86% so với lượng phát sinh trên toàn Thành phố.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tổ chức giao ban giữa Ban Chỉ đạo Chương trình với các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện các công việc được giao, đảm bảo sự đồng bộ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện.

Tiếp tục chuẩn hóa Chương trình số 05-CTr/TU

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định các đồ án Quy hoạch chung đô thị đã được UBND Thành phố phê duyệt đảm bảo phủ kín 100%, bao gồm cả giao thông tĩnh, không gian ngầm, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc 4 quận nội đô, quy hoạch các phân khu… những quy hoạch này góp phần không nhỏ tháo gỡ khó khăn cho Thành phố.

Chú trọng tích hợp quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch chung Thủ đô
Toàn cảnh cuộc họp.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục chuẩn hóa Chương trình số 05-CTr/TU. Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó là Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở đó Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tán thành với ý kiến của các sở ngành, quận, huyện về việc cần tích hợp quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch chung thành một tổng thể thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị thời gian tới đây, ngoài những quy hoạch đã nêu, các đơn bị cần quan tâm đến quy hoạch xây dựng vùng huyện (14 đồ án); quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng; quan tâm đến quản lý quy hoạch kiến trúc; xử lý cấp thoát nước, bảo vệ môi trường; quy định dự án đầu tư ngoài ngân sách...

Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Trọng Đông khẳng định sau 1 năm thực hiện Chương trình 05-CTr/TU, các sở, ngành, quận, huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, bước đầu đã đạt được một số kết quả và chỉ tiêu nhiệm vụ.

Làm rõ Hà Nội đã có quy hoạch rừng trên địa bàn các huyện nhưng hiện nay phải điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, đồng chí Nguyễn Trọng Đông đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng huyện Ba Vì, Sóc Sơn… chủ động lập phương án điều chỉnh ranh giới rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để làm căn cứ xử lý những vi phạm. Về nhiệm vụ cụ thể như dự án phê duyệt dữ liệu đất đai, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh trong năm nay Hà Nội phải hoàn thành để triển khai thực hiện do đó các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành sớm…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, mặc dù trong năm qua dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU cùng các đơn vị liên quan của thành phố vẫn nỗ lực không ngừng để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó đáng chú ý là việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu quan trọng của Chương trình; đồng thời yêu cầu cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị, đóng góp của các sở, ngành liên quan để sớm hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Thành ủy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị cơ quan thường trực cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan của thành phố tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để việc triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU đạt hiệu quả thực sự.

Trong đó, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cần đẩy mạnh phân công, phân nhiệm, rõ trách nhiệm từng thành viên để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện; đối với các đơn vị chưa hoàn thành báo cáo gửi cơ quan thường trực cần sớm triển khai thực hiện, trong đó bổ sung các số liệu, thông tin cập nhật với tình hình thực tiễn.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh “biến động” khi Arsenal thua Aston Villa

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh “biến động” khi Arsenal thua Aston Villa

(LĐTĐ) Thất bại của Liverpool trong trận đấu sớm tiếp thêm động lực cho Arsenal. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta và các học trò lại đi vào “vết xe đổ” của chính đối thủ. Arsenal bị Aston Villa đánh bại ngay trên sân nhà. Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, top đầu đã thay đổi sau vòng 33.
Đề xuất cách tính mức lương hưu hằng tháng

Đề xuất cách tính mức lương hưu hằng tháng

(LĐTĐ) Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%.
Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

(LĐTĐ) Quận Tây Hồ xác định trọng tâm cải cách hành chính là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

(LĐTĐ) Trước sự việc gây xôn xao dư luận tại một trường học ở quận Hoàng Mai liên quan đến Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã có các văn bản nêu rõ ý nghĩa của phong trào này và đề nghị các đơn vị hiểu đúng, triển khai đúng, lưu ý không thu tiền dưới mọi hình thức.
Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Từ ngày 8 - 14/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục thông tin tới người dân về 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong nước đang được các đối tượng sử dụng phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, nổi bật là các thủ đoạn lừa bán điện thoại giá rẻ; tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản…
Trình diễn nghệ thuật múa rồng đỉnh cao tại huyện Thanh Oai

Trình diễn nghệ thuật múa rồng đỉnh cao tại huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Ngày 14/4, Liên hoan nghệ thuật múa rồng mở rộng huyện Thanh Oai lần thứ II - năm 2024, diễn ra tại sân vận động xã Bình Minh. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, sự kiện tiêu biểu nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ hội Bình Đà Xuân Giáp Thìn 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

(LĐTĐ) Sáng 5/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị giao ban quý I năm 2024 của Ban chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025.
Xem thêm
Phiên bản di động