Họp Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội:

Chú trọng tích hợp quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch chung Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 14/4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025” tổ chức họp Ban Chỉ đạo để thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Kết quả 1 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa Hà Nội quy hoạch 6 tuyến đường sắt và 78 bãi đỗ xe ngầm

Cùng tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của Thành phố.

Quy hoạch chung đô thị bảo đảm phủ kín 100%

Dự thảo Báo cáo Kết quả 1 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU cho thấy, trong năm qua cơ quan thường trực chương trình gồm Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện chương trình. Cụ thể, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chương trình gồm: Tỷ lệ diện tích phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị; tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng vùng huyện và tỷ lệ hoàn thành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã đều đạt kết quả quan trọng.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trúc Anh, các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được UBND Thành phố phê duyệt bảo đảm phủ kín 100%. Trong 38 đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực đô thị trung tâm, hiện UBND thành phố đã phê duyệt đầy đủ 38/38 đồ án quy hoạch phân khu đô thị. Kết quả từ sau khi thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU, UBND thành phố phê duyệt thêm 8 đồ án Quy hoạch phân khu nội đô, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Quy hoạch phân khu sông Đuống; các đồ án đã được công bố rộng rãi theo quy định.

Chú trọng tích hợp quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch chung Thủ đô
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Cùng với đó, cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU đã triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gồm: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị.

Đối với hợp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, Chương trình số 05-CTr/TU đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thông bảo đảm tiêu chuẩn, quy định; tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được xử lý; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường…

Trong đó, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn tại khu vực đô thị đạt gần 100%, tại khu vực nông thôn đạt 95-100%. Lượng chất thải được thu gom, xử lý khoảng 6.500 tấn/ngày, ướt đạt 92,86% so với lượng phát sinh trên toàn Thành phố.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tổ chức giao ban giữa Ban Chỉ đạo Chương trình với các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện các công việc được giao, đảm bảo sự đồng bộ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện.

Tiếp tục chuẩn hóa Chương trình số 05-CTr/TU

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định các đồ án Quy hoạch chung đô thị đã được UBND Thành phố phê duyệt đảm bảo phủ kín 100%, bao gồm cả giao thông tĩnh, không gian ngầm, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc 4 quận nội đô, quy hoạch các phân khu… những quy hoạch này góp phần không nhỏ tháo gỡ khó khăn cho Thành phố.

Chú trọng tích hợp quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch chung Thủ đô
Toàn cảnh cuộc họp.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục chuẩn hóa Chương trình số 05-CTr/TU. Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó là Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở đó Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tán thành với ý kiến của các sở ngành, quận, huyện về việc cần tích hợp quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch chung thành một tổng thể thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị thời gian tới đây, ngoài những quy hoạch đã nêu, các đơn bị cần quan tâm đến quy hoạch xây dựng vùng huyện (14 đồ án); quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng; quan tâm đến quản lý quy hoạch kiến trúc; xử lý cấp thoát nước, bảo vệ môi trường; quy định dự án đầu tư ngoài ngân sách...

Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Trọng Đông khẳng định sau 1 năm thực hiện Chương trình 05-CTr/TU, các sở, ngành, quận, huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, bước đầu đã đạt được một số kết quả và chỉ tiêu nhiệm vụ.

Làm rõ Hà Nội đã có quy hoạch rừng trên địa bàn các huyện nhưng hiện nay phải điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, đồng chí Nguyễn Trọng Đông đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng huyện Ba Vì, Sóc Sơn… chủ động lập phương án điều chỉnh ranh giới rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để làm căn cứ xử lý những vi phạm. Về nhiệm vụ cụ thể như dự án phê duyệt dữ liệu đất đai, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh trong năm nay Hà Nội phải hoàn thành để triển khai thực hiện do đó các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành sớm…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, mặc dù trong năm qua dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU cùng các đơn vị liên quan của thành phố vẫn nỗ lực không ngừng để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó đáng chú ý là việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu quan trọng của Chương trình; đồng thời yêu cầu cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị, đóng góp của các sở, ngành liên quan để sớm hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Thành ủy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị cơ quan thường trực cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan của thành phố tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để việc triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU đạt hiệu quả thực sự.

Trong đó, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cần đẩy mạnh phân công, phân nhiệm, rõ trách nhiệm từng thành viên để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện; đối với các đơn vị chưa hoàn thành báo cáo gửi cơ quan thường trực cần sớm triển khai thực hiện, trong đó bổ sung các số liệu, thông tin cập nhật với tình hình thực tiễn.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức thành công môn thi đấu Pencak Silat với nhiều dấu ấn

Quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức thành công môn thi đấu Pencak Silat với nhiều dấu ấn

(LĐTĐ) Những ngày qua, quận Bắc Từ Liêm đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để môn thi đấu Pencak Silat diễn ra an toàn, thuận lợi, thu hút được đông ...
Hiện thực hoá mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại quận Hoàn Kiếm

Hiện thực hoá mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Thông qua việc góp phần thực hiện mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại đã đề ra trong kế hoạch chiến lược của quận Hoàn Kiếm, “Mô ...
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. ...
Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(LĐTĐ) Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội) mới đây đã có hướng dẫn người lao động ...
Chương trình “Sinh con, sinh cha” đến với hàng trăm gia đình tại Bình Định

Chương trình “Sinh con, sinh cha” đến với hàng trăm gia đình tại Bình Định

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân ...
TRỰC TIẾP: Lễ bế mạc SEA Games 31

TRỰC TIẾP: Lễ bế mạc SEA Games 31

(LĐTĐ) Vào 20h tối nay (23/5), tại Cung Điền kinh Hà Nội, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã chính thức khép lại với ...
Đại biểu Quốc hội băn khoăn liệu có những “vụ Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

Đại biểu Quốc hội băn khoăn liệu có những “vụ Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

(LĐTĐ) Có câu hỏi đặt ra là liệu có những vụ Việt Á trong lựa chọn sách giáo khoa hay không? Những vấn đề này nên được thảo luận rộng rãi ...

Tin khác

Hà Nội đẩy mạnh thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm đấu giá tài sản

Hà Nội đẩy mạnh thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm đấu giá tài sản

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đưa quyền sử dụng đất ra đấu giá; xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che đối với vi phạm về thẩm định giá, đấu giá.
Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thông qua chủ trương bố trí 23.524 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thông qua chủ trương bố trí 23.524 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) 100% đại biểu dự Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết, tán thành chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được bố trí từ ngân sách Thành phố là khoảng 23.524 tỷ đồng.
Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 5/5/2022, thay mặt Bộ Chính trị (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết đã mở ra những định hướng quan trọng để phát triển Hà Nội xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô, “trái tim của cả nước”. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có bài viết về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 15-NQ/TƯ và những nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện. Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài viết tới bạn đọc.
Thống nhất, minh bạch trong bồi thường khi triển khai Dự án đường Vành đai 4

Thống nhất, minh bạch trong bồi thường khi triển khai Dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Thảo luận về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, sáng 20/5, các đại biểu HĐND Thành phố đề nghị áp dụng các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư một cách thống nhất, minh bạch, đúng quy định để không xảy ra tình trạng khiếu kiện gây mất ổn định an ninh chính trị ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển.
Phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước năm 2027

Phấn đấu hoàn thành đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước năm 2027

(LĐTĐ) Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, sáng 20/5, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và phấn đấu hoàn thành dự án này trước năm 2027.
Nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả vay vốn hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh phục hồi

Nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả vay vốn hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh phục hồi

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, Hà Nội sẽ ban hành Quy chế cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Thành phố… Làm tốt công tác tuyên truyền, để mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn đều nắm bắt về chính sách tín dụng ưu đãi, các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP và chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023.
Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng

Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Quận ủy Long Biên tiếp tục rà soát các chương trình, kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ gìn và phát huy mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân để hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao.
Ngày 20/5, HĐND Thành phố họp chuyên đề về đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Ngày 20/5, HĐND Thành phố họp chuyên đề về đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

(LĐTĐ) Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét về chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Kỳ họp sẽ diễn ra ngày 20/5.
Hà Nội: Khởi công xây dựng cụm công nghiệp 10,7ha

Hà Nội: Khởi công xây dựng cụm công nghiệp 10,7ha

(LĐTĐ) Ngày 16/5, huyện Thạch Thất tổ chức lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu (xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất), với tổng diện tích đất thực hiện dự án là 10,7ha và có tổng mức đầu tư gần 267,6 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động