Họp Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội:

Chú trọng tích hợp quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch chung Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 14/4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025” tổ chức họp Ban Chỉ đạo để thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Kết quả 1 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa Hà Nội quy hoạch 6 tuyến đường sắt và 78 bãi đỗ xe ngầm

Cùng tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của Thành phố.

Quy hoạch chung đô thị bảo đảm phủ kín 100%

Dự thảo Báo cáo Kết quả 1 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU cho thấy, trong năm qua cơ quan thường trực chương trình gồm Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện chương trình. Cụ thể, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chương trình gồm: Tỷ lệ diện tích phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị; tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng vùng huyện và tỷ lệ hoàn thành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã đều đạt kết quả quan trọng.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trúc Anh, các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được UBND Thành phố phê duyệt bảo đảm phủ kín 100%. Trong 38 đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực đô thị trung tâm, hiện UBND thành phố đã phê duyệt đầy đủ 38/38 đồ án quy hoạch phân khu đô thị. Kết quả từ sau khi thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU, UBND thành phố phê duyệt thêm 8 đồ án Quy hoạch phân khu nội đô, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Quy hoạch phân khu sông Đuống; các đồ án đã được công bố rộng rãi theo quy định.

Chú trọng tích hợp quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch chung Thủ đô
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Cùng với đó, cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU đã triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gồm: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị.

Đối với hợp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, Chương trình số 05-CTr/TU đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thông bảo đảm tiêu chuẩn, quy định; tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được xử lý; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường…

Trong đó, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn tại khu vực đô thị đạt gần 100%, tại khu vực nông thôn đạt 95-100%. Lượng chất thải được thu gom, xử lý khoảng 6.500 tấn/ngày, ướt đạt 92,86% so với lượng phát sinh trên toàn Thành phố.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tổ chức giao ban giữa Ban Chỉ đạo Chương trình với các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện các công việc được giao, đảm bảo sự đồng bộ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện.

Tiếp tục chuẩn hóa Chương trình số 05-CTr/TU

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định các đồ án Quy hoạch chung đô thị đã được UBND Thành phố phê duyệt đảm bảo phủ kín 100%, bao gồm cả giao thông tĩnh, không gian ngầm, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc 4 quận nội đô, quy hoạch các phân khu… những quy hoạch này góp phần không nhỏ tháo gỡ khó khăn cho Thành phố.

Chú trọng tích hợp quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch chung Thủ đô
Toàn cảnh cuộc họp.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục chuẩn hóa Chương trình số 05-CTr/TU. Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó là Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở đó Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tán thành với ý kiến của các sở ngành, quận, huyện về việc cần tích hợp quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch chung thành một tổng thể thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị thời gian tới đây, ngoài những quy hoạch đã nêu, các đơn bị cần quan tâm đến quy hoạch xây dựng vùng huyện (14 đồ án); quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng; quan tâm đến quản lý quy hoạch kiến trúc; xử lý cấp thoát nước, bảo vệ môi trường; quy định dự án đầu tư ngoài ngân sách...

Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Trọng Đông khẳng định sau 1 năm thực hiện Chương trình 05-CTr/TU, các sở, ngành, quận, huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, bước đầu đã đạt được một số kết quả và chỉ tiêu nhiệm vụ.

Làm rõ Hà Nội đã có quy hoạch rừng trên địa bàn các huyện nhưng hiện nay phải điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, đồng chí Nguyễn Trọng Đông đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng huyện Ba Vì, Sóc Sơn… chủ động lập phương án điều chỉnh ranh giới rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để làm căn cứ xử lý những vi phạm. Về nhiệm vụ cụ thể như dự án phê duyệt dữ liệu đất đai, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh trong năm nay Hà Nội phải hoàn thành để triển khai thực hiện do đó các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành sớm…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, mặc dù trong năm qua dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU cùng các đơn vị liên quan của thành phố vẫn nỗ lực không ngừng để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó đáng chú ý là việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu quan trọng của Chương trình; đồng thời yêu cầu cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị, đóng góp của các sở, ngành liên quan để sớm hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Thành ủy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị cơ quan thường trực cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan của thành phố tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để việc triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU đạt hiệu quả thực sự.

Trong đó, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cần đẩy mạnh phân công, phân nhiệm, rõ trách nhiệm từng thành viên để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện; đối với các đơn vị chưa hoàn thành báo cáo gửi cơ quan thường trực cần sớm triển khai thực hiện, trong đó bổ sung các số liệu, thông tin cập nhật với tình hình thực tiễn.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn huyện Chương Mỹ đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Công đoàn huyện Chương Mỹ đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/5, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Dự Đại hội có 200 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 10.000 đoàn viên Công đoàn huyện.
Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV: Chất vấn 4 nhóm vấn đề

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV: Chất vấn 4 nhóm vấn đề

(LĐTĐ) Theo chương trình Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn từ ngày 6 - 8/6. Các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm: Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; Giao thông vận tải; Khoa học và công nghệ; Dân tộc.
Long Biên: Đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

Long Biên: Đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa tổ chức Hội nghị đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường, năm học 2022-2023 tại 3 cụm thi đua.
Chính thức khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023

Chính thức khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023

(LĐTĐ) Tối 27/5, thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023 và công bố Quyết định công nhận điểm du lịch Lòng Hồ (xã Kim Sơn).
Đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của Công an nhân dân

Đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của Công an nhân dân

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 5, ngày 27/5, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/5, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức ngày hội “Chăm sóc sức khoẻ đoàn viên, người lao động”. Đây là một trong số các hoạt động thiết thực của LĐLĐ huyện hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo sức khỏe cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo sức khỏe cho lao động nữ

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Tin khác

Hà Nội: Bồi dưỡng nâng cao năng lực Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã

Hà Nội: Bồi dưỡng nâng cao năng lực Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là lớp cuối cùng trong tổng số 5 lớp được Thành ủy tổ chức trong quý I và quý II/2023.
Thống nhất chủ trương nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn

Thống nhất chủ trương nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo Kết luận về chủ trương Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn (khu 7), tỷ lệ 1/2.000 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Quận Nam Từ Liêm: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

Quận Nam Từ Liêm: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

(LĐTĐ) Chiều 23/5, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Nam Từ Liêm về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Công chức, viên chức phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong tháng 5/2023

Công chức, viên chức phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong tháng 5/2023

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành; quận, huyện, thị xã chỉ đạo toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành 100% thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trong tháng 5/2023.
Lập đề án quản lý vỉa hè, đảm bảo hài hòa an ninh trật tự với phát triển kinh tế

Lập đề án quản lý vỉa hè, đảm bảo hài hòa an ninh trật tự với phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Theo văn bản của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu, lập Đề án quản lý vỉa hè, lòng đường trên địa bàn Thành phố, hoàn thành trong quý 4/2023.
Phải giữ bằng được sông Thiếp ở huyện Đông Anh

Phải giữ bằng được sông Thiếp ở huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án thành lập quận và thành lập các phường thuộc huyện Đông Anh, tại cuộc họp mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Thường trực Thành ủy đồng ý về chủ trương cho phép huyện Đông Anh lập Đề án đầu tư phát triển sông Thiếp trên địa bàn và phải giữ bằng được con sông này, ưu tiên giữ gìn môi trường.
Phát huy nguồn lực tri thức để phát triển Thủ đô Hà Nội

Phát huy nguồn lực tri thức để phát triển Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 19/5, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn phong đã chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025”.
Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án sử dụng vốn ODA của JICA

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án sử dụng vốn ODA của JICA

(LĐTĐ) Chiều 19/5, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tiếp ông Sugano Yuichi, Trưởng Đại diện Văn phòng Việt Nam của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), để bàn thảo vấn đề triển khai một số dự án ODA trên địa bàn Thủ đô.
Đáp ứng tiêu chí xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số

Đáp ứng tiêu chí xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số

(LĐTĐ) Ngày 16/5, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội về việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Thạch Thất cần đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính

Thạch Thất cần đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho rằng, huyện Thạch Thất cần tiếp tục xác định nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động là then chốt, là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động