M
28/06/2020 15:33

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên:

Chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức Công đoàn, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên các công đoàn cơ sở đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ kiện toàn bộ máy tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.  

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Nhiều hoạt động công đoàn hướng về cơ sở
Góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Theo đó, nhiều chương trình, kế hoạch và những giải pháp cụ thể đã được Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên triển khai hiệu quả. Đồng chí Đào Đức Gương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên cho biết: Để làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình phát triển của doanh nghiệp, lao động trên địa bàn để xây dựng kế hoạch cụ thể. Công đoàn các cấp cũng tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, tập trung nguồn lực để phát triển đoàn viên.

2823 phu xuyen
Liên đoàn huyện Phú Xuyên chú trọng phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn vững mạnh

Theo đó, với mục tiêu ở đâu có công nhân ở đó có tổ chức Công đoàn, các cấp công đoàn tích cực vận động người lao động gia nhập vào tổ chức Công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/ NQ- BCH ngày 02/3/2020 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập 2/3 công đoàn cơ sở (đạt 66,66% chỉ tiêu); phát triển đoàn viên 21/150 (đạt 14% chỉ tiêu).

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn triển khai thành lập tổ chức Công đoàn và thu kinh phí công đoàn. Hướng dẫn một số công đoàn cơ sở thực hiện việc tách, sát nhập, kiện toàn Ban chấp hành công đoàn cơ sở theo đúng quy định, điều lệ.

Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Bộ chính trị nhất là nghiên cứu, đóng góp ý kiến Văn kiện Đại Đảng bộ các cấp. Giới thiệu 32 đoàn viên ưu tú, Đảng bồi dưỡng kết nạp 26 đảng viên. Đề xuất, tham mưu với Huyện ủy chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy giới thiệu nhân sự là công nhân, cán bộ công đoàn tham gia cấp ủy và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ các cấp.

Để công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thời gian tới, các cấp công đoàn huyện Phú Xuyên tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, đổi mới nội dung hoạt động hướng về cơ sở. Trong đó, các hoạt động công đoàn tập trung vào việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.

K.Tiến

Nguồn :