M
23/06/2020 21:34

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên:

Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động 

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã phối hợp với các ngành chức năng nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, luật Bảo hiểm xã hội tại 10 doanh nghiệp. Qua kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp đã cơ bản thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động.    

Vững vàng vị thế, trọn vẹn niềm tin
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức phải thực sự dân chủ

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên cho biết, thời gian qua Liên đoàn Lao động huyện luôn chú trọng hướng dẫn các công đoàn cơ sở xây dựng quy chế đối thoại, đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thoả ước lao động tập thể tại đơn vị.

4039 hyi nghy
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên thường xuyên tổ chức Hội nghị, thực hiện thỏa ước lao động tập thể

Bên cạnh việc đẩy mạnh tổ chức các Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động thì Liên đoàn Lao động huyện cũng thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, triển khai đến 100% công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, giám sát người sử dụng lao động trả lương theo quy định.

Liên đoàn Lao động huyện cũng chỉ đạo, triển khai đến 100% các công đoàn cơ sở tuyên truyền tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2020. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, qua Zalo, facebook, treo 185 pano, khẩu hiệu… cải thiện điều kiện làm việc, cải tiến kỹ thuật, chia sẻ khó khăn, thăm hỏi, tặng quà cho người lao động.

P.V

Nguồn :