M
14/04/2021 10:58

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động. Qua đó phát huy được vai trò của người lao động trong các cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Trao quà cho đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Công đoàn các cấp; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2; chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động
Công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động huyện Mỹ Đức góp phần cải thiện việc làm, đời sống cho người lao động (Ảnh minh họa: H.D)

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền đến công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, vận động công nhân viên chức lao động tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND về “Quy tắc ứng xử của cán bộ công nhân viên chức lao động làm việc trên địa bàn huyện”.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức cũng chú trọng tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động chấp hành thực hiện tốt Luật Giao thông; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân”; tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao trong dịp đón Tết cổ truyền và những tháng đầu năm. Thông qua các hoạt động, đời sống tinh thần của người lao động được cải thiện, góp phần tạo niềm phấn khởi, tin tưởng để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền tới 100% công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Trung ương, Thành phố, của huyện về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục tuyên truyền trên trang Facebook của Liên đoàn Lao động huyện và các nhóm Zalo cán bộ công đoàn ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời tới các Công đoàn cơ sở về việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường nơi làm việc; theo dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, người lao động, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Đồng thời tuyên truyền công nhân viên chức lao động thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Liên đoàn Lao động huyện đã

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục chú trọng tổ chức tuyên truyền công nhân viên chức lao động các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Đồng thời theo dõi về tình hình quan hệ lao động, công nhân lao động tại các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nắm bắt tình hình kịp thời, cùng với đơn vị và các cơ quan chức năng giải quyết tốt những nguyện vọng chính đáng của công nhân viên chức lao động phù hợp với với chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nhiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” với việc làm thiết thực hiệu quả.

H.D

Nguồn :