M
13/09/2020 19:17

Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng:

Chủ động tuyên truyền chính sách pháp luật cho nữ công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng cho biết, trong 10 năm qua, các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền quán triệt uyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 14.700 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các cấp công đoàn huyện Đan Phượng: Xây dựng nhiều điển hình tiên tiến
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Đan Phượng
Công đoàn huyện Đan Phượng đẩy mạnh phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”
LĐLĐ huyện Đan Phượng: Hướng đến lợi ích đoàn viên
LĐLĐ huyện Đan Phượng: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên

Trong đó phải kể đến những Nghị quyết như: Tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo chuyên đề của từng năm; Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”;

Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới;

Nghị quyết 73-NQ/HU ngày 03/4/2012 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Đảng bộ huyện Đan Phượng trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa;

4045 cty chinlanshing 4
Một buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân lao động do Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức.

Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Namvề “Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”; triển khai thực hiện chương trình hành động của Tổng Liên đoàn về bình đẳng giới, chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan đến chế độ, chính sách dành cho nữ công nhân, viên chức, lao động.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn các cấp, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động về dân số - kế hoạch hóa gia đình, các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở đã phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền cho trên 5.325 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;

Qua công tác triển khai, quán triệt, các cấp công đoàn trong toàn huyện đã nhận thức được tầm quan trọng đối với công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu của Ban nữ công trong tổ chức hoạt động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động, từ đó động viên, khích lệ nữ công nhân, viên chức, lao động có nhiều đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Liên đoàn Lao động huyện đã tư vấn pháp luật cho 7.300 lượt nữ công nhân lao động ở các doanh nghiệp về pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban nữ công, tổ nữ công công đoàn các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn, đề xuất những vấn đề liên quan đến chính sách dành cho lao động nữ, đóng góp bổ sung vào nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị và xây dựng, sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể để quyền lợi của nữ lao động được đảm bảo hoặc cao hơn luật.

Ban chấp hành Công đoàn các cấp cũng thường xuyên chỉ đạo Ban Nữ công nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phối hợp tham gia ý kiến với chính quyền đồng cấp trong việc sắp xếp lao động cho phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình của chị em.

Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, khảo sát 174 lượt đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ.

Nguồn :