Hà Nội dự kiến hỗ trợ học phí cho một số đối tượng trong năm học 2022-2023

Chính sách nhân văn, cụ thể hóa chủ trương coi "giáo dục là quốc sách hàng đầu"

(LĐTĐ) Năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến sẽ hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội, với tổng số đối tượng được hỗ trợ khoảng 30.566 người.
Hà Nội dành gần 893 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho năm học 2021-2022 TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh Cần xem xét bổ sung đối tượng học sinh được hưởng cơ chế hỗ trợ học phí

Dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 30.566 học sinh

Với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh, người dân ở khu vực miền núi và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch Covid-19, Hà Nội dự kiến thực hiện hỗ trợ học phí đối với các đối tượng theo mức thu học phí của năm học 2022-2023 được Hội đồng nhân dân Thành phố quyết nghị.

Chính sách nhân văn, chăm lo tốt hơn cho nguồn nhân lực tương lai của Thủ đô
Năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến sẽ hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội, với tổng số đối tượng được hỗ trợ khoảng 30.566 người. Ảnh minh họa.

Theo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023, Hà Nội sẽ hỗ trợ 2 nhóm đối tượng, gồm:

Một là: Hỗ trợ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội trên địa bàn các xã miền núi (gọi tắt là đối tượng 1).

Cụ thể, đối tượng 1 là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội trên địa bàn các xã miền núi, gồm 13 xã: Huyện Ba Vì có 7 xã (Khánh Thượng, Minh Quang, Ba Vì, Ba Trại, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài); huyện Thạch Thất có 3 xã (Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân); huyện Quốc Oai có 2 xã (Phú Mãn, Đông Xuân); huyện Mỹ Đức có 1 xã (An Phú).

Hai là: Hỗ trợ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc đối tượng được giảm 50% và 70% học phí theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (không bao gồm các đối tượng 1) đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội; học viên thuộc đối tượng được giảm học phí theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội (gọi tắt là đối tượng 2).

Về mức hỗ trợ, theo dự thảo Nghị quyết, sẽ hỗ trợ 100% mức thu học phí đối với học sinh học tại các xã miền núi và 100% phần học phí các đối tượng được hưởng chính sách còn phải đóng sau khi thực hiện chính sách giảm học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và các văn bản quy định khác có liên quan.

Về nguồn kinh phí dự kiến thực hiện, dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân Thành phố nêu rõ.

Trường hợp mức thu học phí năm học 2022-2023 được giữ nguyên như năm học 2021-2022: Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 khoảng 9.136 triệu đồng. Trong đó, học sinh công lập khoảng 9.052 triệu đồng; học sinh dân lập, tư thục khoảng 84 triệu đồng, với tổng số đối tượng khoảng 30.566 người.

Cụ thể: Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã miền núi khoảng 3.311 triệu đồng, với tổng số đối tượng khoảng 17.474 người. Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được giảm học phí theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP học tại các cơ sở giáo dục của thành phố Hà Nội khoảng 5.825 triệu đồng, với tổng số đối tượng khoảng 13.092 người.

Trường hợp mức thu học phí năm học 2022-2023 thực hiện theo lộ trình quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP: Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 khoảng 17.700 triệu đồng. Trong đó, học sinh công lập khoảng 17.579 triệu đồng; học sinh dân lập, tư thục khoảng 121 triệu đồng với tổng số đối tượng khoảng 30.566 người.

Cụ thể: Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã miền núi khoảng 9.307 triệu đồng, với tổng số đối tượng khoảng 17.474 người. Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được giảm học phí theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP học tại các cơ sở giáo dục của thành phố Hà Nội khoảng 8.393 triệu đồng, với tổng số đối tượng khoảng 13.092 người.

Minh chứng sinh động cho quan điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu"

Góp ý vào dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiều ý kiến đều cho rằng đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn, kịp thời, tốt đẹp của Thủ đô Hà Nội, đó là tập trung chăm lo nguồn nhân lực tương lai bằng hành động, việc làm cụ thể, qua đó khẳng định tầm quan trọng của giáo dục - là quốc sách hàng đầu.

Đồng thời các ý kiến cũng khẳng định: Việc xây dựng Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2022-2023 là chính sách ưu việt và là đặc thù riêng của thành phố Hà Nội.

Bày tỏ quan điểm đồng tình và nhất trí cao với chủ trương được nêu trong dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, ông Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa cho rằng: Đây cũng là sự quan tâm hơn của thành phố Hà Nội với những chính sách của Nhà nước đã hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; đi kèm với hỗ trợ một số nhóm đối tượng cụ thể.

“Chúng tôi cho rằng rất cần chính sách hỗ trợ như thế này để bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương thực sự thấy mừng cho một bộ phận nhân dân được thụ hưởng”, ông Giáp nhấn mạnh.

Cũng đồng tình và bày tỏ tán thành cao với chính sách hỗ trợ nêu trong dự thảo Nghị quyết, bà Quách Thị Mai Dung - nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) cho rằng: Một trong những chính sách nhất quán của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam là coi “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Do đó, ngân sách Nhà nước luôn luôn là nguồn tài chính chủ yếu để đảm bảo hoạt động cho các cơ sở giáo dục.

Việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 rất cần thiết, nhằm đáp ứng đòi hỏi của việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời giải quyết một phần khó khăn cho các đối tượng trẻ em mầm non và học sinh sinh phổ thông thuộc diện chính sách ưu tiên.

Bà Dung cũng nêu thực tế: Hiện nay, thực trạng cấp học mầm non Hà Nội năm học 2021-2022 có trên 30% trẻ em mầm non đang được chăm sóc giáo dục tại các trường mầm non ngoài công lập với mức học phí đóng rất cao, có trường thu học phí tới 12 triệu đồng/tháng. Theo đó, để tiến tới bình đẳng cho trẻ em khi đến trường, bà Dung đề nghị Thành phố hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non ngoài công lập như đối với học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập được quy định tại khoản a mục 2 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tây Hồ đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

Tây Hồ đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Tính đến hết tháng 4, quận Tây Hồ có 19.423 người được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trong đó, 10.538 người đã có thẻ ATM, đạt 54,26%; 8.895 người nhận tiền mặt, chiếm 45,7%. Trong tháng 5/2024, quận phấn đấu 100% số người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chuyển đổi hình thức chi trả bằng tiền mặt sang không dùng tiền mặt.
Cân nhắc quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ

Cân nhắc quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Trong đó, một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là việc bổ sung dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ trong dự án Luật.
Nhà ở cho Công nhân lao động phải quyết liệt thực hiện trong năm 2024 - 2025

Nhà ở cho Công nhân lao động phải quyết liệt thực hiện trong năm 2024 - 2025

(LĐTĐ) Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Vấn đề căn cốt nhất đối với công nhân lao động là nhà ở. Thành phố đã có chương trình, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tuy nhiên đến nay vẫn chậm cho nên trách nhiệm là phải làm quyết liệt trong năm 2024 - 2025, để khởi công được và có những dự án hoàn thành, có quỹ nhà cung cấp cho người lao động. Bên cạnh đó, phải thực tế hơn chính sách tiếp cận, từ hồ sơ, thủ tục, quy trình và thực tế hơn các chính sách hỗ trợ, đúng đối tượng, để những người đáng được hưởng phải được hưởng.
Thách thức đạt mục tiêu tăng trưởng gắn liền với bảo vệ môi trường

Thách thức đạt mục tiêu tăng trưởng gắn liền với bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), cũng như triển khai các mô hình kinh doanh bền vững và tăng trưởng xanh nói chung, không chỉ là xu thế mà còn là điều kiện bắt buộc. Nhiều đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam hiện nay đều đã có những yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề này.
Doanh nghiệp chân chính không hướng tới mục tiêu lợi nhuận thô kệch

Doanh nghiệp chân chính không hướng tới mục tiêu lợi nhuận thô kệch

(LĐTĐ) "Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận" là quan điểm quá đơn giản và lạc hậu. Rõ ràng mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp phải là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng chứ không chỉ là mục tiêu lợi nhuận thô kệch.
Phụ nữ Thanh Trì ra mắt mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu

Phụ nữ Thanh Trì ra mắt mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu

(LĐTĐ) Tiếp tục thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hướng tới kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 70 năm Giải phóng huyện Thanh Trì, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Trì phối hợp với xã Yên Mỹ tổ chức ra mắt mô hình Danh lam thắng cảnh, Di tích lịch sử kiểu tại Khu Văn chỉ xã Yên Mỹ.
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Hội đồng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) và các bị cáo trong vụ án tại Trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh.

Tin khác

Quận Tây Hồ: Tuyên dương giáo viên dạy giỏi, học sinh tiêu biểu

Quận Tây Hồ: Tuyên dương giáo viên dạy giỏi, học sinh tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2023 - 2024.
Giáo viên, học sinh Singapore giao lưu với Trường THCS Thành Công

Giáo viên, học sinh Singapore giao lưu với Trường THCS Thành Công

(LĐTĐ) Ngày 24/5, đoàn giáo viên, học sinh Trường Trung học cơ sở (THCS) Swiss Cottage (Singapore) đã đến tham quan, giao lưu với Trường THCS Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội).
139 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

139 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Trong số 139 học sinh của cả nước được miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, thành phố Hà Nội có 11 học sinh.
Để học sinh có kỳ nghỉ hè bổ ích, an toàn

Để học sinh có kỳ nghỉ hè bổ ích, an toàn

(LĐTĐ) Hè là khoảng thời gian học sinh được nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng sau một năm học tập đầy căng thẳng, vất vả. Chính vì vậy, làm thế nào để các em có được kỳ nghỉ hè bổ ích, an toàn đòi hỏi sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội.
Đảm bảo công khai, minh bạch các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Đảm bảo công khai, minh bạch các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 2179/BGDĐT-KHTC gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024 - 2025.
Hà Nội: Danh sách các điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Danh sách các điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Toàn thành phố Hà Nội có 201 điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên và 19 điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2024 - 2025.
Tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2023 - 2024

Tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 22/5, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2023 - 2024. 820 học sinh giỏi tiêu biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu học sinh các cấp học thuộc ngành GD&ĐT Hà Nội đã được tuyên dương khen thưởng.
Hà Nội: Hoàn thành việc cấp mã tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/5

Hà Nội: Hoàn thành việc cấp mã tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/5

(LĐTĐ) Liên quan đến công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024 - 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu, phải hoàn thành việc cấp mã tuyển sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh trước ngày 31/5.
Trường đại học phải xét tuyển tất cả phương thức đã công bố

Trường đại học phải xét tuyển tất cả phương thức đã công bố

(LĐTĐ) Một trong những yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đối với các cơ sở giáo dục đại học trong kỳ tuyển sinh năm 2024 là trong trường hợp các trường sử dụng nhiều phương thức, tổ hợp xét tuyển, thì phải tổ chức xét tuyển tất cả các phương thức, tổ hợp xét tuyển cho thí sinh theo đề án đã công bố.
Khen thưởng 820 học sinh tiêu biểu, xuất sắc năm học 2023 - 2024

Khen thưởng 820 học sinh tiêu biểu, xuất sắc năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) 820 học sinh có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm học 2023 - 2024 được nhận khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động