Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở:

Chăm lo để người lao động hiểu và tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 30/9, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” trong Mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp. Tại Hội thảo các đại biểu đã trao đổi, đưa ra các kinh nghiệm, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh trong giai đoạn mới.
Quyết liệt triển khai các giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, theo dõi hoạt động Mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp; Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội. Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó trưởng ban Ban quản lý các KCN&CX Hà Nội. Dự Hội thảo còn có các đồng chí Trưởng, phó Mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp.

Chăm lo để người lao động hiểu và tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn
Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội cho biết: Hiện nay, Mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp (bao gồm công đoàn các khu chế xuất, khu kinh tế) trong toàn quốc có 50 Công đoàn các khu công nghiệp thuộc 48 tỉnh, thành phố. Tại 18 Công đoàn các khu công nghiệp khu vực phía Bắc có 114 KCN&CX, khu kinh tế, khu công nghệ cao đã đi vào hoạt động, thu hút 4.568 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho 1.254.142 lao động, trong đó đoàn viên là 1.088.608 người, với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐCS vững mạnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và LĐLĐ tỉnh, thành phố, Mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển và phát triển bền vững, quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) được đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, CNLĐ, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và LĐLĐ tỉnh, thành phố, Mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động người lao động (NLĐ) gia nhập tổ chức Công đoàn, đồng thời chỉ đạo CĐCS tập trung thực hiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ. Chính vì vậy tại 18 Công đoàn các khu công nghiệp khu vực phía Bắc năm 2021đã phát triển được 133.311 đoàn viên, thành lập 152 CĐCS; 8 tháng đầu năm 2022 phát triển 93.123 đoàn viên, thành lập 231 CĐCS; thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể được 2.009 bản.

Chăm lo để người lao động hiểu và tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn
Đồng chí Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các KCN&CX Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Tuy nhiên, theo đồng chí Đinh Quốc Toản, mặc dù hàng năm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Đảng ủy và LĐLĐ tỉnh, thành phố giao, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế trong các KCN&CX, khu kinh tế. Đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể - công cụ chính của CĐCS để đại diện, bảo vệ đoàn viên, CNLĐ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa lại chưa phải trọng tâm trong hoạt động của CĐCS…

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới có quy định về lao động, và Bộ luật lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, cho phép NLĐ có quyền thành lập các tổ chức đại diện khác ở cấp cơ sở ngoài hệ thống CĐCS trực thuộc công đoàn Việt Nam, thì công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS để chăm lo cho người lao động càng phải chú trọng.

Với mục tiêu không để khoảng trống, khoảng trắng tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp và tập trung thực hiện nhiệm vụ cốt lõi, căn cốt của tổ chức đó là làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tham luận tại Hội thảo các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp để làm tốt công tác này.

Chăm lo để người lao động hiểu và tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn
Đại diện Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh phát biểu khẳng định: Phương thức hoạt động CĐCS phải xuất phát từ thực tế, sát tình hình doanh nghiệp

Theo đại diện Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh để làm tốt công tác vận động thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, Công đoàn các KCN Bắc Ninh đã đổi mới quy trình, cách thức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo cách từ dưới lên. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ, giúp đỡ và tổ chức cho người lao động chủ động thành lập tổ chức CĐCS tại nơi làm việc, không làm thay người lao động trong việc thành lập CĐCS; Gắn việc thành lập CĐCS, thiết lập cơ cấu tổ chức của CĐCS với thương lượng tập thể, phục vụ thương lượng tập thể.

Đổi mới phương thức hoạt động của CĐCS theo hướng xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa Ban Chấp hành Công đoàn với người sử dụng lao động để kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại nơi làm việc; Thúc đẩy quá trình xây dựng, thương lượng và ký kết Thoả ước lao động tập thể ở nơi làm việc. Giảm bớt hoặc loại bỏ những hoạt động của CĐCS không có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; Phương thức hoạt động phải xuất phát từ thực tế, sát tình hình doanh nghiệp…

Để công nhân lao động tự nguyện xin gia nhập tổ chức Công đoàn, đại diện Công đoàn khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, Công đoàn đã phối hợp với phòng Quản lý lao động của Ban quản lý rà soát các doanh nghiệp hoạt động ổn định, chưa thành lập công đoàn để xây dựng kế hoạch vận động tuyên truyền CNLĐ.

Chăm lo để người lao động hiểu và tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn
Các đại biểu tham dự Hội thảo

“Đối với những đơn vị chưa có tổ chức công đoàn, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã tiếp cận và hướng dẫn người lao động thành lập nhóm nòng cốt, ban vận động và xây dựng kế hoạch tuyên truyền để người lao động hiểu được về tổ chức Công đoàn và khi gia nhập tổ chức Công đoàn người lao động được những gì; khi hiểu rõ về tổ chức Công đoàn, người lao động tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn”, đại diện Công đoàn khu Kinh tế Hải Phòng chia sẻ.

Đại diện Công đoàn khu Kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm “xương máu” trong phát triển đoàn viên đó là việc CNLĐ tham gia tổ chức Công đoàn phải trên tinh thần tự nguyện, đội ngũ cán bộ Công đoàn xuất phát từ CNLĐ. Tổ chức Công đoàn không nên đơn độc một mình mà phải tranh thủ chủ trương của các cấp ủy Đảng, hỗ trợ của cơ quan chuyên môn đồng cấp thì hiệu quả phát triển đoàn viên sẽ cao hơn rất nhiều.

Tại Hội thảo các đại biểu cũng đã nếu các kiến nghị để làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, trong đó các đại biểu đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung nguồn lực nâng cao năng lực hoạt động của công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất theo hướng: Bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách đủ về số lượng, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ; Ưu tiên bố trí nguồn tài chính đáp ứng hoạt động; Tăng mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; công tác tư vấn pháp luật; công tác xây dựng pháp luật lao động, công đoàn ở công đoàn cấp trên…

X.Sinh-P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vụ cháy khu nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Ông Hiệp "khùng" bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Vụ cháy khu nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Ông Hiệp "khùng" bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

(LĐTĐ) Nhận định bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (Hiệp "khùng") có lỗi trong việc vận hành nhà trọ không phép, không đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), ...
CLB bóng đá Công an Hà Nội trình làng loạt tân binh sau ít ngày chuyển giao

CLB bóng đá Công an Hà Nội trình làng loạt tân binh sau ít ngày chuyển giao

(LĐTĐ) Trước thềm V-League 2023, Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội mới đây đã trình làng hàng loạt tân binh mới, trong đó có nhiều tên tuổi trong giới ...
Thúc đẩy hợp tác và kết nối đầu tư công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc về Blockchain

Thúc đẩy hợp tác và kết nối đầu tư công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc về Blockchain

(LĐTĐ) Sự bắt tay hợp tác giữa Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Hiệp hội Content NFT Hàn Quốc và kênh NBN Hàn Quốc không chỉ góp phần thắt chặt mối quan ...
60 giờ Online Friday 2022: Cơ hội “săn sale” lớn nhất năm với hàng ngàn ưu đãi lớn

60 giờ Online Friday 2022: Cơ hội “săn sale” lớn nhất năm với hàng ngàn ưu đãi lớn

(LĐTĐ) “Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday 2022” sẽ có đổi mới táo bạo phù hợp với xu hướng phát ...
Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ XI

Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ XI

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện khóa X.
Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn

Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn

(LĐTĐ) Hướng tới bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng Cơ sở dữ liệu chống lừa đảo ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khuyến khích kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo vào các ngành mới nổi

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khuyến khích kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo vào các ngành mới nổi

(LĐTĐ) Trước đông đảo các nhà đầu tư hàng đầu châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, giảm ...

Tin khác

"Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội

"Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và với chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ đoàn viên, người lao động, ngày 27/11, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động (TVPL&HTNLĐ) Công đoàn Hà Nội đã tổ chức chuyến “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” đầu tiên, hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.
Thăm, tặng quà tổ công nhân đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây

Thăm, tặng quà tổ công nhân đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây

(LĐTĐ) Để kịp thời động viên đoàn viên, người lao động đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ người lao động đang làm việc trực tiếp tại hiện trường.
Đánh giá đúng thực tế tình hình công nhân, viên chức, lao động để hoạch định chính sách hiệu quả

Đánh giá đúng thực tế tình hình công nhân, viên chức, lao động để hoạch định chính sách hiệu quả

(LĐTĐ) Sáng 26/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tổ chức Hội thảo khoa học tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2018-2023 và dự báo tình hình, yếu tố tác động giai đoạn 2023-2028. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì Hội thảo.
Hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động về quê đón Tết

Hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận sẽ hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe, hỗ trợ phương tiện cho các doanh nghiệp - công đoàn cơ sở có đóng kinh phí Công đoàn tổ chức Chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên và người lao động về quê đón Tết”.
Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần tư vấn THIKECO Xây dựng

Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần tư vấn THIKECO Xây dựng

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã tổ chức Lễ ra mắt thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần tư vấn THIKECO Xây dựng; công bố quyết định thành lập CĐCS, kết nạp đoàn viên công đoàn, chỉ định Ban chấp hành CĐCS lâm thời Công ty.
Công đoàn cần khẳng định vai trò trong đối thoại, thương lượng tập thể và bảo vệ người lao động

Công đoàn cần khẳng định vai trò trong đối thoại, thương lượng tập thể và bảo vệ người lao động

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về "Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thu hút, tập hợp người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam”. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì Hội thảo.
Tập trung triển khai tốt các hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán

Tập trung triển khai tốt các hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Ngày 24/11, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 22, khóa 13 nhằm tổng kết công tác công đoàn năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023; đồng thời kiện toàn Ban Chấp hành khóa 13.
Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Quý Mão

Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Quý Mão

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã có Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, có ít nhất 10% tổng số đoàn viên Công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện sẽ được thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết.
Công đoàn Urenco Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm Chi nhánh Hoàn Kiếm

Công đoàn Urenco Hà Nội tổ chức thành công Đại hội điểm Chi nhánh Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Công đoàn Chi nhánh Hoàn Kiếm đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Chi nhánh nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là Đại hội được Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) lựa chọn là Đại hội Công đoàn điểm.
Đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết

Đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết

(LĐTĐ) Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” và phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động đã được Công đoàn ngành Y tế Thủ đô triển khai tổ chức từ cấp ngành tới cấp cơ sở. Trong đó, tập trung vào tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm về vấn đề này.
Xem thêm
Phiên bản di động